ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สัญลักษณ์แทนความรักมงกุฎดอกส้มของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

Aug 3, 2020
2056 views
9 shares


ภาพถ่ายของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ขณะมีพระชนมายุ 63 ชันษา

ถ่ายภาพโดย: Alexander Bassano (1882)

ภาพจาก: National Portrait Gallery

            สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีอัญมณีล้ำค่าและเครื่องประดับชิ้นสำคัญไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก ความชื่นชอบหลงใหลในเครื่องประดับของพระองค์นั้น หาได้มาจากความสวยงามและมูลค่าของมันเพียงเท่านั้น แต่เป็นเพราะเครื่องประดับหลายชิ้นได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี ซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระเกียรติยศของพระองค์แล้ว ยังเปรียบเสมือนสาส์นแสดงความรักและความใส่พระทัยที่เจ้าชายอัลเบิร์ตมีต่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียอีกด้วย

            แต่ในบรรดาเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าที่ทรงครอบครองนั้น เครื่องประดับชิ้นที่ทรงโปรดปรานมากเป็นพิเศษกลับมิได้ตกแต่งด้วยอัญมณีเพชรพลอยหายากราคาแพง กลับเป็นเพียงชุดเครื่องประดับซึ่งทำจากทองคำและกระเบื้องเคลือบ (Porcelain) เท่านั้น แต่เรื่องราวเบื้องหลังอันแสนวิเศษของเครื่องประดับชุดนี้ต่างหากที่ทำให้มันสวยงามและสูงค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับชิ้นอื่นอย่างประเมินค่าไม่ได้

            ย้อนเวลากลับไปใน ค.ศ. 1839 ภายหลังจากทรงขึ้นครองราชสมบัติได้ราว 2 ปีเศษ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (ขณะมีพระชนมายุ 20 ชันษา) ทรงหมั้นกับเจ้าชายอัลเบิร์ต โอกาสนี้เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบเข็มกลัดรูปช่อดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาวแซมด้วยใบทำจากทองคำ ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นของขวัญแก่พระคู่หมั้น ซึ่งตามธรรมเนียมของชาวยุโรปนั้น ดอกส้มถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ 

            นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดอกส้มก็ได้กลายเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญและมีความหมายลึกซึ้งระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และเจ้าชายอัลเบิร์ต

            ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1840 สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงฉลองพระองค์ในชุดแต่งงานสีขาว ปราศจากรัดเกล้าที่ตกแต่งด้วยอัญมณีน้ำงามใดๆ ด้วยพระองค์ทรงโปรดฯ และเลือกที่จะให้นำช่อดอกส้มมาทำเป็นรัดเกล้าสำหรับใช้ในวันสำคัญนี้


ภาพวาดของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร

ในฉลองพระองค์ชุดแต่งงานและสวมรัดเกล้าทำจากดอกส้ม

ภาพจาก: National Portrait Gallery 

            ในเดือนธันวาคม 1845 เครื่องประดับดอกส้มก็กลับมาอีกครั้ง ด้วยเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบเข็มกลัด และต่างหู รูปดอกส้ม แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และในอีกไม่กี่เดือนต่อมา เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงออกแบบรัดเกล้ารูปดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาว แซมด้วยใบทำจากทอง โดยมีผลส้มเล็กๆ ลงยาสีเขียว จำนวน 4 ผล ซึ่งมีความหมายถึงจำนวนพระโอรสและพระธิดา จำนวน 4 พระองค์ (ในขณะนั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบการแต่งงานปีที่ 6 ให้แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย


ชุดเครื่องประดับดอกส้ม (Orange Blossom Parure) ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ภาพจาก: Royal Collection Trust

            แน่นอนว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงโปรดชุดเครื่องประดับดอกส้มมากเป็นพิเศษ พระองค์ทรงสวมเครื่องประดับชุดนี้ในวันครบรอบการแต่งงานของพระองค์และเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งเมื่อเจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนม์ในปี 1861 ณ พระราชวังวินด์เซอร์ การสูญเสียพระราชสวามีอันเป็นที่รักยิ่งนำความเสียพระทัยแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงไว้ทุกข์ด้วยการฉลองพระองค์ในชุดสีดำตลอดพระชนม์ชีพที่เหลือ อีกทั้งไม่ทรงสวมชุดเครื่องประดับดอกส้มอีกเลย หากแต่มีรับสั่งให้นำเครื่องประดับชุดดังกล่าวไปเก็บไว้ในห้องที่เจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนม์ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะไม่พระราชทานเครื่องประดับชุดนี้ให้เป็นสมบัติแก่ผู้ใด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราไม่เคยพบว่ามีสมาชิกราชวงศ์อังกฤษพระองค์ใดเคยได้สวมเครื่องประดับชุดสำคัญนี้ 

            สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 1901 ณ พระตำหนักออสบอร์น ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ออกแบบโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต พระศพของพระองค์ถูกฝังเคียงข้างกับเจ้าชายอัลเบิร์ต ณ สุสานหลวงในพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ซึ่งดอกส้มแห่งความรักของพระองค์จะผลิบานตลอดไป 


ข้อมูลอ้างอิง


1. Royal Collection Trust. (July 2016). How Queen Victoria and Prince Albert expressed their love through flowers is explored in a new exhibition. Retrieved January 25, 2019 from https://www.rct.uk/sites/default/files/Press%20release_Language%20of%20Flowers_0.pdf
2. Royal Collection Trust. Headdress from the orange blossom parure. Retrived January 25, 2019 from https://www.rct.uk/collection/65305/headdress-from-the-orange-blossom-parure
3. The Royal Order of Sartorial Splendor. (25 June 2015). Tiara Thursday: Queen Victoria’s Orange Blossom Wreath. Retrieved January 25, 2019 from http://orderofsplendor.
blogspot.com/2015/06/tiara-thursday-queen-victorias-orange.html
4. Royal Central. (14 April 2018). Queen Victoria and the Orange Blossom Flower. Retrieved January 25, 2019 from http://royalcentral.co.uk/blogs/queen-victoria-and-the-orange-blossom-flower-100134

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สัญลักษณ์แทนความรักมงกุฎดอกส้มของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

Aug 3, 2020
2056 views
9 shares


ภาพถ่ายของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ขณะมีพระชนมายุ 63 ชันษา

ถ่ายภาพโดย: Alexander Bassano (1882)

ภาพจาก: National Portrait Gallery

            สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีอัญมณีล้ำค่าและเครื่องประดับชิ้นสำคัญไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก ความชื่นชอบหลงใหลในเครื่องประดับของพระองค์นั้น หาได้มาจากความสวยงามและมูลค่าของมันเพียงเท่านั้น แต่เป็นเพราะเครื่องประดับหลายชิ้นได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี ซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระเกียรติยศของพระองค์แล้ว ยังเปรียบเสมือนสาส์นแสดงความรักและความใส่พระทัยที่เจ้าชายอัลเบิร์ตมีต่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียอีกด้วย

            แต่ในบรรดาเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าที่ทรงครอบครองนั้น เครื่องประดับชิ้นที่ทรงโปรดปรานมากเป็นพิเศษกลับมิได้ตกแต่งด้วยอัญมณีเพชรพลอยหายากราคาแพง กลับเป็นเพียงชุดเครื่องประดับซึ่งทำจากทองคำและกระเบื้องเคลือบ (Porcelain) เท่านั้น แต่เรื่องราวเบื้องหลังอันแสนวิเศษของเครื่องประดับชุดนี้ต่างหากที่ทำให้มันสวยงามและสูงค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับชิ้นอื่นอย่างประเมินค่าไม่ได้

            ย้อนเวลากลับไปใน ค.ศ. 1839 ภายหลังจากทรงขึ้นครองราชสมบัติได้ราว 2 ปีเศษ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (ขณะมีพระชนมายุ 20 ชันษา) ทรงหมั้นกับเจ้าชายอัลเบิร์ต โอกาสนี้เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบเข็มกลัดรูปช่อดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาวแซมด้วยใบทำจากทองคำ ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นของขวัญแก่พระคู่หมั้น ซึ่งตามธรรมเนียมของชาวยุโรปนั้น ดอกส้มถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ 

            นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดอกส้มก็ได้กลายเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญและมีความหมายลึกซึ้งระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และเจ้าชายอัลเบิร์ต

            ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1840 สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงฉลองพระองค์ในชุดแต่งงานสีขาว ปราศจากรัดเกล้าที่ตกแต่งด้วยอัญมณีน้ำงามใดๆ ด้วยพระองค์ทรงโปรดฯ และเลือกที่จะให้นำช่อดอกส้มมาทำเป็นรัดเกล้าสำหรับใช้ในวันสำคัญนี้


ภาพวาดของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร

ในฉลองพระองค์ชุดแต่งงานและสวมรัดเกล้าทำจากดอกส้ม

ภาพจาก: National Portrait Gallery 

            ในเดือนธันวาคม 1845 เครื่องประดับดอกส้มก็กลับมาอีกครั้ง ด้วยเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบเข็มกลัด และต่างหู รูปดอกส้ม แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และในอีกไม่กี่เดือนต่อมา เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงออกแบบรัดเกล้ารูปดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาว แซมด้วยใบทำจากทอง โดยมีผลส้มเล็กๆ ลงยาสีเขียว จำนวน 4 ผล ซึ่งมีความหมายถึงจำนวนพระโอรสและพระธิดา จำนวน 4 พระองค์ (ในขณะนั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบการแต่งงานปีที่ 6 ให้แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย