บทความวิชาการอัญมณี

บทบาททองคำในการออมและการลงทุน

ทองคำนอกจากจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมแล้ว ในระดับสากลถือว่าเป็นโลหะมีค่าที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนและเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจออมเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา

ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งตะวันออกของไทย ถือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนาน โดยทั้ง 3 ประเทศ ต่างมีแหล่งผลิตและตลาดการค้าอัญมณีที่น่าสนใจ การลงทุนหรือต่อยอดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจจะไขว่คว้าไว้

ขยายโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอาเซียน

AFTA หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนที่บรรลุความตลกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกในอาเซียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้า เนื่องด้วยขนาดตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก แม้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในหลายประเทสจะมีความแตกต่างกัน แต่ AFTA ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง

จากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ความต่างบนความเหมือน และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ตอนจบ)

สินค้ารักษ์โลกเป็นที่พูดถึงมากขึ้น การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสินค้าต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น รวมทั้งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นและส่งเสริมให้มีการติดฉลาก เพราะนอกจากจะมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อโลกแล้ว สินค้าที่มีฉลากดังกล่าวมีแนวโน้มได้รับความสนใจมากขึ้นด้วย

จากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ความต่างบนความเหมือน และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ตอนแรก)

กระแสความใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสที่ตื่นตัวไปทั่วโลก เนื่องด้วยภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในสังคมและหาทางแก้ไข เกิดเป็นกระแสความนิยมเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามลำดับ

รุกตลาดออสเตรเลีย ขยายโอกาสส่งออกเครื่องประดับไทย

ขณะที่ตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาเศรษฐกิจ การมองหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจอย่างออสเตรเลีย ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้งข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันยังเป็นแต้มต่อที่น่าสนใจในการเจาะตลาดแห่งนี้

เจาะตลาดนิชด้วยเครื่องประดับสไตล์เพอรานากัน

จากการที่ตลาดใหญ่ๆ ของอัญมณีและเครื่องประดับหลายแห่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การใช้กลยุทธ์ Niche Market เป็นอีกกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม ดังเช่นการเจาะกลุ่มเครื่องประดับชาวเพอรานากัน หรือบ้าบ๋า ย่าหยา ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมมลายูและจีนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดีและยังมีการทำตลาดเครื่องประดับค่อนข้างน้อย

จับตามองตลาดค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับสิงคโปร์

สิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ ที่โดดเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกแล้ว ยังมีย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจหลายแห่งตอบสนองรสนิยมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไป ยังสร้างความน่าสนใจให้ตลาดแห่งนี้มากขึ้นด้วย

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ปัจจุบันรูปแบบการก่ออาชญากรรมมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การทำให้ผลตอบแทนที่ได้จากการทำธุรกิจดังกล่าวถูกฟอกกลับมาเป็นเงินที่สะอาดจึงมีวิธีการที่หลากหลาย กฎหมายป้องกันการฟอกเงินจึงถือเป็นมาตรการที่สำคัญที่ใช้สกัดกั้นเงินจากธุรกิจอำพรางเหล่านั้น

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา (ตอนจบ)

ประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว เวียดนาม และกัมพูชา แม้ไม่อาจนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนัก แต่ก็เป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในฐานะความเป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยสีที่สำคัญ แต่การค้าระหว่างกันในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก ทั้งที่ประเทศเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านแหล่งวัตถุดิบเป็นอย่างมาก

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา (ตอนแรก)

จกการที่ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติไปบรรยายความรู้ในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตามคำเชิญของหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลผู้ประกอบการเห็นภาพรวมตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้

บราซิล: ตลาดใหม่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่น่าจับตามอง (ตอนจบ)

การค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับในบราซิลนั้น เป็นภาคส่วนที่สร้างมูลค่ามากที่สุดในการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยชาวบราซิลเลี่ยนมีความชื่นชอบเครื่องประดับเพชร ขณะที่เครื่องประดับพลอยสีจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเมืองการค้าที่สำคัญคือ ซานเปาโล บราซิลเลีย และริโอเดอจาเนโร

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site