บทความวิชาการอัญมณี

เยือนแหล่งผลิตและย่านการค้าเครื่องประดับในบาหลี อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่โดดเด่นในฐานะแหล่งผลิตเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเครื่องประดับเงินที่ผลิตด้วยมือที่เกาะบาหลีนั้นถือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฝีมือการผลิตเชิงศิลป์เป็นอย่างมาก จนทำให้ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

สำรวจตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอีสานตอนบน ประตูสู่ สปป.ลาว

อุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ และมีถนนหนทางที่สะดวกสบายเชื่อมผ่านหนองคายไปยังกรุงเวียงจันทน์ของ สปป. ลาว ได้อีกด้วย ขณะที่หนองคายถือเป็นเส้นทางส่งผ่านสินค้าไทยเข้าสู่ลาวและเป็นประตูที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยและลาว ซึ่งคนลาวที่มีฐานะดีมักขับรถส่วนตัวข้ามมายังฝั่งไทยผ่านจังหวัดหนองคายเข้ามายังตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อจับจ่ายสินค้าต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่สินค้าแบรนด์เนมหรูหรา รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ

แต่งดอง : งานวิวาห์ชาวลาว

การแต่งดอง หรือการแต่งงานในภาษาลาว เกิดขึ้นหลังจากที่หนุ่มสาวชอบพอผูกสมัครรักใคร่ อาจจะเจอกันตามงานบุญประเพณีต่างๆ โดยทั่วไปสาวลาวเมื่อตกลงคบหาดูใจกับชายใดแล้ว จะไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะเนื้อต้องตัว (ผิดผี) ก่อนเข้าพิธีแต่งดอง เนื่องจากจะเป็นการไม่รักษาหน้าตาของบิดามารดา และจะเป็นที่ติฉินนินทาของคนทั่วไป

มหัศจรรย์แหวนกลปริศนา ศิลปะจากทองคำ หนึ่งเดียวในโลก

เครื่องประดับทองคำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่งคั่ง ความมั่งมี และความเป็นสิริมงคล คนไทยจึงนิยมนำมาสวมใส่ติดกายเพื่อแสดงสถานะทางสังคมตลอดจนใช้ในงานมงคลต่างๆ เช่น มอบเป็นของขวัญให้แก่ลูกหลานหรือใช้เป็นสินสอดทองหมั้นของคู่แต่งงาน เป็นต้น เครื่องประดับทองคำจึงกลายเป็นสินค้าอันดับแรกที่คนไทยส่วนใหญ่มักเลือกซื้อตลอดมา ทั้งนี้ ในอดีตรูปแบบและวิธีการผลิตเครื่องประดับทองคำในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกชิ้นงานถูกรังสรรค์ด้วยมือโดยช่างทองที่มีความชำนาญชั้นสูงแม้ปัจจุบันร้านค้าทองคำจำนวนมากจะนำเครื่องจักรมาใช้ผลิตเครื่องประดับมากขึ้นหากแต่หลายพื้นที่ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์การผลิตของท้องถิ่นตนเองไว้พร้อมทั้งยังได้พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยตามยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

ตลาดเช้าชอปปิ้งมอลล์ ศูนย์กลางค้าเครื่องประดับในเวียงจันทน์

ตลาดเช้าชอปปิ้งมอลล์ เป็นอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีความทันสมัย สูงราว 5 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนล้านช้างไม่ไกลจากประตูชัยของนครเวียงจันทน์มากนัก ชั้นล่างสุดของอาคารแห่งนี้เปิดจำหน่ายสินค้าทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าแฟชั่น รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ ส่วนบริเวณชั้น 2 จะคลาคล่ำไปด้วยร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนมาก ซึ่งหากนับรวมทั้งร้านที่เปิดให้บริการแล้ว และร้านที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเปิดให้บริการมีจำนวนทั้งหมดเกือบ 100 ร้าน ทำให้ตลาดเช้ามอลล์กลายเป็นศูนย์กลางค้าเครื่องประดับทองแห่งใหม่ของกรุง เวียงจันทน์ในปัจจุบัน

บาห์เรนประตูการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในตลาดศักยภาพสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องด้วยในช่วงหลายปีมานี้มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเมืองดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เมื่อถนนทุกสายต่างมุ่งสู่ดูไบ ย่อมทำให้การแข่งขันในตลาดเข้มข้นขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับตะวันออกกลางอาจหันไปพิจารณาประเทศเล็กๆ อย่างบาห์เรน ซึ่งมีบรรยากาศการค้าการลงทุนที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ มีระบบเศรษฐกิจการค้าแบบเสรี ผู้บริโภคในประเทศมีกำลังซื้อสูง อีกทั้งยังมีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้โดยสะดวก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยจะใช้เป็นประตูรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในดินแดนอาหรับแห่งนี้

เหมืองพลอยแพร่ แหล่งอัญมณีล้ำค่าในไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีทรัพยากรแร่ธรรมชาติหลากหลายชนิดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งแร่ทองคำ และแร่รัตนชาติ ซึ่งแหล่งแร่รัตนชาติพบได้ทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณมากพบได้ในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และแพร่

อุดรธานี...ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับศักยภาพสูงในภาคอีสานตอนบน

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดอุดรธานีมีขนาดค่อนข้างใหญ่และคึกคัก สังเกตได้จากการมีร้านค้าเครื่องประดับจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วจังหวัด

ส่องย่านค้าอัญมณีและเครื่องประดับหนองคาย...ประตูเชื่อมสู่ลาว

หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคอีสานที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป. ลาว จึงมีการค้าขายสินค้าระหว่างคนไทยและคนลาวมาโดยตลอดเนื่องด้วยไทยมีสินค้าคุณภาพดีหลากหลายประเภทและมีราคาไม่สูงมากนัก คนลาวจึงมักเดินทางเข้ามายังจังหวัดหนองคายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับในย่านการค้าปลีกตามแนวถนนสำคัญ หรือในห้างสรรพสินค้า อีกทั้งหนองคายยังเป็นเส้นทางส่งผ่านสินค้าไทยเข้าสู่ลาวและเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าระหว่างลาวและจังหวัดชายแดนอีสานอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ซึ่งคนลาวที่มีฐานะดีมักขับรถส่วนตัวข้ามมายังฝั่งไทยผ่านจังหวัดหนองคายเข้ามายังตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ รวมทั้งสินค้าเครื่องประดับแบรนด์เนมชื่อดังดีไซน์หรูหราในห้างสรรพสินค้าหรือเครื่องประดับทองรูปพรรณและเครื่องประดับเพชรจากร้านค้าปลีกชั้นนำในย่านการค้าสำคัญช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์

โอกาสและความท้าทายในตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2558

การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2558 ยังคงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หรือการชะลอตัวของตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างจีน และรัสเซีย ล้วนแล้วแต่มีผลต่ออุปสงค์การบริโภคสินค้านี้ไม่มากก็น้อย ฉะนั้น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีนี้ จึงมีทั้งโอกาสและความท้าทายในแต่ละตลาดสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์และแนวทางการตลาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละตลาดและแต่ละประเภทสินค้า เพื่อผลักดันยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถขยายตัวได้ต่อไป

เรียนรู้วัฒนธรรม ASEAN ก่อนเปิด AEC

ก่อนการเปิดเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อันประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนาม ทั้งนี้ ในการเข้าไปค้าขายและทำธุรกิจนั้น นอกจากจะต้องศึกษากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางการแล้ว จำเป็นต้องมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสร้างความประทับใจแก่คู่ค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกอันนำไปสู่การเจรจาธุรกิจได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

เจี๋ยฮุน : งานวิวาห์เมืองลอดช่อง

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรกว่า 5.5 ล้านคน มีความหลากหลายของเชื้อชาติภาษา และศาสนา โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.2 มีเชื้อสายจีน ร้อยละ 13.3 เชื้อสายมาเลย์ ร้อยละ 9.2 เชื้อสายอินเดีย ทำให้พิธีแต่งงานของชาวสิงคโปร์มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและศาสนา บทความนี้จึงขอนำเสนอพิธีวิวาห์ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970