ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2563

Nov 10, 2020
2413 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2563 เติบโตร้อยละ 23.72 (ร้อยละ 23.84 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่มีมูลค่า 13,037.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (406,397.05 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 16,130.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (503,294.32 ล้านบาท) โดยอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,360.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (103,918.24 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 46.45 (ร้อยละ 46.94 ในหน่วยของเงินบาท) อย่างไรก็ดี การส่งออกปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งหากพิจารณาเดือนกันยายนเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 18.82 อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3liaetU  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2563

Nov 10, 2020
2413 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2563 เติบโตร้อยละ 23.72 (ร้อยละ 23.84 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่มีมูลค่า 13,037.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (406,397.05 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 16,130.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (503,294.32 ล้านบาท) โดยอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,360.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (103,918.24 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 46.45 (ร้อยละ 46.94 ในหน่วยของเงินบาท) อย่างไรก็ดี การส่งออกปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งหากพิจารณาเดือนกันยายนเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 18.82 อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3liaetU  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site