ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2567

Apr 5, 2024
475 views
0 share

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 3,031.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 2 รองจากรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,822.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 14.78

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่าอยู่ที่ 1,865.68 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 56.13 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,125.22  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/ujBmcเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2567

Apr 5, 2024
475 views
0 share

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 3,031.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 2 รองจากรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,822.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 14.78

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่าอยู่ที่ 1,865.68 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 56.13 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,125.22  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/ujBmcเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970