ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์นำเข้าอัญมณีและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2563

Feb 5, 2021
2942 views
0 share

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี 2563 นั้น มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.94 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 33.51 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งการส่งออกและนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่า หดตัวลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 40.09 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากปัจจัยบวกของความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และพฤติกรรมของคนทั่วไปปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3jkL7GH  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์นำเข้าอัญมณีและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2563

Feb 5, 2021
2942 views
0 share

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี 2563 นั้น มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.94 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 33.51 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งการส่งออกและนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่า หดตัวลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 40.09 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากปัจจัยบวกของความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และพฤติกรรมของคนทั่วไปปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3jkL7GH  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site