ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ ทางเลือกของนักสะสมที่ให้คุณค่ามากกว่าความสวยงาม

Jul 15, 2021
7270 views
30 shares

            เมื่อการลงทุนในสินทรัพย์แบบเดิมมีความผันผวนสูง ทำให้การลงทุนในปี 2020 ที่ผ่านมา บรรดานักลงทุนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนในลักษณะเดิมไม่คุ้มค่าแต่ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีสินทรัพย์หนึ่งซึ่งถือเป็นพระเอกของการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา นั่นคือ ทองคำ ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันทางการเงินทั่วโลก เข้ามาซื้อสะสมต่อเนื่องตลอดปี และนอกจากทองคำแล้วยังมีสินค้าต่างๆ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ไม่เพียงแต่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

การลงทุนในทรัพย์สินหรูหราของทั่วโลก

            สินทรัพย์หรูหรานอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังแสดงออกถึงความมั่งคั่งส่วนบุคคล สามารถใช้เป็นการลงทุนเก็งกำไรในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกได้อีกด้วย ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแบบเดิมที่เรารู้จัก เช่น การฝากเงินธนาคาร ถือพันธบัตร หรือหุ้น ที่มักอยู่ในรูปเอกสารสัญญา แต่สินทรัพย์ทางเลือกที่จับต้องได้ เช่น ภาพวาดหายากของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคุณค่าในสายตาผู้มองเห็น แต่สำหรับผู้ให้คุณค่าแล้วของเหล่านี้จะมีคุณค่ามากมายเป็นทวีคูณ

            มีข้อมูลจาก Knight Frank (บริษัทให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินเพื่อการลงทุน) ซึ่งได้ทำการสอบถามพนักงานธนาคาร ที่ปรึกษาด้านสร้างความมั่งคั่ง รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา ด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 600 คน จากทุกภูมิภาคทั่วโลก แล้วสรุปรวมมาเป็นดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์หรู ปี 2020

  จากข้อมูลระบุว่า งานศิลปะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยมในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว้นในเอเชียและแอฟริกา ที่นาฬิกาหรู เป็นสินทรัพย์ยอดนิยมอันดับ 1 โดยในภูมิภาคเอเชียนั้น ผู้บริโภคชาวจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาดนาฬิกาหรูทั่วโลก เป็นแรงผลักดันหลักทำให้สินทรัพย์นี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค อีกทั้งในปี 2020 ที่ผ่านมา การบริโภคของชาวจีนได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว เห็นได้จากการนำเข้านาฬิกาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังจีนที่เพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบกับปี 2019 ขณะที่ภูมิภาคแอฟริกามีอัตราการเติบโตของการบริโภคสินค้าหรูเพิ่มขึ้นจากการที่คนมีฐานะในภูมิภาคนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยชาวแอฟริกันที่มีฐานะนิยมซื้อหาสินค้าหรูอย่างเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น ทั้งยังมีข้อมูลจาก World Bank ระบุว่า ในช่วงปี 2010-2020 แอฟริกาใต้มีสัดส่วนการบริโภคของคนรวยเติบโตสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก

อัญมณีและการลงทุน

การลงทุนในอัญมณี

ภาพการลงทุนในสินค้าหรูหรา 10 อันดับแรก เรียงตามความนิยมในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: https://www.visualcapitalist.com/

            ทั้งนี้ หากพิจารณาอันดับความนิยมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกของทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยรวม ปรากฏว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ งานศิลปะ รถยนต์คลาสสิก นาฬิกาหรู ไวน์ และอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งให้ผลตอบแทนเมื่อถือครองเป็นระยะเวลา 10 ปี เท่ากับ 71%, 193%, 89%, 127% และ 67% ตามลำดับ

ตารางแสดงอันดับความนิยมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกของโลก

ลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับ

ข้อมูลจาก https://www.visualcapitalist.com/

            นอกจากนี้ การขายสินทรัพย์หรูที่ทำมูลค่าสูงสุดในปี 2020 พบว่า ภาพวาด Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus ของ Francis Bacon ศิลปินแนวศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ซึ่งวาดไว้ในปี 1981 สามารถทำเงินได้จากการประมูลของ Sotheby's (บริษัทจัดการประมูลผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษ) เป็นเงินถึง 84.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรถยนต์คลาสสิกอย่าง Bugatti Type 55 Super Sport Roadster ที่มีราคาจำหน่ายในปี 1932 อยู่ประมาณ 77,200 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นรถยนต์คลาสสิกที่ทำเงินได้สูงสุดในรอบปี 2020 

            โดยการประมูลออนไลน์เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เห็นได้จาก รายงานของ Sotheby's แจ้งว่า ในปี 2020 มีการจัดประมูลออนไลน์คิดเป็น 70% ของงานประมูลทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่มีการจัดประมูลออนไลน์เพียง 30% เท่านั้น

การลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกในไทย

            เมื่อมองย้อนกลับมาดูการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) ของบ้านเรา พบว่า ในปี 2021 นอกจากสินทรัพย์พื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันแล้ว มีข้อมูลจากธนาคารออมสินให้ทางเลือกในการลงทุนไว้ในสินทรัพย์ 4 ประเภท คือ

                1. อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด ปัจจัยที่ให้พิจารณา คือ มีทำเลดี ใกล้ห้างสรรพสินค้า 

มีการเดินทางสะดวก ไม่ว่าจะซื้อเพื่อให้เช่าหรือรอขาย ที่ดินทำเลดีจะมีการขยับของราคาเพิ่มสูงขึ้นได้รวดเร็ว

                2.  ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆ สามารถเก็บออมไว้สร้างผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ แม้ราคาในปัจจุบันจะปรับตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเสมอ

                3. อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสินทรัพย์ที่นอกจากมีความสวยงามให้คุณค่าทางจิตใจ ยังเก็บไว้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้สำหรับคอลเลคชั่นหายากหากมาจากแบรนด์ดังชั้นนำด้วยแล้ว ย่อมเป็นที่ไขว่คว้าของนักสะสมทั่วโลก

                4. ของเก่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ วัตถุโบราณ พระเครื่อง และของสะสมอื่นๆ ล้วนมีคุณค่าเป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมและผู้ชื่นชอบ การเก็บรักษาไว้นอกจากความสวยงามแล้วยังสร้างกำไรจากการขายได้อีกด้วย

อัญมณีและการลงทุน               

            ทั้งนี้ มีข้อมูลจาก Peer Power (บริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านการลงทุน) แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะเห็นว่า สินทรัพย์ประเภทของสะสมให้ผลตอบแทนต่อปีสูงที่สุดถึง 11% ตามมาด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนประมาณ 7-10% ขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นกู้ พันธบัตร หุ้น หรืออนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างผันผวนอยู่ในช่วง 3%-12% รายละเอียดดังรูป 

อัญมณีและการลงทุนการลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่มา : https://www.peerpower.co.th

  การลงทุนที่ยั่งยืนด้วยอัญมณีและเครื่องประดับ

            อัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน และมีการนำมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเป็นอัญมณีเครื่องประดับ เชิงสัญลักษณ์ เป็นสื่อแทนความรัก ใช้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หรือเป็นมรดกตกทอด ในอดีตสมัยอารยธรรมกรีกและโรมัน มีการใช้อัญมณีและเครื่องประดับของมีค่าแทนเงินตราและการลงทุนหากำไร ในขณะที่ปัจจุบันความสัมพันธ์ของผู้ครอบครองอัญมณีและเครื่องประดับมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการนำมาใช้ในหลายรูปแบบทั้งเพื่อสวมใส่ส่วนตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในหลายวิธีการ นอกจากนี้ เรายังสามารถเสาะหาอัญมณีและโลหะมีค่าที่ทรงคุณค่าจากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้นผ่านข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าอัญมณีเครื่องประดับของมีค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งจากอดีตจวบปัจจุบัน  

ลงทุนในอัญมณี

            การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับนั้นแตกต่างจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เพราะความสวยงามของแต่ละชิ้นงานสามารถสร้างความหลงใหลให้แก่ผู้พบเห็น ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นด้วย โดยความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ

            1. อัญมณีและโลหะมีค่า คงความมีคุณค่าอยู่เสมอ

            เมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินตราที่มีความผันผวน อัญมณีทองคำ เพชร หรือโลหะมีค่า ค่อนข้างมีเสถียรภาพในมูลค่ามากกว่า แม้ว่าการซื้อ-ขายทองคำที่นักลงทุนนิยม ราคาจะขึ้นลงตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ทองคำยังคงความน่าเชื่อถือมายาวนานยิ่งกว่าสกุลเงินตราของแต่ละประเทศ สำหรับอัญมณีเพชรและโลหะมีค่านั้น มีการกำหนดราคากลางที่ทั่วโลกสามารถใช้อ้างอิงเพื่อการลงทุนได้จากหลายองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น Rapaport, Money Metals Exchange, APMEX และ Kitco เป็นต้น ทั้งนี้ อัญมณีและโลหะมีค่าแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภท ความบริสุทธิ์ และคุณภาพของอัญมณีและโลหะมีค่าเหล่านั้นด้วย

            2. การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด

            ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจพบว่า การเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดทุนมีความผันผวนสูงและแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือ ราคาจะดิ่งลงอย่างหนักเมื่อเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ดังวิกฤตซับไพร์มในสหรัฐอเมริกาปี 2008 แต่ทั้งนี้มีข้อมูลจาก Catana Capital (บริษัทให้บริการทางการเงิน) บ่งชี้ว่า สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสวนกระแสดีที่สุดในช่วงวิกฤต 3 อันดับแรก คือ กองทุน Hedge Fund พันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ และทองคำ โดยให้ผลตอบแทน 25%, 18% และ 11% ตามลำดับ ไม่เพียงแต่ทองคำเท่านั้น การถือครองอัญมณีและสินทรัพย์มีค่าเหล่านี้ในระยะยาวจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมากกว่าสินทรัพย์อื่น

            3. อัญมณีและเครื่องประดับเป็นการลงทุนทางใจ

เมื่อเราพูดถึงอัญมณีและเครื่องประดับ คนส่วนมากมักนึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญ ความทรงจำดีๆ คนที่เรารัก หรือวันครบรอบเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่มีสินทรัพย์อื่นสามารถทำได้อย่าอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะนี่เป็นการลงทุนทางใจให้กับครอบครัว คำสัญญา ความสัมพันธ์ และสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจ ในปี 2021

            สินทรัพย์อย่างอัญมณีและเครื่องประดับนั้น นอกจากสร้างความลุ่มหลงให้แก่ผู้พบเห็นด้วยความประณีตและงดงามของตัวมันเอง หลายครั้งที่แสดงความโดดเด่นด้านผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาว ในปี 2021 Estate Diamond Jewelry (บริษัทอัญมณีและเครื่องประดับ) ได้มีการรวบรวมอัญมณีเครื่องประดับที่น่าลงทุนที่สุด 10 อันดับ( เรียงตามพิกัดศุลกากร 71) ไว้ดังนี้

            1. ไข่มุกธรรมชาติน้ำเค็ม | อัญมณี

    อัญมณีไข่มุกน้ำเค็มที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นนอกจากความหายากและเสี่ยงอันตรายในการงมหาแล้ว ยังมีเพียง 1 ในหมื่นของหอยมุกในธรรรมชาติที่มีคุณภาพเพียงพอมาทำอัญมณีเครื่องประดับ จึงทำให้ราคาของอัญมณีไข่มุกน้ำเค็มตามธรรมชาติมีราคาสูงกว่าอัญมณีไข่มุกน้ำจืดและอัญมณีไข่มุกเลี้ยง สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ควรเลือกอัญมณีเครื่องประดับมุกประเภทนี้ที่เป็นงานของเก่าโบราณและมาจากงานออกแบบของดีไซน์เนอร์มีชื่อ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกในอนาคต ข้อมูลจาก www.gemsociety.org ระบุว่า ราคาของไข่มุกธรรมชาติน้ำเค็มแพงกว่าอัญมณีไข่มุกเลี้ยงอะโกย่า 10-20 เท่า (ปัจจุบัน อัญมณีสร้อยไข่มุกอะโกย่า ราคาประมาณ 300-10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

            2. เพชร Type II | อัญมณี

            อัญมณีเพชรที่ขุดพบส่วนใหญ่ราว 98% ของอัญมณีเพชรทั้งหมดจะมีการเจือปนของมลทินในเพชร ทำให้ถูกจัดในประเภทอัญมณีเพชร Type Ia และ Ib ขณะที่อีก 2% เป็นอัญมณีเพชรที่มีความสะอาดมากกว่า ถูกจัดไว้ในประเภท Type II ที่มีความสะอาดของอัญมณีเพชรสูงมีมลทินน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย โดยราคาของอัญมณีเพชรประเภทนี้จะสูงกว่าอัญมณีเพชร Type I ประมาณ 2-3% ดังนั้น ด้วยความหายากและความสะอาดของอัญมณีเพชร (Clarity) ที่สูงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน ราคาของอัญมณีเพชร Type I เกรดความสะอาดของอัญมณีเพชร (Clarity) VVS1 (Very Very Slightly Included) ขนาด 1 กะรัต จาก Blue Nile เฉลี่ยอยู่ที่ 12,915.24 ดอลลาร์สหรัฐ

            3. เพชรสีแฟนซี | อัญมณี

            อัญมณีเพชรสีนั้นสามารถพบได้ยากกว่าอัญมณีเพชรใสไม่มีสี ในอัญมณีเพชรที่ขุดพบหมื่นเม็ดมีอัญมณีเพชรสีเพียง 1 เม็ดเท่านั้น ขณะที่ราคาอัญมณีเพชรสีขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในเอเชียที่มีเทรนด์จากคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบและสีสันที่แตกต่างไปจากแบบเดิมๆ อัญมณีเพชรสีจึงตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยสีที่นิยมได้แก่ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเขียว

อัญมณีเครื่องประดับและการลงทุนภาพอัญมณีเพชรสีจาก https://www.pinterest.com  


            4. ทับทิมเมียนมาที่ไม่ผ่านการเผา | อัญมณี

            เป็นที่ทราบกันว่า อัญมณีทับทิมคุณภาพดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับคือ อัญมณีทับทิมจากเมียนมา ซึ่งบรรดานักสะสมต่างขวนขวายค้นหามาครอบครอง โดยหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญคือ สีแดงสดเสมือนสีของเลือดนกพิราบ (Pigeon's Blood) เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัญมณีทับทิมจากเมียนมามีราคาสูงและหากเป็นอัญมณีทับทิมที่ไม่ผ่านการเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพแล้ว ยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

            5. แซปไฟร์แคชเมียร์ | อัญมณี

อัญมณีแซฟไฟร์จากแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเป็นอัญมณีแซปไฟร์ที่ตลาดให้ความนิยมและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีความนิยมใช้แหวนหมั้นประดับด้วยอัญมณีแซปไฟร์กันอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาถึงราคาที่เพิ่มขึ้นจะพบว่า เมื่อ 50 ปีก่อนอัญมณีแซปไฟร์แคชเมียร์ 1 กะรัต ราคาราว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันราคาสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กะรัต 

            6. มรกตโคลอมเบีย | อัญมณี

            อัญมณีมรกตจากโคลอมเบียเป็นแหล่งที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง ตามมาด้วยบราซิล และแซมเบีย เป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งนอกจากอัญมณีสปิเนลสีแดงที่นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนไม่มาก นักลงทุนควรเลือกอัญมณีมรกตที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเลือกขนาดกะรัตที่สูงจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า ราคาเฉลี่ยของอัญมณีมรกตโคลอมเบียคุณภาพดีต่อ 1 กะรัต อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

            7. สปิเนลสีแดง | อัญมณี

            แต่ก่อนอัญมณีสปิเนลไม่ว่าจะเป็นสีใด ไม่มีใครให้ความสนใจในการลงทุนมากนัก แต่ทว่าราคาของมันค่อยๆ เพิ่มขึ้นช้าๆ แต่ต่อเนื่อง ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยสีที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ สีแดง นักลงทุนควรเลือกแหล่งที่มาที่มีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมจากทั่วโลกอย่างเหมืองโมกก ในเมียนมา ซีลอน (ศรีลังกา) หรือจากแทนซาเนีย จึงคุ้มค่าการลงทุน อีกทั้งราคาของอัญมณีสปิเนลยังไม่สูงมากทำให้นักลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากเหมือนอัญมณีหรือเครื่องประดับอื่นๆ ในปี 2021 ราคาโดยเฉลี่ยต่อ 1 กะรัต อยู่ที่ 600-1,800 ดอลลาร์สหรัฐ

            8. ทองคำและแพลทินัม | อัญมณี

            ทั้งอัญมณีทองคำและแพลทินัมเป็นโลหะมีค่าที่เป็นทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และอัญมณีเครื่องประดับ ซึ่งมีราคาขึ้น-ลงตามการเก็งกำไรจากนักลงทุน แต่มักให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่โลหะมีค่าทั้งสองนี้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน อีกทั้งระดับราคายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังที่ราคาทองคำทะยานขึ้นทำราคาสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปี 2020 ที่ราคา 2067.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อีกทั้งเมื่อพิจารณาราคาทองคำในรอบ 10 ปีที่ผ่าน พบว่า ในปี 2010 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,224.53 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาเฉลี่ยในปี 2021 อยู่ที่ 1,787.17 ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นราว 45.95% โดยปีนี้ผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักความน่าสนใจที่อัญมณีแพลทินัมมากกว่าอัญมณีทองคำ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแอฟริกาใต้ที่เป็นประเทศผู้ผลิตอัญมณีแพลทินัมรายใหญ่ของโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 73% ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอัญมณีแพลทินัม ขณะที่มีแรงซื้อจากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แพลทินัมในการผลิตกลับคืนมา โดยนับตั้งแต่มีนาคม 2020 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทั่งถึงมีนาคม 2021 ราคาอัญมณีแพลทินัมเพิ่มสูงขึ้นกว่า 90% แล้ว (ข้อมูลจาก ww.kitco.com)

            9. อัญมณีและเครื่องประดับที่ประทับตราแบรนด์ชื่อดัง | อัญมณี

            อัญมณีและเครื่องประดับที่มีตราสัญลักษณ์ของแบรนด์อย่าง Bvlgari หรือ Cartier สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นับพันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจัยที่สร้างคุณค่านี้มาจากการออกแบบที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตัว และความหายากของอัญมณีและเครื่องประดับในคอลเลคชั่นที่ผ่านการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง เมื่อเวลาผ่านไปอัญมณีและเครื่องประดับเหล่านี้จะมีคุณค่าและราคาสูงขึ้นตามลำดับ

อัญมณีและทางเลือกการลงทุนอัญมณีและการลงทุน

ภาพแหวนแบรนด์ Chaumet และแหวนแบรนด์ Bvlgari จาก https://www.pinterest.com

            10. แหวนวินเทจหายาก | อัญมณี

            อัญมณีแหวนแนววินเทจเป็นอีกหนึ่งความชื่นชอบของนักสะสมเช่นเดียวกับอัญมณีและเครื่องประดับแนววินเทจอื่นๆ โดยมีรายงานจาก Art Market Research ของสหราชอาณาจักรบ่งชี้ว่า อัญมณีแหวนแนวนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นถึง 80% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยแนววินเทจที่น่าสะสมนี้ต้องเป็นงานที่ผลิตในช่วงยุค Art Deco รุ่งเรือง (ค.ศ. 1920-1930) จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมและนักลงทุน รวมทั้งหากอัญมณีเครื่องประดับชิ้นนั้นมีความพิเศษกว่าชิ้นอื่นในยุคเดียวกันจะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีก 

            อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการลงทุนหลายคนอาจคิดถึงกำไรแต่ต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่ติดตามมาด้วย การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอาจมีผลตอบแทนที่สูงและน่าสนใจ หากแต่นักลงทุนพึงตระหนักว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” ก่อนลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับทุกครั้ง ย่อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตอบโจทย์ในผลตอบแทนที่เฝ้ารออย่างแน่นอน


อ่านบทความเรื่องเล่าอัญมณี : https://infocenter.git.or.th/category/stories-behind-gem-and-jewelry


ข้อมูลอ้างอิง


1 อัญมณีเพชรสามารถจำแนกได้เป็น 4 ชนิด โดยใช้หลักของการเจือปนจากอนุภาคมลทินในผลึกเป็นเกณฑ์
• Type I มีไนโตรเจนเป็นอนุภาคมลทิน แบ่งเป็น Type Ia และ Type Ib
1. Type Ia มีอะตอมของไนโตรเจนรวมกันเป็นกลุ่มในโครงสร้างผลึกคาร์บอนของเพชร ทำให้ดูดกลืนแสงสีน้ำเงินไว้ จึงเห็นเพชรเหล่านี้มีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำตาล เป็นชนิดที่พบมากที่สุด คือ 98% ของเพชรทั้งหมด
2. Type Ib มีอะตอมของไนโตรเจนกระจัดกระจายภายในโครงสร้างผลึกคาร์บอน ซึ่งจะดูดกลืนแสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงิน ทำให้เพชรมีสีเหลืองเข้ม ส้ม น้ำตาล ขึ้นกับปริมาณและการกระจายตัวของไนโตรเจน เพชรชนิดนี้มีอยู่น้อยกว่า 0.1% จึงจัดเป็นเพชรหายาก
• Type II เป็นเพชรที่ไม่มีไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้าง แบ่งเป็น Type IIa และ Type IIb
1. Type IIa เป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์ของคาร์บอนสูงที่สุด ไม่มีอนุภาคมลทินเจือปนหรือมีเจือปนน้อยมากๆ พบเพียง 1- 2% ของเพชรทั้งหมด ในกลุ่มนี้ นอกจากเพชรใสไร้สีแล้วยังสามารถพบเพชรสีเหลือง น้ำตาล ชมพู และแดง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างผลึกเพชร จึงมีการดูดกลืนแสงบางช่วงไว้
2. Type IIb เป็นเพชรที่มีอะตอมของโบรอนเจือปน จึงมีการดูดกลืนแสงสีแดง ส้ม และเหลือง ทำให้เพชรใน Type IIb ส่วนใหญ่มี สีน้ำเงิน อาจพบสีน้ำตาลหรือไร้สีได้เป็นส่วนน้อย ซึ่งเพชร Type IIb สามารถพบได้เพียง 0.1% ของเพชรทั้งหมดในธรรมชาติ
ข้อมูลอ้างอิง
1) Comparing Luxury Investment Around the World. Retrieved March 30, 2021. From https://www.visualcapitalist.com
2) The 20 Most Expensive Paintings In the World. Retrieved April 4, 2021. From https://wealthygorilla.com/most-expensive-paintings
3) 1932 BUGATTI TYPE 55 SUPER SPORT ROADSTER. Retrieved April 4, 2021. From https://www.bonhams.com
4) Why Jewelry is a Lasting Investment. Retrieved March 30, 2021. From https://thesisgems.com
5) Revisiting the Global Financial Crisis of 2008. Retrieved April 5, 2021. From https://catanacapital.com
6) THE TOP 10 JEWELRY INVESTMENTS FOR 2021. Retrieved April 4, 2021. From https://www.estatediamondjewelry.com
7) How Much Are Pearls Worth?. Retrieved April 8, 2021. From https://www.pearl-lang.com
8) เทคนิคเลือกออมทรัพย์สินให้ได้กำไร ยิ่งเก็บนาน ยิ่งเพิ่มมูลค่า สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 จาก https://money.kapook.com
9) Investment Asset เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเรา. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 จาก https://www.peerpower.co.th
10) Pearl price. Retrieved April 20, 2021. From https://www.pearlparadise.com
11) SPINEL. Retrieved April 20, 2021. From https://awesomegems.com
12) https://www.diamonds.pro/education/diamond-prices/
13) Who gained from global growth last decade—and who will benefit by 2030. Retrieved April 28, 2021. From https://www.brookings.edu
14) Pandemic provides catalyst for higher platinum prices. Retrieved May 6, 2021. From https://www.kitco.com

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ ทางเลือกของนักสะสมที่ให้คุณค่ามากกว่าความสวยงาม

Jul 15, 2021
7270 views
30 shares

            เมื่อการลงทุนในสินทรัพย์แบบเดิมมีความผันผวนสูง ทำให้การลงทุนในปี 2020 ที่ผ่านมา บรรดานักลงทุนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนในลักษณะเดิมไม่คุ้มค่าแต่ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีสินทรัพย์หนึ่งซึ่งถือเป็นพระเอกของการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา นั่นคือ ทองคำ ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันทางการเงินทั่วโลก เข้ามาซื้อสะสมต่อเนื่องตลอดปี และนอกจากทองคำแล้วยังมีสินค้าต่างๆ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ไม่เพียงแต่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

การลงทุนในทรัพย์สินหรูหราของทั่วโลก

            สินทรัพย์หรูหรานอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังแสดงออกถึงความมั่งคั่งส่วนบุคคล สามารถใช้เป็นการลงทุนเก็งกำไรในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกได้อีกด้วย ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแบบเดิมที่เรารู้จัก เช่น การฝากเงินธนาคาร ถือพันธบัตร หรือหุ้น ที่มักอยู่ในรูปเอกสารสัญญา แต่สินทรัพย์ทางเลือกที่จับต้องได้ เช่น ภาพวาดหายากของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคุณค่าในสายตาผู้มองเห็น แต่สำหรับผู้ให้คุณค่าแล้วของเหล่านี้จะมีคุณค่ามากมายเป็นทวีคูณ

            มีข้อมูลจาก Knight Frank (บริษัทให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินเพื่อการลงทุน) ซึ่งได้ทำการสอบถามพนักงานธนาคาร ที่ปรึกษาด้านสร้างความมั่งคั่ง รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา ด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 600 คน จากทุกภูมิภาคทั่วโลก แล้วสรุปรวมมาเป็นดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์หรู ปี 2020

  จากข้อมูลระบุว่า งานศิลปะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยมในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว้นในเอเชียและแอฟริกา ที่นาฬิกาหรู เป็นสินทรัพย์ยอดนิยมอันดับ 1 โดยในภูมิภาคเอเชียนั้น ผู้บริโภคชาวจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาดนาฬิกาหรูทั่วโลก เป็นแรงผลักดันหลักทำให้สินทรัพย์นี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค อีกทั้งในปี 2020 ที่ผ่านมา การบริโภคของชาวจีนได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว เห็นได้จากการนำเข้านาฬิกาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังจีนที่เพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบกับปี 2019 ขณะที่ภูมิภาคแอฟริกามีอัตราการเติบโตของการบริโภคสินค้าหรูเพิ่มขึ้นจากการที่คนมีฐานะในภูมิภาคนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยชาวแอฟริกันที่มีฐานะนิยมซื้อหาสินค้าหรูอย่างเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น ทั้งยังมีข้อมูลจาก World Bank ระบุว่า ในช่วงปี 2010-2020 แอฟริกาใต้มีสัดส่วนการบริโภคของคนรวยเติบโตสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก

อัญมณีและการลงทุน

การลงทุนในอัญมณี

ภาพการลงทุนในสินค้าหรูหรา 10 อันดับแรก เรียงตามความนิยมในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: https://www.visualcapitalist.com/

            ทั้งนี้ หากพิจารณาอันดับความนิยมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกของทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยรวม ปรากฏว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ งานศิลปะ รถยนต์คลาสสิก นาฬิกาหรู ไวน์ และอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งให้ผลตอบแทนเมื่อถือครองเป็นระยะเวลา 10 ปี เท่ากับ 71%, 193%, 89%, 127% และ 67% ตามลำดับ

ตารางแสดงอันดับความนิยมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกของโลก

ลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับ

ข้อมูลจาก https://www.visualcapitalist.com/

            นอกจากนี้ การขายสินทรัพย์หรูที่ทำมูลค่าสูงสุดในปี 2020 พบว่า ภาพวาด Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus ของ Francis Bacon ศิลปินแนวศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ซึ่งวาดไว้ในปี 1981 สามารถทำเงินได้จากการประมูลของ Sotheby's (บริษัทจัดการประมูลผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษ) เป็นเงินถึง 84.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรถยนต์คลาสสิกอย่าง Bugatti Type 55 Super Sport Roadster ที่มีราคาจำหน่ายในปี 1932 อยู่ประมาณ 77,200 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นรถยนต์คลาสสิกที่ทำเงินได้สูงสุดในรอบปี 2020 

            โดยการประมูลออนไลน์เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เห็นได้จาก รายงานของ Sotheby's แจ้งว่า ในปี 2020 มีการจัดประมูลออนไลน์คิดเป็น 70% ของงานประมูลทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่มีการจัดประมูลออนไลน์เพียง 30% เท่านั้น

การลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกในไทย

            เมื่อมองย้อนกลับมาดูการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) ของบ้านเรา พบว่า ในปี 2021 นอกจากสินทรัพย์พื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันแล้ว มีข้อมูลจากธนาคารออมสินให้ทางเลือกในการลงทุนไว้ในสินทรัพย์ 4 ประเภท คือ

                1. อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด ปัจจัยที่ให้พิจารณา คือ มีทำเลดี ใกล้ห้างสรรพสินค้า 

มีการเดินทางสะดวก ไม่ว่าจะซื้อเพื่อให้เช่าหรือรอขาย ที่ดินทำเลดีจะมีการขยับของราคาเพิ่มสูงขึ้นได้รวดเร็ว

                2.  ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆ สามารถเก็บออมไว้สร้างผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ แม้ราคาในปัจจุบันจะปรับตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเสมอ

                3. อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสินทรัพย์ที่นอกจากมีความสวยงามให้คุณค่าทางจิตใจ ยังเก็บไว้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้สำหรับคอลเลคชั่นหายากหากมาจากแบรนด์ดังชั้นนำด้วยแล้ว ย่อมเป็นที่ไขว่คว้าของนักสะสมทั่วโลก

                4. ของเก่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ วัตถุโบราณ พระเครื่อง และของสะสมอื่นๆ ล้วนมีคุณค่าเป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมและผู้ชื่นชอบ การเก็บรักษาไว้นอกจากความสวยงามแล้วยังสร้างกำไรจากการขายได้อีกด้วย

อัญมณีและการลงทุน               

            ทั้งนี้ มีข้อมูลจาก Peer Power (บริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านการลงทุน) แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะเห็นว่า สินทรัพย์ประเภทของสะสมให้ผลตอบแทนต่อปีสูงที่สุดถึง 11% ตามมาด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนประมาณ 7-10% ขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นกู้ พันธบัตร หุ้น หรืออนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างผันผวนอยู่ในช่วง 3%-12% รายละเอียดดังรูป 

อัญมณีและการลงทุนการลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่มา : https://www.peerpower.co.th

  การลงทุนที่ยั่งยืนด้วยอัญมณีและเครื่องประดับ

            อัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน และมีการนำมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเป็นอัญมณีเครื่องประดับ เชิงสัญลักษณ์ เป็นสื่อแทนความรัก ใช้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หรือเป็นมรดกตกทอด ในอดีตสมัยอารยธรรมกรีกและโรมัน มีการใช้อัญมณีและเครื่องประดับของมีค่าแทนเงินตราและการลงทุนหากำไร ในขณะที่ปัจจุบันความสัมพันธ์ของผู้ครอบครองอัญมณีและเครื่องประดับมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการนำมาใช้ในหลายรูปแบบทั้งเพื่อสวมใส่ส่วนตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในหลายวิธีการ นอกจากนี้ เรายังสามารถเสาะหาอัญมณีและโลหะมีค่าที่ทรงคุณค่าจากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้นผ่านข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าอัญมณีเครื่องประดับของมีค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งจากอดีตจวบปัจจุบัน  

ลงทุนในอัญมณี

            การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับนั้นแตกต่างจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เพราะความสวยงามของแต่ละชิ้นงานสามารถสร้างความหลงใหลให้แก่ผู้พบเห็น ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นด้วย โดยความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ

            1. อัญมณีและโลหะมีค่า คงความมีคุณค่าอยู่เสมอ

            เมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินตราที่มีความผันผวน อัญมณีทองคำ เพชร หรือโลหะมีค่า ค่อนข้างมีเสถียรภาพในมูลค่ามากกว่า แม้ว่าการซื้อ-ขายทองคำที่นักลงทุนนิยม ราคาจะขึ้นลงตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ทองคำยังคงความน่าเชื่อถือมายาวนานยิ่งกว่าสกุลเงินตราของแต่ละประเทศ สำหรับอัญมณีเพชรและโลหะมีค่านั้น มีการกำหนดราคากลางที่ทั่วโลกสามารถใช้อ้างอิงเพื่อการลงทุนได้จากหลายองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น Rapaport, Money Metals Exchange, APMEX และ Kitco เป็นต้น ทั้งนี้ อัญมณีและโลหะมีค่าแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภท ความบริสุทธิ์ และคุณภาพของอัญมณีและโลหะมีค่าเหล่านั้นด้วย

            2. การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด

            ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจพบว่า การเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดทุนมีความผันผวนสูงและแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือ ราคาจะดิ่งลงอย่างหนักเมื่อเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ดังวิกฤตซับไพร์มในสหรัฐอเมริกาปี 2008 แต่ทั้งนี้มีข้อมูลจาก Catana Capital (บริษัทให้บริการทางการเงิน) บ่งชี้ว่า สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสวนกระแสดีที่สุดในช่วงวิกฤต 3 อันดับแรก คือ กองทุน Hedge Fund พันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ และทองคำ โดยให้ผลตอบแทน 25%, 18% และ 11% ตามลำดับ ไม่เพียงแต่ทองคำเท่านั้น การถือครองอัญมณีและสินทรัพย์มีค่าเหล่านี้ในระยะยาวจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมากกว่าสินทรัพย์อื่น

            3. อัญมณีและเครื่องประดับเป็นการลงทุนทางใจ

เมื่อเราพูดถึงอัญมณีและเครื่องประดับ คนส่วนมากมักนึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญ ความทรงจำดีๆ คนที่เรารัก หรือวันครบรอบเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่มีสินทรัพย์อื่นสามารถทำได้อย่าอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะนี่เป็นการลงทุนทางใจให้กับครอบครัว คำสัญญา ความสัมพันธ์ และสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

การลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจ ในปี 2021

            สินทรัพย์อย่างอัญมณีและเครื่องประดับนั้น นอกจากสร้างความลุ่มหลงให้แก่ผู้พบเห็นด้วยความประณีตและงดงามของตัวมันเอง หลายครั้งที่แสดงความโดดเด่นด้านผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาว ในปี 2021 Estate Diamond Jewelry (บริษัทอัญมณีและเครื่องประดับ) ได้มีการรวบรวมอัญมณีเครื่องประดับที่น่าลงทุนที่สุด 10 อันดับ( เรียงตามพิกัดศุลกากร 71) ไว้ดังนี้

            1. ไข่มุกธรรมชาติน้ำเค็ม | อัญมณี

    อัญมณีไข่มุกน้ำเค็มที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นนอกจากความหายากและเสี่ยงอันตรายในการงมหาแล้ว ยังมีเพียง 1 ในหมื่นของหอยมุกในธรรรมชาติที่มีคุณภาพเพียงพอมาทำอัญมณีเครื่องประดับ จึงทำให้ราคาของอัญมณีไข่มุกน้ำเค็มตามธรรมชาติมีราคาสูงกว่าอัญมณีไข่มุกน้ำจืดและอัญมณีไข่มุกเลี้ยง สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ควรเลือกอัญมณีเครื่องประดับมุกประเภทนี้ที่เป็นงานของเก่าโบราณและมาจากงานออกแบบของดีไซน์เนอร์มีชื่อ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกในอนาคต ข้อมูลจาก www.gemsociety.org ระบุว่า ราคาของไข่มุกธรรมชาติน้ำเค็มแพงกว่าอัญมณีไข่มุกเลี้ยงอะโกย่า 10-20 เท่า (ปัจจุบัน อัญมณีสร้อยไข่มุกอะโกย่า ราคาประมาณ 300-10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

            2. เพชร Type II | อัญมณี

            อัญมณีเพชรที่ขุดพบส่วนใหญ่ราว 98% ของอัญมณีเพชรทั้งหมดจะมีการเจือปนของมลทินในเพชร ทำให้ถูกจัดในประเภทอัญมณีเพชร Type Ia และ Ib ขณะที่อีก 2% เป็นอัญมณีเพชรที่มีความสะอาดมากกว่า ถูกจัดไว้ในประเภท Type II ที่มีความสะอาดของอัญมณีเพชรสูงมีมลทินน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย โดยราคาของอัญมณีเพชรประเภทนี้จะสูงกว่าอัญมณีเพชร Type I ประมาณ 2-3% ดังนั้น ด้วยความหายากและความสะอาดของอัญมณีเพชร (Clarity) ที่สูงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน ราคาของอัญมณีเพชร Type I เกรดความสะอาดของอัญมณีเพชร (Clarity) VVS1 (Very Very Slightly Included) ขนาด 1 กะรัต จาก Blue Nile เฉลี่ยอยู่ที่ 12,915.24 ดอลลาร์สหรัฐ

            3. เพชรสีแฟนซี | อัญมณี

            อัญมณีเพชรสีนั้นสามารถพบได้ยากกว่าอัญมณีเพชรใสไม่มีสี ในอัญมณีเพชรที่ขุดพบหมื่นเม็ดมีอัญมณีเพชรสีเพียง 1 เม็ดเท่านั้น ขณะที่ราคาอัญมณีเพชรสีขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในเอเชียที่มีเทรนด์จากคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบและสีสันที่แตกต่างไปจากแบบเดิมๆ อัญมณีเพชรสีจึงตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยสีที่นิยมได้แก่ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเขียว

อัญมณีเครื่องประดับและการลงทุนภาพอัญมณีเพชรสีจาก https://www.pinterest.com  


            4. ทับทิมเมียนมาที่ไม่ผ่านการเผา | อัญมณี

            เป็นที่ทราบกันว่า อัญมณีทับทิมคุณภาพดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับคือ อัญมณีทับทิมจากเมียนมา ซึ่งบรรดานักสะสมต่างขวนขวายค้นหามาครอบครอง โดยหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญคือ สีแดงสดเสมือนสีของเลือดนกพิราบ (Pigeon's Blood) เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัญมณีทับทิมจากเมียนมามีราคาสูงและหากเป็นอัญมณีทับทิมที่ไม่ผ่านการเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพแล้ว ยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

            5. แซปไฟร์แคชเมียร์ | อัญมณี

อัญมณีแซฟไฟร์จากแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเป็นอัญมณีแซปไฟร์ที่ตลาดให้ความนิยมและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีความนิยมใช้แหวนหมั้นประดับด้วยอัญมณีแซปไฟร์กันอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาถึงราคาที่เพิ่มขึ้นจะพบว่า เมื่อ 50 ปีก่อนอัญมณีแซปไฟร์แคชเมียร์ 1 กะรัต ราคาราว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันราคาสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กะรัต 

            6. มรกตโคลอมเบีย | อัญมณี

            อัญมณีมรกตจากโคลอมเบียเป็นแหล่งที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง ตามมาด้วยบราซิล และแซมเบีย เป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งนอกจากอัญมณีสปิเนลสีแดงที่นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนไม่มาก นักลงทุนควรเลือกอัญมณีมรกตที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเลือกขนาดกะรัตที่สูงจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า ราคาเฉลี่ยของอัญมณีมรกตโคลอมเบียคุณภาพดีต่อ 1 กะรัต อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

            7. สปิเนลสีแดง | อัญมณี

            แต่ก่อนอัญมณีสปิเนลไม่ว่าจะเป็นสีใด ไม่มีใครให้ความสนใจในการลงทุนมากนัก แต่ทว่าราคาของมันค่อยๆ เพิ่มขึ้นช้าๆ แต่ต่อเนื่อง ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยสีที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ สีแดง นักลงทุนควรเลือกแหล่งที่มาที่มีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมจากทั่วโลกอย่างเหมืองโมกก ในเมียนมา ซีลอน (ศรีลังกา) หรือจากแทนซาเนีย จึงคุ้มค่าการลงทุน อีกทั้งราคาของอัญมณีสปิเนลยังไม่สูงมากทำให้นักลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากเหมือนอัญมณีหรือเครื่องประดับอื่นๆ ในปี 2021 ราคาโดยเฉลี่ยต่อ 1 กะรัต อยู่ที่ 600-1,800 ดอลลาร์สหรัฐ

            8. ทองคำและแพลทินัม | อัญมณี

            ทั้งอัญมณีทองคำและแพลทินัมเป็นโลหะมีค่าที่เป็นทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และอัญมณีเครื่องประดับ ซึ่งมีราคาขึ้น-ลงตามการเก็งกำไรจากนักลงทุน แต่มักให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่โลหะมีค่าทั้งสองนี้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน อีกทั้งระดับราคายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังที่ราคาทองคำทะยานขึ้นทำราคาสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปี 2020 ที่ราคา 2067.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อีกทั้งเมื่อพิจารณาราคาทองคำในรอบ 10 ปีที่ผ่าน พบว่า ในปี 2010 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,224.53 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาเฉลี่ยในปี 2021 อยู่ที่ 1,787.17 ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นราว 45.95% โดยปีนี้ผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักความน่าสนใจที่อัญมณีแพลทินัมมากกว่าอัญมณีทองคำ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแอฟริกาใต้ที่เป็นประเทศผู้ผลิตอัญมณีแพลทินัมรายใหญ่ของโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 73% ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอัญมณีแพลทินัม ขณะที่มีแรงซื้อจากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แพลทินัมในการผลิตกลับคืนมา โดยนับตั้งแต่มีนาคม 2020 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทั่งถึงมีนาคม 2021 ราคาอัญมณีแพลทินัมเพิ่มสูงขึ้นกว่า 90% แล้ว (ข้อมูลจาก ww.kitco.com)

            9. อัญมณีและเครื่องประดับที่ประทับตราแบรนด์ชื่อดัง | อัญมณี

            อัญมณีและเครื่องประดับที่มีตราสัญลักษณ์ของแบรนด์อย่าง Bvlgari หรือ Cartier สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นับพันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจัยที่สร้างคุณค่านี้มาจากการออกแบบที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตัว และความหายากของอัญมณีและเครื่องประดับในคอลเลคชั่นที่ผ่านการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง เมื่อเวลาผ่านไปอัญมณีและเครื่องประดับเหล่านี้จะมีคุณค่าและราคาสูงขึ้นตามลำดับ

อัญมณีและทางเลือกการลงทุนอัญมณีและการลงทุน

ภาพแหวนแบรนด์ Chaumet และแหวนแบรนด์ Bvlgari จาก https://www.pinterest.com

            10. แหวนวินเทจหายาก | อัญมณี

            อัญมณีแหวนแนววินเทจเป็นอีกหนึ่งความชื่นชอบของนักสะสมเช่นเดียวกับอัญมณีและเครื่องประดับแนววินเทจอื่นๆ โดยมีรายงานจาก Art Market Research ของสหราชอาณาจักรบ่งชี้ว่า อัญมณีแหวนแนวนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นถึง 80% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยแนววินเทจที่น่าสะสมนี้ต้องเป็นงานที่ผลิตในช่วงยุค Art Deco รุ่งเรือง (ค.ศ. 1920-1930) จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมและนักลงทุน รวมทั้งหากอัญมณีเครื่องประดับชิ้นนั้นมีความพิเศษกว่าชิ้นอื่นในยุคเดียวกันจะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีก 

            อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการลงทุนหลายคนอาจคิดถึงกำไรแต่ต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่ติดตามมาด้วย การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอาจมีผลตอบแทนที่สูงและน่าสนใจ หากแต่นักลงทุนพึงตระหนักว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” ก่อนลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับทุกครั้ง ย่อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตอบโจทย์ในผลตอบแทนที่เฝ้ารออย่างแน่นอน


อ่านบทความเรื่องเล่าอัญมณี : https://infocenter.git.or.th/category/stories-behind-gem-and-jewelry


ข้อมูลอ้างอิง


1 อัญมณีเพชรสามารถจำแนกได้เป็น 4 ชนิด โดยใช้หลักของการเจือปนจากอนุภาคมลทินในผลึกเป็นเกณฑ์
• Type I มีไนโตรเจนเป็นอนุภาคมลทิน แบ่งเป็น Type Ia และ Type Ib
1. Type Ia มีอะตอมของไนโตรเจนรวมกันเป็นกลุ่มในโครงสร้างผลึกคาร์บอนของเพชร ทำให้ดูดกลืนแสงสีน้ำเงินไว้ จึงเห็นเพชรเหล่านี้มีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำตาล เป็นชนิดที่พบมากที่สุด คือ 98% ของเพชรทั้งหมด
2. Type Ib มีอะตอมของไนโตรเจนกระจัดกระจายภายในโครงสร้างผลึกคาร์บอน ซึ่งจะดูดกลืนแสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงิน ทำให้เพชรมีสีเหลืองเข้ม ส้ม น้ำตาล ขึ้นกับปริมาณและการกระจายตัวของไนโตรเจน เพชรชนิดนี้มีอยู่น้อยกว่า 0.1% จึงจัดเป็นเพชรหายาก
• Type II เป็นเพชรที่ไม่มีไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้าง แบ่งเป็น Type IIa และ Type IIb
1. Type IIa เป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์ของคาร์บอนสูงที่สุด ไม่มีอนุภาคมลทินเจือปนหรือมีเจือปนน้อยมากๆ พบเพียง 1- 2% ของเพชรทั้งหมด ในกลุ่มนี้ นอกจากเพชรใสไร้สีแล้วยังสามารถพบเพชรสีเหลือง น้ำตาล ชมพู และแดง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างผลึกเพชร จึงมีการดูดกลืนแสงบางช่วงไว้
2. Type IIb เป็นเพชรที่มีอะตอมของโบรอนเจือปน จึงมีการดูดกลืนแสงสีแดง ส้ม และเหลือง ทำให้เพชรใน Type IIb ส่วนใหญ่มี สีน้ำเงิน อาจพบสีน้ำตาลหรือไร้สีได้เป็นส่วนน้อย ซึ่งเพชร Type IIb สามารถพบได้เพียง 0.1% ของเพชรทั้งหมดในธรรมชาติ
ข้อมูลอ้างอิง
1) Comparing Luxury Investment Around the World. Retrieved March 30, 2021. From https://www.visualcapitalist.com
2) The 20 Most Expensive Paintings In the World. Retrieved April 4, 2021. From https://wealthygorilla.com/most-expensive-paintings
3) 1932 BUGATTI TYPE 55 SUPER SPORT ROADSTER. Retrieved April 4, 2021. From https://www.bonhams.com
4) Why Jewelry is a Lasting Investment. Retrieved March 30, 2021. From https://thesisgems.com
5) Revisiting the Global Financial Crisis of 2008. Retrieved April 5, 2021. From https://catanacapital.com
6) THE TOP 10 JEWELRY INVESTMENTS FOR 2021. Retrieved April 4, 2021. From https://www.estatediamondjewelry.com
7) How Much Are Pearls Worth?. Retrieved April 8, 2021. From https://www.pearl-lang.com
8) เทคนิคเลือกออมทรัพย์สินให้ได้กำไร ยิ่งเก็บนาน ยิ่งเพิ่มมูลค่า สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 จาก https://money.kapook.com
9) Investment Asset เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเรา. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 จาก https://www.peerpower.co.th
10) Pearl price. Retrieved April 20, 2021. From https://www.pearlparadise.com
11) SPINEL. Retrieved April 20, 2021. From https://awesomegems.com
12) https://www.diamonds.pro/education/diamond-prices/
13) Who gained from global growth last decade—and who will benefit by 2030. Retrieved April 28, 2021. From https://www.brookings.edu
14) Pandemic provides catalyst for higher platinum prices. Retrieved May 6, 2021. From https://www.kitco.com

เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970