ขีดความสามารถในการแข่งขันรายสินค้า

...
อุตสาหกรรมพลอยสี

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมพลอยสีไทยปี 2560

ในปี 2560 อุตสาหกรรมพลอยสีไทยยังคงเป็นสินค้ายอดนิยมอันดับที่ 3 ในหมวดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยมูลค่าการส่งออก 1,199.16 ล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตขยายตัวขึ้นร้อยละ 12.41 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศคู่ค้า ส่งผลให้อุปสงค์การบริโภคสินค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้น


Jun 28, 2018
23

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมพลอยสีไทยปี 2559

ในปี 2559 ไทยส่งออกพลอยสีเป็นอันดับที่ 4 ในหมวดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยมูลค่าการส่งออก 1,066.77 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.49 ของมูลค่าการส่งออกรวม และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.41 แต่เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาจากความไม่สงบต่างๆ ก็ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศเกิดการชะลอตัว และมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าตามไปด้วย


Jun 1, 2017
3

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมพลอยสีของไทยปี 2558

ในปี 2558 พลอยสีเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่ 4 ในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยมูลค่าส่งออก 1,041.69 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.48 ของมูลค่าการส่งออกรวม และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.64 แต่เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น ขณะที่จีนและอินเดีย เศรษฐกิจกลับชะลอการเติบโตโดยขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดกันไว้ มีผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอหรือลดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยรวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ และส่งผลให้ความต้องการนำเข้าสินค้านี้ของประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ ลดน้อยลงตามไปด้วย


May 23, 2016
2

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970