ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2564

Feb 2, 2022
3400 views
11 shares

            มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในรอบปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกอัญมณีของไทยสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ติดต่อกัน 10 เดือน เนื่องจากตลาดหลักส่วนใหญ่มีการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินการได้เป็นปกติดต่อกันหลายเดือน จึงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้   https://bit.ly/3uhQA8K

อัญมณีและการส่งออกเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2564

Feb 2, 2022
3400 views
11 shares

            มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในรอบปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกอัญมณีของไทยสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ติดต่อกัน 10 เดือน เนื่องจากตลาดหลักส่วนใหญ่มีการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินการได้เป็นปกติดต่อกันหลายเดือน จึงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้   https://bit.ly/3uhQA8K

อัญมณีและการส่งออกเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970