ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

หลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับงานศิลปะ เทรนด์ใหม่ GEN Z

Nov 27, 2023
1236 views
0 share

        ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหันไปนิยมคุณค่าแบบผสมผสานมากขึ้นจากการได้สัมผัสวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกที่มีรูปแบบแยกย่อยทั้งจากทางกายภาพและในโลกเสมือน (Virtual Hyper-Connection) โดยกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์เหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนเด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน  

        การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทุกวันนี้ ส่งผลให้ Gen Z มีแนวโน้มที่จะสนใจการรื้อฟื้นธรรมเนียมและมรดกทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานขึ้นมาใหม่ แม้ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะนิยมชมชอบความเป็นปัจเจกชนที่มีหลายแง่มุม แต่ก็ยังรักษาหัวใจของความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนทั่วโลก 

        AI Art ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งที่สะท้อนถึงความหมายทางประวัติศาสตร์และสังคมดังกล่าว โดย AI Art ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทั่วโลก ช่วยปลดล็อกโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินมีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานอะไรได้บ้างโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

        Marta Contreras Simó ศิลปินชาวสเปนที่ทำงานอยู่บนจุดเชื่อมระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการนำเสนอวัฒนธรรมทั่วโลกแบบร่วมสมัย ได้นำเสนอผลงานที่หลอมรวมสัญลักษณ์เฉพาะทางศิลปะที่บอกได้ในทันทีว่ามาจากวัฒนธรรมที่มีมาช้านาน ผลงานของเธอโดดเด่นอยู่ที่การสร้างสรรค์ต่อยอดรายละเอียดซับซ้อนของศิลปะชนเผ่าโดยใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดผลงานในสไตล์ส่วนตัวที่มีความยืดหยุ่นและองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมเก่าแก่

                             

ภาพผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของ Marta Contreras Simó

ที่มา : www.trendvisionforecasting.com

        ในทำนองเดียวกัน Munpreet แบรนด์เครื่องประดับจากประเทศแซมเบีย ก็ได้นำแรงบันดาลใจจากธรรมเนียมโบราณของนักรบชาวสิกข์ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงสามร้อยปี ผสมผสานกับเกียรติยศ ความกล้าหาญ และการรำลึกถึงการเสียสละเพื่อมนุษยชาติ มาเป็นแกนหลักในคอลเลกชันแรกของแบรนด์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ งานออกแบบของแบรนด์สะท้อนถึงกระแสที่กำลังมาแรง ทั้งการปรับแต่งได้อย่างใจ และจินตนาการอันหลากหลายไร้ขอบเขตจากการรวมเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเครื่องประดับไฮเอนด์จากแบรนด์ Munpreet ของแซมเบีย 

ที่มา : www.trendvisionforecasting.com


        ศิลปินและนักออกแบบพากันผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้ากับดิจิทัลเพื่อเอาชนะใจคนทั่วโลก ในขณะที่ยังเก็บรักษาความเป็นท้องถิ่นเอาไว้ และสามารถทำให้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นอมตะได้ในที่สุดแปลและเรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พฤศจิกายน 2566


ข้อมูลอ้างอิง


The Strategic Alliance, Cultural Heritage Embraces Eternity through Technology. [Online]. Available at: https://www.trendvisionforecasting.com/editorials/articoli/The strategic alliance, cultural heritage embraces eternity through technology. (Retrieved October 27, 2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

หลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับงานศิลปะ เทรนด์ใหม่ GEN Z

Nov 27, 2023
1236 views
0 share

        ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหันไปนิยมคุณค่าแบบผสมผสานมากขึ้นจากการได้สัมผัสวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกที่มีรูปแบบแยกย่อยทั้งจากทางกายภาพและในโลกเสมือน (Virtual Hyper-Connection) โดยกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์เหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนเด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน  

        การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทุกวันนี้ ส่งผลให้ Gen Z มีแนวโน้มที่จะสนใจการรื้อฟื้นธรรมเนียมและมรดกทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานขึ้นมาใหม่ แม้ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะนิยมชมชอบความเป็นปัจเจกชนที่มีหลายแง่มุม แต่ก็ยังรักษาหัวใจของความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนทั่วโลก 

        AI Art ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งที่สะท้อนถึงความหมายทางประวัติศาสตร์และสังคมดังกล่าว โดย AI Art ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทั่วโลก ช่วยปลดล็อกโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินมีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานอะไรได้บ้างโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

        Marta Contreras Simó ศิลปินชาวสเปนที่ทำงานอยู่บนจุดเชื่อมระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการนำเสนอวัฒนธรรมทั่วโลกแบบร่วมสมัย ได้นำเสนอผลงานที่หลอมรวมสัญลักษณ์เฉพาะทางศิลปะที่บอกได้ในทันทีว่ามาจากวัฒนธรรมที่มีมาช้านาน ผลงานของเธอโดดเด่นอยู่ที่การสร้างสรรค์ต่อยอดรายละเอียดซับซ้อนของศิลปะชนเผ่าโดยใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดผลงานในสไตล์ส่วนตัวที่มีความยืดหยุ่นและองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมเก่าแก่

                             

ภาพผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของ Marta Contreras Simó

ที่มา : www.trendvisionforecasting.com

        ในทำนองเดียวกัน Munpreet แบรนด์เครื่องประดับจากประเทศแซมเบีย ก็ได้นำแรงบันดาลใจจากธรรมเนียมโบราณของนักรบชาวสิกข์ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงสามร้อยปี ผสมผสานกับเกียรติยศ ความกล้าหาญ และการรำลึกถึงการเสียสละเพื่อมนุษยชาติ มาเป็นแกนหลักในคอลเลกชันแรกของแบรนด์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ งานออกแบบของแบรนด์สะท้อนถึงกระแสที่กำลังมาแรง ทั้งการปรับแต่งได้อย่างใจ และจินตนาการอันหลากหลายไร้ขอบเขตจากการรวมเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเครื่องประดับไฮเอนด์จากแบรนด์ Munpreet ของแซมเบีย 

ที่มา : www.trendvisionforecasting.com


        ศิลปินและนักออกแบบพากันผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้ากับดิจิทัลเพื่อเอาชนะใจคนทั่วโลก ในขณะที่ยังเก็บรักษาความเป็นท้องถิ่นเอาไว้ และสามารถทำให้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นอมตะได้ในที่สุดแปลและเรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พฤศจิกายน 2566


ข้อมูลอ้างอิง


The Strategic Alliance, Cultural Heritage Embraces Eternity through Technology. [Online]. Available at: https://www.trendvisionforecasting.com/editorials/articoli/The strategic alliance, cultural heritage embraces eternity through technology. (Retrieved October 27, 2023).

เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site