ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2564

Mar 9, 2021
3238 views
2 shares

        การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 70.68 (ร้อยละ 70.81 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในเดือนแรกของปี 2563 ที่มีมูลค่า 1,734.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (51,933.23 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 508.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (15,160.66 ล้านบาท) โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 391.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,674.41 ล้านบาท) ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.13 (ร้อยละ 26.45 ในหน่วยของเงินบาท) อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/30mOTXy   หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2564

Mar 9, 2021
3238 views
2 shares

        การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 70.68 (ร้อยละ 70.81 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในเดือนแรกของปี 2563 ที่มีมูลค่า 1,734.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (51,933.23 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 508.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (15,160.66 ล้านบาท) โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 391.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,674.41 ล้านบาท) ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.13 (ร้อยละ 26.45 ในหน่วยของเงินบาท) อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/30mOTXy   หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site