บทความวิชาการอัญมณี

ทิศทางการเติบโตของอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน

ในขณะที่มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกปรับตัวลดลง แต่มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างไทยกับอาเซียนกลับเติบโตสวนทางกับตลาดโลก จึงทำให้เป็นตลาดที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และมีกำลังซื้อสูงขึ้น รวมไปถึงยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

นวัตกรรมเทคโนโลยี ความได้เปรียบที่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไม่อาจมองข้าม

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคของสังคมดิจิทัลซึ่งทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมและกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

อัฐิมณี สิ่งล้ำค่าแทนคำว่า "รัก"

จะดีไหมหากเราสามารถเก็บความทรงจำของคนที่เรารักไว้กับตัวได้ตลอดกาล ในรูปแบบที่มีความงดงามและสามารถใส่เป็นเครื่องประดับประจำตัวที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ถ้ากำลังมองหาสิ่งนั้นอยู่ อัฐิมณี คือสิ่งที่สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างดี

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970