บทความวิชาการอัญมณี

เปิดประตูการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ประเทศจีนผ่านเมืองหนานหนิง (ตอนที่ 1)

หนานหนิงเมืองหลวงของมณฑลกวางสี เป็นเมืองที่ได้ชื่อเมืองแห่งความเขียวขจี ทั้งยังมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นศูนย์กลางการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ทั้งการกระจายสินค้าสู่มณฑลอื่นหรือออกทางทะเล ด้วยท่าเรือน้ำลึกที่มีอยู่หลายแห่ง อีกทั้งรัฐบาลจีนได้กำหนดให้หนานหนิงเป็นประตูสู่อินโดจีนอีกด้วย

เปิดประตูการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ประเทศจีนผ่านเมืองหนานหนิง (ตอนจบ)

ปัจจุบันหนานหนิงมีประชากรราว 6.5 ล้านคน โดยอาศัยในเขตเมืองราว 1 ล้านคน จึงยังเป็นตลาดสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มูลค่าไม่สูงนัก มีย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญอยู่บริเวณ King's International Merchant Center ถนนจินหู ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ดังจากฮ่องกง

เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ATA Carnet ลดต้นทุนในการร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ATA Carnet เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อร่วมในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการผ่านพิธีทางศุลกากรแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ทางภาษีลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย

อุปสงค์ไพลินขยายตัวรับกระแสอภิเษกสมรสราชวงศ์อังกฤษ

ท่ามกลางกระแสการอภิเษกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ทั้งยังช่วยเติมกระแสให้อัญมณีอย่างไพลินเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากแหวนหมั้นไพลินที่เจ้าชายวิลเลียมทรงหมั้นเคท มิดเดิลตัน สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นให้อยากได้แหวนในลักษณะเดียวกันมาไว้ในครอบครองด้วยเช่นกัน

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

จากการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยการตลาดในการศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พบว่า วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยลง แม้ว่าเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การเข้าถึงผู้บริโภคต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ มากขึ้น โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ฟุบ? ฟื้น? ตื่น? ตาย? โอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในสหรัฐอเมริกาภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกมาอย่างยาวนาน มีอัตราการนำเข้าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศขึ้นเมื่อปี 2552 ก่อให้เกิดความผันผวนและผลกระทบแก่ประเทศคู่ค้า ซึ่งแม้ว่าภายหลังมีสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ผู้ประกออบการก็ควรหาลู่ทางใหม่ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

GIT สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีผ่านความร่วมมือไทย-เคนยา

เคนยา ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีป ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบทั้งพลอยคอแรนดัมและพลอยเนื่้ออ่อนชนิดอื่นๆ แต่การพัฒนาในอุตสาหกรรมยังมีไม่มากเท่าที่ควร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขยายความร่วมมือซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสต่อไปได้

เวียดนาม: ตลาดเครื่องประดับที่น่าจับตามองในกลุ่มประเทศอาเซียน (ตอนที่ 1)

เวียดนามนับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นมาก ด้วยนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจมีการเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นกลางเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลักๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนกลุ่มนี้ชื่นชอบในสินค้าแบรนด์หรูจากต่างประเทศ

ผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยจากภาวะภัยพิบัติในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของไทยแห่งหนึ่ง แต่จากเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟุกุชิมาเกิดการรั่วไหล ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ส่งผลให้การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมีแนวโน้มลดลง ทำให้ผู้ส่งออกจำเป็นต้องมองหาตลาดอื่นเพิ่มเติมมากขึ้น

เวียดนาม: ตลาดเครื่องประดับที่น่าจับตามองในกลุ่มประเทศอาเซียน (ตอนจบ)

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างก้าวกระโดดทำให้เป็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ รวมทั้งความมีศักยภาพที่อาจเป็นตลาดสำคัญของอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคตได้ โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์และฮานอย การเจาะตลาดอาจใช้การเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

GIT เสริมความแกร่งสู่วิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับไทยสร้างความพร้อมบุกตลาดต่างแดน

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในไทยนั้น มักอยู่ในรูปของวิสาหกิจชุมชนที่มีขนาดเล็กและกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค มีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแนวคิดในการยกระดับวิสาหกิจชุมชนนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้

การจัดแสดงสินค้า...สุดยอดเทคนิคการขายแบบไร้เสียง

การจัดแสดงสินค้านอกจากเพื่อช่วยโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังสามารถกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย แต่นอิกเหนือจากการใช้เทคนิคการขายหรือพรีเซนเตอร์แล้ว การขายโดยไร้เสียงหรือการจัดชั้นวางให้มีความโดเด่นน่าสนใจยังเป็นอีกกลยุทธ์ที่ดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้อีกด้วย

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970