ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2567

Mar 6, 2024
496 views
0 share

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ 1,166.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.15 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 696.96 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 21.53

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 พบว่าการส่งออกในเดือนแรกของปีนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีมูลค่าขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.93 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.21 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/tf1Xjเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2567

Mar 6, 2024
496 views
0 share

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ 1,166.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.15 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 696.96 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 21.53

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 พบว่าการส่งออกในเดือนแรกของปีนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีมูลค่าขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.93 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.21 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/tf1Xjเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970