ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2566

Dec 8, 2023
600 views
0 share

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 12,705.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย  แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,391.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05

        เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 1,576.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 30.69 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2565 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 748.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.73 อ่านบทวิเคราะห์ได้ที่ https://shorturl.asia/UI5b8

 


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2566

Dec 8, 2023
600 views
0 share

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 12,705.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย  แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,391.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05

        เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 1,576.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 30.69 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2565 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 748.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.73 อ่านบทวิเคราะห์ได้ที่ https://shorturl.asia/UI5b8

 


เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970