Latest Articles

บทความวิชาการล่าสุด


บทความวิชาการอัญมณี

โอกาสนั้นเกิดขึ้นในทุกๆ ที่ แม้ว่าจะเป็นในช่วงสถานการณ์แห่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีส่วนเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของช่องทางออนไลน์ให้ขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด แต่การมองหาตลาดที่มีลูกค้าจำนวนมากและมีกำลังซื้อสูง เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เราควรเลือกอย่างไร Amazon.com ตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละเดือนมีผู้เข้าใช้งานกว่า 197 ล้านคน จึงนับว่าเป็นตลาดออนไลน์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี การเข้าสู่ตลาดนี้จะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอน ข้อกำหนดอะไรบ้าง สามารถอ่านแนวทางได้จากบทความนี้

ประเทศจีนในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายของภาครัฐ การนำเข้า และการส่งออกย่อมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยความเจริญของประเทศทำให้ประเทศจีนดำเนินนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ จึงกระจายความเจริญไปยังเมืองรอง โดยยกระดับวิถีชีวิตและการบริโภค มุ่งเน้นให้เกิดการค้าขายอีคอมเมิร์ซมากขึ้น การผลักดันนโยบายการค้าเมืองรองผ่านอีคอมเมิร์ซนี้ย่อมส่งผลดีต่อสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ แล้วมีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจในการทำตลาดนี้ อ่านต่อได้ที่

เครื่องประดับที่มีดีไซน์และจุดประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย หรือ Functional Jewelry กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องประดับตกแต่งร่างกายไปจนถึงสินค้าเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ผสมผสานความงามและประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นสินค้านำเทรนด์ที่เน้นดีไซน์อันทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน โอกาสทางการตลาดของ Functional Jewelry มีศักยภาพอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970