ขีดความสามารถในการแข่งขันรายสินค้า

...
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทยปี 2560

ในปี 2560 เครื่องประดับแท้สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศในหมวดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป โดยมีมูลค่าถึง 3,670.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.96 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ติดตามภาวะตลาดเครื่องประดับไทยและสถานการณ์คู่ค้าคู่แข่งของไทยในตลาดโลกได้จากบทความนี้


May 10, 2018
36

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทยปี 2559

ปี 2559 ไทยส่งออกเครื่องประดับแท้คิดเป็นมูลค่า 3,565.96 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 3.56 เนื่องจากการนำเข้าจากไทยที่ลดลงของตลาดใหญ่ที่มีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 66.54 อย่างสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้าเครื่องประดับแท้จากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.55 หรือคิดเป็นมูลค่า 222.65 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างราคาน้ำมันกำลังทะยานตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่ราคาหดตัวลงต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา


May 9, 2017
9

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทยปี 2558

ในปี 2558 ประเทศไทยส่งออกเครื่องประดับแท้คิดเป็นมูลค่า 3,697.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.02 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33.63 ของมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ในปี 2558 ปรับตัวลดลงจากปัจจัยสำคัญที่มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง และเศรษฐกิจคู่ค้าหลักที่ยังชะลอตัว


May 23, 2016
1

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970