บทความวิชาการอัญมณี

เจาะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต

คูเวตเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ GCC มีรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ประชาชนมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศ GCC รองจากกาตาร์ การบริโภคเครื่องประดับต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงเพื่อให้เพียงพอความต้องการในประเทศ

กรุยทางสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับรัสเซียผ่านงานแสดงสินค้า

รัสเซียเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่ผู้ประกอบการชาวไทยยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร การรุกเข้าตลาดนี้ควรใช้การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีจัดขึ้นในศูนย์แสดงสินค้าของรัสเซีย และมีความพร้อมด้านภาษาด้วย

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับยูเครน ดาวเด่นในกลุ่มประเทศ CIS

ยูเครน หนึ่งในประเทศสมาชิกเครือรัฐเอกราชที่มีศักยภาพทางเศรษบกิจเป็นอันดับ 2 รองจากรัสเซีย โดยชาวยูเครนมีกำลังซื้อสูงและะนิยมสินค้าจากไทย ซึ่งสินค้าที่เติบโตได้ดีมีทั้งพลอยเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนเจียระไน เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับทอง

โอมาน ตลาดใหม่เครื่องประดับเงินในดินแดนตะวันออกกลาง

โอมาน เป็นประเทศเล็กๆ ในกลุ่มสมาชิก GCC ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางสังคมสูง โดยพฤติกรรมผู้บริโภคชื่นชอบเครื่องประดับทองเช่นเดียวกับประเทศอื่นในภูมิภาค นอกจากนี้ เครื่องประดับเงินยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

กาตาร์: ดาวดวงใหม่ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ลุกลามจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคในตลาดเหล่านั้นมีกำลังซื้อลดลง การแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยกาตาร์ เป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ เนื่องด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีสูง ประชาชนมีรายได้สูง เอื้อต่อการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ

พฤติกรรมการบริโภคและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดยูเครน

พฤติกรรมผู้บริโภคระดับกลาง-สูง ในยูเครนมีความสนใจอัญมณีและเครื่องประดับมาก นิยมเครื่องประดับทองโดยเฉพาะทอง 14k ตกแต่งด้วยอัญมณีโทนสีอ่อน โดยมีการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 55% จึงมีความน่าสสสสนใจในการเข้าสู่ตลาดนี้

พฤติกรรมการบริโภคและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดออสเตรีย

ออสเตรียตั้งอยู่ในยุโรปกลางมีอาณาเขตติดกับหลายประเทศ มีธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้ประเทศ การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับมีไม่มากนักเนื่องจากค่าแรงสูง จึงเน้นงานที่เป็นเครื่องประดับแฟชั่นระดับกลางถึงระดับบน

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970