ตลาดเพชรสังเคราะห์โลกเปล่งประกายสดใส

May 11, 2023
943 views
2 shares

        ปัจจุบันตลาดเพชรสังเคราะห์ทั่วโลก (Lab Grown Diamond) เปล่งประกายสดใสท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนและส่งสัญญาณชะลอตัว เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อกันว่าเพชรสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพชรสังเคราะห์จึงมีราคาย่อมเยาและผู้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากกว่าเพชรที่ขุดจากเหมือง ซึ่งช่วยผลักดันตลาดเพชรสังเคราะห์ให้เติบโตเพิ่มขึ้น

        Edahn Golan จาก Tenoris ได้คาดการณ์อุตสาหกรรมเพชรไว้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ยอดขายเพชรของโลกกว่า 50% จะมาจากการขายเพชรสังเคราะห์ “ประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการเพชรของผู้บริโภคทั่วโลกมาจากสหรัฐอเมริกา และกว่า 50% ของเพชรร่วงที่ขายโดยผู้ค้าปลีกเครื่องประดับในสหรัฐฯ จะเป็นการขายเพชรสังเคราะห์ ซึ่งหากพิจารณามูลค่าการขายเพชรแล้วพบว่า ส่วนแบ่งของเพชรสังเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 8.3% ในปี 2020 เป็น 17.3% ในปี 2022 และเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจาก 7.2% ในเดือนมกราคม 2020 เป็น 22.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023” 

ภาพแสดงสัดส่วนยอดขายระหว่างเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์


        สำหรับลูกค้าสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งเพชรสังเคราะห์ในยุคปัจจุบันและอนาคตจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมิลเลนเนียล และ Gen-Z จากการสำรวจเทรนด์การบริโภคเพชรสังเคราะห์ล่าสุดของ MVI Marketing ซึ่งสำรวจผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จำนวน 754 ราย ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 59% ผู้ชาย 41% พบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจซื้อเพชรสังเคราะห์เป็นของขวัญให้กับตนเองและคนสำคัญ หากเปรียบเทียบราคา ขนาด ในคุณภาพที่เท่ากันกับเพชรแท้ 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจตอบว่าเลือกซื้อเพชรสังเคราะห์ รองลงมา 32% เลือกซื้อเพชรแท้ นอกจากนี้ 89% ของผู้ตอบแบบสำรวจยินดีจ่ายแพงสำหรับเครื่องประดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม


ภาพ Brilliant Earth

        ทั้งนี้ จากรายงานของ ResearchAndMarkets.com ระบุว่ามูลค่าตลาดเพชรสังเคราะห์ของโลกในปี 2022 อยู่ที่ 22.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 37.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 จะเห็นได้ว่าเพชรสังเคราะห์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Pleasing demand for De Beers rough, lab-created sales surging. [Online]. Available at www.jewellermagazine.com/Article/12212/Pleasing-demand-for-De-Beers-rough-lab-created-sales-surging (Retrieved May 2, 2022).
2) Diamond Analytics Forecast: When Will Lab-Grown Diamond Sales Be the Majority? [Online]. Available at www.edahngolan.com/diamond-analytics-when-will-lab-grown-dimaond-sales-be-the-majority/(Retrieved May 2, 2022).
3) Survey: Gen-Z Consumers “Embracing Lab-Grown Diamonds” [Online]. Available at https://en.israelidiamond.co.il/diamond-articles/gems-and-jewelry/survey-gen-z-diamonds/ (Retrieved May 2, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ตลาดเพชรสังเคราะห์โลกเปล่งประกายสดใส

May 11, 2023
943 views
2 shares

        ปัจจุบันตลาดเพชรสังเคราะห์ทั่วโลก (Lab Grown Diamond) เปล่งประกายสดใสท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนและส่งสัญญาณชะลอตัว เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อกันว่าเพชรสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพชรสังเคราะห์จึงมีราคาย่อมเยาและผู้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากกว่าเพชรที่ขุดจากเหมือง ซึ่งช่วยผลักดันตลาดเพชรสังเคราะห์ให้เติบโตเพิ่มขึ้น

        Edahn Golan จาก Tenoris ได้คาดการณ์อุตสาหกรรมเพชรไว้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ยอดขายเพชรของโลกกว่า 50% จะมาจากการขายเพชรสังเคราะห์ “ประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการเพชรของผู้บริโภคทั่วโลกมาจากสหรัฐอเมริกา และกว่า 50% ของเพชรร่วงที่ขายโดยผู้ค้าปลีกเครื่องประดับในสหรัฐฯ จะเป็นการขายเพชรสังเคราะห์ ซึ่งหากพิจารณามูลค่าการขายเพชรแล้วพบว่า ส่วนแบ่งของเพชรสังเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 8.3% ในปี 2020 เป็น 17.3% ในปี 2022 และเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจาก 7.2% ในเดือนมกราคม 2020 เป็น 22.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023” 

ภาพแสดงสัดส่วนยอดขายระหว่างเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์


        สำหรับลูกค้าสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งเพชรสังเคราะห์ในยุคปัจจุบันและอนาคตจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมิลเลนเนียล และ Gen-Z จากการสำรวจเทรนด์การบริโภคเพชรสังเคราะห์ล่าสุดของ MVI Marketing ซึ่งสำรวจผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จำนวน 754 ราย ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 59% ผู้ชาย 41% พบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจซื้อเพชรสังเคราะห์เป็นของขวัญให้กับตนเองและคนสำคัญ หากเปรียบเทียบราคา ขนาด ในคุณภาพที่เท่ากันกับเพชรแท้ 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจตอบว่าเลือกซื้อเพชรสังเคราะห์ รองลงมา 32% เลือกซื้อเพชรแท้ นอกจากนี้ 89% ของผู้ตอบแบบสำรวจยินดีจ่ายแพงสำหรับเครื่องประดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม


ภาพ Brilliant Earth

        ทั้งนี้ จากรายงานของ ResearchAndMarkets.com ระบุว่ามูลค่าตลาดเพชรสังเคราะห์ของโลกในปี 2022 อยู่ที่ 22.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 37.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 จะเห็นได้ว่าเพชรสังเคราะห์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น


จัดทำโดย นางสาววาสนา สมเนตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลอ้างอิง


1) Pleasing demand for De Beers rough, lab-created sales surging. [Online]. Available at www.jewellermagazine.com/Article/12212/Pleasing-demand-for-De-Beers-rough-lab-created-sales-surging (Retrieved May 2, 2022).
2) Diamond Analytics Forecast: When Will Lab-Grown Diamond Sales Be the Majority? [Online]. Available at www.edahngolan.com/diamond-analytics-when-will-lab-grown-dimaond-sales-be-the-majority/(Retrieved May 2, 2022).
3) Survey: Gen-Z Consumers “Embracing Lab-Grown Diamonds” [Online]. Available at https://en.israelidiamond.co.il/diamond-articles/gems-and-jewelry/survey-gen-z-diamonds/ (Retrieved May 2, 2022).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970