ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

รุกตลาดเอเชียกลาง เริ่มต้นที่คาซัคสถาน

Jan 3, 2024
1264 views
0 share

        คาซัคสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางแม้ว่าจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่มีความสำคัญด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นจุดยุทธศาสตร์ใจกลางเอเชียกลาง ทำให้คาซัคสถานทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงที่สำคัญทั้งในเอเชียกลาง ยุโรปและเอเชีย ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างทั้งสองทวีปได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นประเทศที่มีการเปิดรับวัฒนธรรมและนำเข้าสินค้าหลายประเภท รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับจากต่างชาติ จึงเป็นตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพและความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สภาพเศรษฐกิจของคาซัคสถาน

คาซัคสถานเป็นประเทศในเอเชียกลางร่วมกับคีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน โดยคาซัคสถานนั้นมีพื้นที่ประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ทั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ที่มีปริมาณสำรองสูง ทำให้ประเทศนี้เป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับ 13 ของโลก เป็นผู้เล่นสำคัญรายหนึ่งในภาคพลังงานโลก รวมทั้งยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศรอบข้างด้วยการส่งเสริมเสถียรภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

 

 ภาพแผนที่คาซัคสถาน จาก https://www.mappr.co/location/kazakhstan/

มูลค่า GDP ของคาซัคสถานในปี 2022 เท่ากับ 225,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์ว่าปี 2023 จะเติบโตได้ 4.5% มีประชากรราว 19.6 ล้านคน โดยมีค่าเฉลี่ยอายุ 29.5 ปี ประชากรราว 57% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งเมืองที่มีประชากรอาศัยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เมือง Almaty มีประชากรราว 2.15 ล้านคน ตามมาด้วยเมืองหลวง Astana (ชื่อเดิม Nur-Sultan) 1.34 ล้านคน และเมือง Shymkent 1.18 ล้านคน คาซัคสถานใช้เงินสกุลเทงเจ Kazakhstani Tenge: KZT (1,000 เทงเจ เท่ากับ 2.15 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศที่มี GDP และ GDP per Capita สูงสุดในเอเชียกลาง ถูกจัดให้เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 9,470 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ทั้งนี้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของคาซัคสถานมาจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ต่างจากประเทศคีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ที่เน้นภาคเกษตรกรรม ส่วนเติร์กเมนิสถานเน้นภาคอุตสาหกรรม