ขีดความสามารถในการแข่งขันรายสินค้า

...
อุตสาหกรรมเพชร

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเพชรของไทยปี 2560

ในปี 2560 อุตสาหกรรมเพชรไทยเผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการโดยเฉพาะความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก กระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย อีกทั้งเพชรสังเคราะห์ที่มีจำนวนมากในท้องตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภคกังวลกับการซื้อเพชรมากขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ไทยส่งออกเพชรเจียระไนไปยังตลาดโลกได้ลดลง อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางปรับตัวดีในปี 2561 ทำให้อุปสงค์เพชรเจียระไนในตลาดโลกกลับมา ส่งผลให้การส่งออกเพชรเจียระไนไทยช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เติบโตได้ในแนวบวก สำหรับรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมเพชรไทยปี 2560 ติดตามได้ในบทความนี้


May 3, 2018
62

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเพชรของไทยปี 2559

ในปี 2559 เพชรเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่ 3 ในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับด้วยสัดส่วนร้อยละ 11.73 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวม หรือมีมูลค่า 1,671.60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเพชรเจียระไนด้วยมูลค่า 1,569.92 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลดจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.88 รวมถึงเพชรก้อนสินค้าสำคัญถัดมาก็มีมูลค่าลดลงร้อยละ 36.56 หรือคิดเป็นมูลค่า 100.85 ล้านเหรียญสหรัฐ


May 26, 2017
9

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเพชรของไทยปี 2558

ในปี 2558 เพชรเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่ 3 ในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับด้วยสัดส่วนร้อยละ 16.17 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวม หรือมีมูลค่า 1,777.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.21 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า ทำให้ผู้ซื้อชะลอความต้องการเพชรเจียระไนซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงลง ส่งผลให้ไทยส่งออกเพชรเจียระไนไปตลาดโลกได้ลดลง


May 23, 2016
6

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site