ขีดความสามารถในการแข่งขันรายสินค้า

...
สินค้าอัตลักษณ์ไทย

เชียงราย..ดินแดนแห่งวัฒนธรรมเครื่องประดับเงินชนเผ่า

ชนเผ่าอาข่า และเผ่าเย้า (เผ่าเมี่ยน) ในจังหวัดเชียงราย ได้มีการนำเอาภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับเงินมาใช้ประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยชิ้นงานเครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นงานทำมือที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายชิ้นงานมาจากวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ อันแฝงไปด้วยความหมายโดยนัยที่เป็นพลังเชิงบวกแก่ผู้สวมใส่ อาทิ ลายปลา ลายผีเสื้อ ลายดอกเบญจมาศ ซึ่งสื่อถึงความมั่งมี อุดมสมบูรณ์ ความงดงาม ความมีชีวิตชีวา และความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น


Mar 18, 2019
7

“ถมนคร” ภูมิปัญญาแห่งนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตเครื่องถมที่สำคัญของไทย โดยมีการสืบสานทางภูมิปัญญาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมานานกว่าร้อยปี ปัจจุบันยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้นิยมค่อนข้างมาก เพราะมีความโดดเด่นทางอัตลักษณ์และมีความหลากหลายของรูปแบบสินค้าที่สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆ หรือเครื่องประดับ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องถม ตั้งแต่ประเภทเครื่องถม กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการค้าในปัจจุบันได้จากบทความนี้


Aug 23, 2018
5

ไข่มุกอันดามัน...อัญมณีแห่งท้องทะเลไทย

ภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตไข่มุกน้ำเค็มของประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่มีการทำฟาร์มมุก และพัฒนาคุณภาพของไข่มุกมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็น "ไข่มุกอันดามัน" ซึ่งถือเป็นอัญมณีล้ำค่าแห่งเกาะภูเก็ตที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกถึงความงดงามและความมีคุณค่า


Jul 23, 2018
11

“ประเกือม” เครื่องประดับเงินเลื่องชื่อแห่งเขวาสินรินทร์

"สุรินทร์" เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้ของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมโบราณ โดยศิลปวัฒนธรรมของขอมได้ถูกถ่ายทอดออกมาทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับเงิน ณ อำเภอเขวาสินรินทร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกับแหล่งผลิตอื่นในประเทศไทย โดยลักษณะเป็นการนำเอาลูกประคำเงินแกะสลัก หรือที่เรียกว่า "ลูกประเกือม" มาร้อยเรียงและออกแบบเป็นเครื่องประดับหลากหลายชนิด


Jun 4, 2018
6

“ด่านเกวียน” แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องชื่อ

ด่านเกวียน เป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ทางการเกษตร ของตกแต่งบ้านและสวน รวมทั้งเครื่องประดับจากดินเผาที่มีรูปแบบและสีสันอันหลากหลาย ซึ่งกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว เพราะทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยเทคนิคและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวด่านเกวียนต้องสั่งสมมานานจากรุ่นสู่รุ่น


Mar 22, 2018
8

เครื่องเงินแห่งเมืองน่าน

น่านเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอก บรรยากาศของเมืองแห่งนี้จึงมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ประกอบกับมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมน่านดั้งเดิม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นที่สะท้อนออกมาผ่านงานหัตถกรรมเครื่องเงิน และเครื่องประดับเงิน


Feb 26, 2018
4

เครื่องทองโบราณแห่งเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเมื่อครั้งอดีตได้เคยเป็นเมืองหน้าด่านของไทยทางทิศตะวันตกและมีความเจริญทางด้านการค้า ปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานต่างๆ แล้ว ยังปรากฏงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นผลงานของช่างสกุลเมืองเพชรซึ่งมีหลากหลายแขนงตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน อาทิ งานจิตรกรรม งานปฏิมากรรม งานแกะสลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเครื่องทองรูปพรรณแบบโบราณ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี


Jan 29, 2018
4

เครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเปรียบดั่งศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยเครื่องเงินและเครื่องประดับเงินของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ในตัวเอง ทั้งลวดลายและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา


Dec 28, 2017
11

เครื่องเงินสุโขทัย

จากงานเครื่องทองสุโขทัยอันมีชื่อเสียงของอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งจากเทคนิคการถักลาย การลงยาสี และการออกแบบลวดลาย ได้ถูกนำมาสานต่องานหัตถศิลป์สู่เครื่องเงินลายสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในสินค้าเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงอยู่คู่กับจังหวัดสุโขทัย


Nov 30, 2017
9

เครื่องประดับทองสุโขทัย

สุโขทัยถือเป็นแหล่งอารยธรรม และเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย โดยจากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา ซึ่งจากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาในอดีตได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อการอนุรักษ์ในรูปแบบของเครื่องประดับทองโบราณที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Heritage) ของจังหวัดสุโขทัย ที่มีแหล่งการผลิตอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย และบางส่วนกระจายการผลิตอยู่ที่ตำบลท่าชัย


Oct 30, 2017
10

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site