ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การผลิตและการค้าอัญมณีในอัฟกานิสถาน

Nov 10, 2023
1572 views
0 share

      อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตอัญมณีมายาวนานกว่า 7,000 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงอุดมไปด้วยพลอยสีหลากหลายชนิดทั้งพลอยเนื้อแข็ง ได้แก่ มรกต ทับทิม และแซปไฟร์ และพลอยเนื้ออ่อน เช่น ลาพิส ลาซูลี คุนไซต์ อะความารีนสปิเนล  และทัวร์มาลีน เป็นต้น ความอุดมสมบูรณ์ของพลอยสี ทำให้มีอุตสาหกรรมการตัด ขัดเงา และเจียระไนอัญมณี รวมถึงการสวมใส่เครื่องประดับ กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอัฟกานิสถาน

การผลิตอัญมณีในอัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถานได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอัญมณีอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก โดยอัญมณีที่มีความสำคัญและเป็นรายได้หลักของอัฟกานิสถานคือ ลาพิส ลาซูลี ซึ่งอยู่ในจังหวัด Badakhshan อีกทั้งยังสามารถพบพลอยสีเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนอีกหลายชนิดในหลายแหล่ง โดยแหล่งผลิตพลอยสีสำคัญในอัฟกานิสถานมีอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ 

        1) หมู่บ้าน Panjshir จังหวัด Parwan เป็นแหล่งผลิตมรกต ซึ่งมีสีเขียวเข้ม มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับมรกตในโคลอมเบียและแซมเบีย จึงได้รับการยกย่องอย่างสูงทั่วโลก แม้ว่าปริมาณมรกตที่ขุดได้ในเหมืองแห่งนี้จะมีจำนวนน้อย แต่อุตสาหกรรมนี้กลับสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี


มรกตจากอัฟกานิสถาน

ภาพ: https://www.ssef.ch/new-emeralds-from-afghanistan/

        2) เมือง Jegdalek- Gandamak จังหวัด Kabul เป็นแหล่งผลิตทับทิมและแซปไฟร์ ซึ่งทับทิมในเมืองนี้มีสีแดงอ่อนถึงแดงเข้ม และแดงอมม่วง อย่างไรก็ดี ทับทิมและแซปไฟร์พบได้จำนวนน้อยในอัฟกานิสถาน

ทับทิมจากอัฟกานิสถาน

        3) จังหวัด Badakhshan ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน เป็นแหล่งผลิตลาพิส ลาซูลี ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและได้ยอมรับมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะเหมืองที่รู้จักกันในชื่อ ซาร์-อี ซาง (Sar-e Sang) มีความยาวกว่า 200 ไมล์ ในอดีตการขุดลาพิส ลาซูลี ส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลีบัน และรายได้จากการขายลาพิส ลาซูลีนั้นจะใช้เป็นเงินทุนของกลุ่มในการดำเนินการต่างๆ

ลาพิส ลาซูลีจากอัฟกานิสถาน

        นอกจากนี้ยังสามารถพบสปิเนลในจังหวัดนี้อีกด้วย ซึ่งสปิเนลจากอัฟกานิสถานมีคุณภาพดีและสีเหมือนทับทิมจนเข้าใจกันผิดว่าเป็นทับทิม โดยสปิเนลสีชมพูนีออนของอัฟกานิสถานเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด เพราะเป็นหินสีที่ใสสะอาดจนแทบไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพเลย