Digital Lavender สีประจำปี 2023

Nov 1, 2022
2677 views
3 shares

            Pantone เริ่มเน้นความสว่างอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น เมื่อปีที่แล้วสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านสีแห่งนี้ได้เลือกสี “Very Peri” เป็นสีแห่งปี 2022 โดยบรรยายว่าเป็นสีที่มี “ความโดดเด่นกล้าหาญซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละบุคคล” และสำหรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ Pantone ก็ได้กำหนดให้สีโทนอ่อนอย่าง “Digital Lavender” มาเป็นสีประจำปี 2023 


            Digital Lavender สื่อถึงความสุขุมเยือกเย็นและการมองโลกในแง่ดี สัมพันธ์กับความสงบสันติ อีกทั้งยังเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นความคิดและการสร้างสรรค์ด้วย สีนี้สะท้อนถึงความมั่นคง ความสงบสุข และการหลีกหนีไปหาโลกดิจิทัล ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนกำลังมองหา นอกจากนี้ สีลาเวนเดอร์ยังใช้ได้กับทุกเพศ โดยสีโทนอ่อนที่ดูกลมกลืนช่วยสะท้อนความเป็นผู้หญิงและสื่อถึงการดูแลตนเอง แต่เนื่องจากเฉดใกล้เคียงกับสีน้ำเงินจึงมีความท้าทายแปลกใหม่อยู่ในตัว

            อีกทั้งสี Digital Lavender ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความหมายเชิงจิตวิญญาณเนื่องจากตรงกับสีม่วงของจักระสหัสราระ (Sahasrara หรือ Crown Chakra) ซึ่งเป็นจักระที่เจ็ดตรงกลางกระหม่อมตามหลักโยคะ และเมื่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19 มาถึงจุดสิ้นสุด ผู้คนก็เริ่มหันมามองหาแรงบันดาลใจเชิงจิตวิญญาณกันมากขึ้น

            การเลือกสี Digital Lavender มาเป็นสีประจำปี 2023 มีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้

            1. สีนี้เป็นสีโทนกลางที่คนทุกรุ่นยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบของคนกลุ่ม Gen Z 

            2. สีนี้นับเป็นการผสมผสานสีของฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเข้าไว้ด้วยกัน

            3. โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อสีสัน กระแสแฟชั่น และแวดวงอุตสาหกรรม ผู้คนใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลกันมากขึ้นและมองหาความสงบกลมกลืนเพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน การเลือกสี Very Peri มาเป็นสีประจำปี 2022 และสี Digital Lavender มาเป็นสีประจำปี 2023 ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันในแง่นี้

เหตุผลที่สี Digital Lavender เป็นที่นิยม

            สีนี้นำเสนอมุมมองที่เปิดกว้างจึงช่วยสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ของมนุษย์ เป็นความสงบและความรื่นเริงที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจซึ่งทุกคนต่างมองหา ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการค้นหาความสงบทางจิตใจในโลกเสมือน สี Digital Lavender ได้นำเราเข้าไปสู่ยุคแห่งโลกเสมือนที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจ 

            โซเชียลมีเดียเติบโตขึ้นพร้อมกับส่วนผสมระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลที่มีความแตกต่างหลากหลาย สี Digital Lavender จึงเป็นสีแห่งปีของ Pantone ซึ่งนำเสนอความกลมกลืนที่ลงตัวระหว่างความรื่นเริงกับความสงบนิ่งคนทำงานสร้างสรรค์และลูกค้าต่างก็ชอบใช้สี Digital Lavender โดยสีที่ให้ความร่าเริงแต่ก็สงบเยือกเย็นและช่วยเยียวยาจิตใจนี้สามารถผสานเข้ากับสีแนวEarth Tone และสีเหลืองธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยม จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ให้ทั้งความรู้สึกสงบ สดใส และเป็นมิตร


แหวนประดับแอเมทิสต์สี Lavender จาก Ebay

            สถานการณ์โลกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้คนต้องการสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและมีชีวิตชีวา โดยถ่ายทอดผ่านการแสดงออกถึงบุคคลิกภาพส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายและสวมใส่เครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้สี Digital Lavender จึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแอเมทิสต์ (Amethyst) แซปไฟร์สีม่วง (Violet Sapphire) ไอโอไลต์ (Iolite) สปิเนลสีม่วง (Violet Spinel) และทัวร์มาลีนสีม่วง (Purple Tourmaline) ล้วนเป็นอัญมณีที่มีสีโทนม่วงตามเทรนด์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือสะสมอัญมณีและเครื่องประดับ


สปิเนลสีม่วงจาก Africa Gems
จัดทำโดย นางสาวกวินิตา กฤตาภาสกรวงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) The Fashion Frill. 2022. Digital Lavender Color of the Year 2023. [Online]. Available at: https://thefashionfrill.com/fashion/pantone-color-of-the-year-2023/.
2) Midwest Home. 2022. Pantone’s 2023 Color of the Year: Digital Lavender. [Online]. Available at: https://midwesthome.com/interior-spaces/pantones-2023-color-of-the-year-digital-lavender/.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


Digital Lavender สีประจำปี 2023

Nov 1, 2022
2677 views
3 shares

            Pantone เริ่มเน้นความสว่างอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น เมื่อปีที่แล้วสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านสีแห่งนี้ได้เลือกสี “Very Peri” เป็นสีแห่งปี 2022 โดยบรรยายว่าเป็นสีที่มี “ความโดดเด่นกล้าหาญซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละบุคคล” และสำหรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ Pantone ก็ได้กำหนดให้สีโทนอ่อนอย่าง “Digital Lavender” มาเป็นสีประจำปี 2023 


            Digital Lavender สื่อถึงความสุขุมเยือกเย็นและการมองโลกในแง่ดี สัมพันธ์กับความสงบสันติ อีกทั้งยังเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นความคิดและการสร้างสรรค์ด้วย สีนี้สะท้อนถึงความมั่นคง ความสงบสุข และการหลีกหนีไปหาโลกดิจิทัล ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนกำลังมองหา นอกจากนี้ สีลาเวนเดอร์ยังใช้ได้กับทุกเพศ โดยสีโทนอ่อนที่ดูกลมกลืนช่วยสะท้อนความเป็นผู้หญิงและสื่อถึงการดูแลตนเอง แต่เนื่องจากเฉดใกล้เคียงกับสีน้ำเงินจึงมีความท้าทายแปลกใหม่อยู่ในตัว

            อีกทั้งสี Digital Lavender ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความหมายเชิงจิตวิญญาณเนื่องจากตรงกับสีม่วงของจักระสหัสราระ (Sahasrara หรือ Crown Chakra) ซึ่งเป็นจักระที่เจ็ดตรงกลางกระหม่อมตามหลักโยคะ และเมื่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19 มาถึงจุดสิ้นสุด ผู้คนก็เริ่มหันมามองหาแรงบันดาลใจเชิงจิตวิญญาณกันมากขึ้น

            การเลือกสี Digital Lavender มาเป็นสีประจำปี 2023 มีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้

            1. สีนี้เป็นสีโทนกลางที่คนทุกรุ่นยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบของคนกลุ่ม Gen Z 

            2. สีนี้นับเป็นการผสมผสานสีของฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเข้าไว้ด้วยกัน

            3. โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อสีสัน กระแสแฟชั่น และแวดวงอุตสาหกรรม ผู้คนใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลกันมากขึ้นและมองหาความสงบกลมกลืนเพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน การเลือกสี Very Peri มาเป็นสีประจำปี 2022 และสี Digital Lavender มาเป็นสีประจำปี 2023 ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันในแง่นี้

เหตุผลที่สี Digital Lavender เป็นที่นิยม

            สีนี้นำเสนอมุมมองที่เปิดกว้างจึงช่วยสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ ของมนุษย์ เป็นความสงบและความรื่นเริงที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจซึ่งทุกคนต่างมองหา ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการค้นหาความสงบทางจิตใจในโลกเสมือน สี Digital Lavender ได้นำเราเข้าไปสู่ยุคแห่งโลกเสมือนที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจ 

            โซเชียลมีเดียเติบโตขึ้นพร้อมกับส่วนผสมระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลที่มีความแตกต่างหลากหลาย สี Digital Lavender จึงเป็นสีแห่งปีของ Pantone ซึ่งนำเสนอความกลมกลืนที่ลงตัวระหว่างความรื่นเริงกับความสงบนิ่งคนทำงานสร้างสรรค์และลูกค้าต่างก็ชอบใช้สี Digital Lavender โดยสีที่ให้ความร่าเริงแต่ก็สงบเยือกเย็นและช่วยเยียวยาจิตใจนี้สามารถผสานเข้ากับสีแนวEarth Tone และสีเหลืองธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยม จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ให้ทั้งความรู้สึกสงบ สดใส และเป็นมิตร


แหวนประดับแอเมทิสต์สี Lavender จาก Ebay

            สถานการณ์โลกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้คนต้องการสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและมีชีวิตชีวา โดยถ่ายทอดผ่านการแสดงออกถึงบุคคลิกภาพส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายและสวมใส่เครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้สี Digital Lavender จึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแอเมทิสต์ (Amethyst) แซปไฟร์สีม่วง (Violet Sapphire) ไอโอไลต์ (Iolite) สปิเนลสีม่วง (Violet Spinel) และทัวร์มาลีนสีม่วง (Purple Tourmaline) ล้วนเป็นอัญมณีที่มีสีโทนม่วงตามเทรนด์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือสะสมอัญมณีและเครื่องประดับ


สปิเนลสีม่วงจาก Africa Gems
จัดทำโดย นางสาวกวินิตา กฤตาภาสกรวงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) The Fashion Frill. 2022. Digital Lavender Color of the Year 2023. [Online]. Available at: https://thefashionfrill.com/fashion/pantone-color-of-the-year-2023/.
2) Midwest Home. 2022. Pantone’s 2023 Color of the Year: Digital Lavender. [Online]. Available at: https://midwesthome.com/interior-spaces/pantones-2023-color-of-the-year-digital-lavender/.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970