บทวิเคราะห์การนำเข้าส่งออกอัญมณีไทย

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2546

ในปี 2546 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 2,514.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.05% ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 2,180.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.81%

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970