ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

เข็มกลัดสุดที่รัก | อัญมณีเจียระไน

Aug 10, 2020
2185 views
9 shares

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอนำท่านผู้อ่านพบกับเครื่องประดับส่วนพระองค์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งทรงได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นของขวัญวันครบรอบวันพระราชสมภพ

เครื่องประดับชิ้นดังกล่าวนี้คือ เข็มกลัดรูปพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. บนตัวเรือนทองคำประดับเพชรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งประกายรัศมีครอบอุณาโลม (อุณาโลม คือ เครื่องหมายอันเป็นมงคล มีลักษณะคล้ายเลขเก้าไทย) ที่รอบพระปรมาภิไธยย่อประดับด้วยอัญมณีเจียระไนรูปทรงหัวใจ 6 ชนิด จำนวนรวม 7 เม็ด ประกอบด้วยอัญมณี เพชร มรกต แอเมทิสต์ ทับทิม มรกต ไพลิน และโทแพซ ซึ่งเข็มกลัดชิ้นนี้ได้รับการออกแบบโดยหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร

 

 

เข็มกลัดพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดับเพชรและพลอยสี

ภาพจาก: Hello Magazine

อัญมณีแต่ละชนิดเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางมงคล สามารถปกป้องคุ้มครองภัย นำความผาสุขสวัสดีมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ และสำหรับความเชื่อและความหมายอันเป็นมงคลของอัญมณีทั้ง 6 ชนิด บนเข็มกลัดชิ้นนี้ มีดังนี้

·     เพชร (Diamond) เชื่อกันว่าเพชรคืออัญมณีแห่งอำนาจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัย และเป็นตัวแทนของความรักอันเป็นนิรันดร์

·     มรกต (Emerald) เชื่อกันว่ามรกตเป็นอัญมณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันมั่นคง

·     แอเมทิสต์ (Amethyst) เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่ให้โชคในเรื่องความรัก เนื่องจากเป็นพลอยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเซนต์วาเลนไทน์ นักบุญแห่งความรัก

·     ทับทิม (Ruby) เป็นอัญมณีซึ่งเป็นตัวแทนของลาภยศ จึงมักถูกประดับบนมงกุฎของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งยังเชื่อว่าทับทิมจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนนาน

·     ไพลิน (Sapphire) ได้รับการยกย่องเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ทั้งยังเชื่อกันว่าจะช่วยนำพาทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ

·     โทแพซ (Topaz) ได้รับการเชิดชูให้เป็นอัญมณีแห่งความรักและความเมตตา เชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ ผู้ที่ได้ครอบครองจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่เคารพรักและยำเกรงจากผู้อื่น

และเมื่อนำพยัญชนะตัวแรกในภาษาอังกฤษของชื่ออัญมณีทั้ง 7 เม็ด มาเรียงต่อกัน โดยเริ่มต้นจากอัญมณีที่อยู่ใต้อุณาโลมเวียนต่อไปตามเข็มนาฬิกา คือ เพชร (Diamond) มรกต (Emerald) แอเมทิสต์ (Amethyst) ทับทิม (Ruby) มรกต (Emerald) ไพลิน (Sapphire) และโทแพซ (Topaz) จะได้ออกมาเป็นคำว่า DEAREST ซึ่งมีความหมายว่า “สุดที่รัก”

ข้อมูลอ้างอิง


1. Facebook: ประวัติศาสตร์ โดย อัษฎางค์ ยมนาค. (14 สิงหาคม 2561). เข็มกลัดสุดที่รัก. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จาก https://www.facebook.com/285506508258019/photos/a.8903273477
75929/1188557017952959/?type=1&theater

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

เข็มกลัดสุดที่รัก | อัญมณีเจียระไน

Aug 10, 2020
2185 views
9 shares

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอนำท่านผู้อ่านพบกับเครื่องประดับส่วนพระองค์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งทรงได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นของขวัญวันครบรอบวันพระราชสมภพ

เครื่องประดับชิ้นดังกล่าวนี้คือ เข็มกลัดรูปพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. บนตัวเรือนทองคำประดับเพชรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งประกายรัศมีครอบอุณาโลม (อุณาโลม คือ เครื่องหมายอันเป็นมงคล มีลักษณะคล้ายเลขเก้าไทย) ที่รอบพระปรมาภิไธยย่อประดับด้วยอัญมณีเจียระไนรูปทรงหัวใจ 6 ชนิด จำนวนรวม 7 เม็ด ประกอบด้วยอัญมณี เพชร มรกต แอเมทิสต์ ทับทิม มรกต ไพลิน และโทแพซ ซึ่งเข็มกลัดชิ้นนี้ได้รับการออกแบบโดยหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร

 

 

เข็มกลัดพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดับเพชรและพลอยสี

ภาพจาก: Hello Magazine

อัญมณีแต่ละชนิดเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางมงคล สามารถปกป้องคุ้มครองภัย นำความผาสุขสวัสดีมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ และสำหรับความเชื่อและความหมายอันเป็นมงคลของอัญมณีทั้ง 6 ชนิด บนเข็มกลัดชิ้นนี้ มีดังนี้

·     เพชร (Diamond) เชื่อกันว่าเพชรคืออัญมณีแห่งอำนาจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัย และเป็นตัวแทนของความรักอันเป็นนิรันดร์

·     มรกต (Emerald) เชื่อกันว่ามรกตเป็นอัญมณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันมั่นคง

·     แอเมทิสต์ (Amethyst) เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่ให้โชคในเรื่องความรัก เนื่องจากเป็นพลอยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเซนต์วาเลนไทน์ นักบุญแห่งความรัก

·     ทับทิม (Ruby) เป็นอัญมณีซึ่งเป็นตัวแทนของลาภยศ จึงมักถูกประดับบนมงกุฎของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งยังเชื่อว่าทับทิมจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนนาน

·     ไพลิน (Sapphire) ได้รับการยกย่องเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ทั้งยังเชื่อกันว่าจะช่วยนำพาทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ

·     โทแพซ (Topaz) ได้รับการเชิดชูให้เป็นอัญมณีแห่งความรักและความเมตตา เชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ ผู้ที่ได้ครอบครองจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่เคารพรักและยำเกรงจากผู้อื่น

และเมื่อนำพยัญชนะตัวแรกในภาษาอังกฤษของชื่ออัญมณีทั้ง 7 เม็ด มาเรียงต่อกัน โดยเริ่มต้นจากอัญมณีที่อยู่ใต้อุณาโลมเวียนต่อไปตามเข็มนาฬิกา คือ เพชร (Diamond) มรกต (Emerald) แอเมทิสต์ (Amethyst) ทับทิม (Ruby) มรกต (Emerald) ไพลิน (Sapphire) และโทแพซ (Topaz) จะได้ออกมาเป็นคำว่า DEAREST ซึ่งมีความหมายว่า “สุดที่รัก”

ข้อมูลอ้างอิง


1. Facebook: ประวัติศาสตร์ โดย อัษฎางค์ ยมนาค. (14 สิงหาคม 2561). เข็มกลัดสุดที่รัก. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จาก https://www.facebook.com/285506508258019/photos/a.8903273477
75929/1188557017952959/?type=1&theater

เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970