Infographic

ข้อมูลด้านอัญมณี

ปี 2565

เบริล

หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่หากเป็น มรกต (Emerald) อะความารีน (Aquamarine) ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริลเหมือนกัน ต่างกันที่ธาตุให้สี ซึ่งเบริลบริสุทธิ์ไร้สี เมื่อมีธาตุให้สีเจือในโครงสร้างจึงทำให้เบริลมีสีได้หลากสี เบริลจึงมีชื่อทางการค้าแยกตามสีนั่นเอง

หลักการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพชรสังเคราะห์

ปัจจุบันเพชรสังเคราะห์ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นจึงมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ขายเพชรควรให้ข้อมูลและระบุถึงข้อความเกี่ยวกับเพชรสังเคราะห์อย่างชัดเจนและถูกต้อง อ่านรายละเอียดได้จากภาพนี้

หลักการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพชร

การระบุถึงเพชรแท้ซึ่งแตกต่างจากเพชรสังเคราะห์ควรใช้อย่างไร ผู้ขายควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อ่านรายละเอียดได้จากภาพนี้

เพชร

เพชร เป็นอัญมณีรูปแบบหนึ่งของคาร์บอน จัดเรียงตัวเป็นทรงแปดหน้า เป็นแร่ที่แข็งที่สุดตามสเกลของโมส์ มีค่าความแข็งเท่ากับ 10 เพชรมีหลายสี โดยสีที่นิยมที่สุดคือสีขาวบริสุทธิ์ ในการประเมินคุณภาพเพชรจะใช้หลักการ 4C ซึ่งมีอะไรบ้างดูรายละเอียดได้จากภาพนี้

คอรันดัม (Corundum)

พลอยตระกูลคอรันดัมมีหลักเกณฑ์การเรียกชื่อทางวิชาการอย่างง่ายๆ ตามสีที่ปรากฎ คือ หากมีสีแดงจะเรียกว่า ทับทิม (Ruby) แต่ถ้าสีอื่นๆ ยกเว้นสีแดงจะเรียกว่า แซปไฟร์ (Sapphire) โดยจะนำสีที่ปรากฏมาใช้ประกอบการเรียกชื่อเฉพาะของแซปไฟร์นั้นๆ เช่น แซปไฟร์สีน้ำเงิน (Blue Sapphire) ภาษาไทยมีชื่อเรียกคือ ไพลิน สำหรับแซปไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) เรียกว่า บุษราคัม และแซปไฟร์สีเขียว (Green Sapphire) เรียกว่า เขียวส่อง ในกรณีที่พลอยตระกูลนี้มีปรากฏการณ์ทางแสง เช่น มีดาว 6 แฉก เมื่อเจียระไนหลังเบี้ยหรือรูปโค้งหลังเต่า (Cabochon) จะเรียกชื่อโดยมีคำว่า สตาร์ กำกับอยู่ด้วย เช่น ทับทิมสตาร์ (Star Ruby) แซปไฟร์สตาร์ (Star Sapphire) เป็นต้น

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970