ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

เคล็ดลับเพิ่มยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับ

Mar 29, 2021
1735 views
2 shares

        หลังจากผ่านปีที่แตกต่างจากปีอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง คนทั่วโลกจึงต่างคาดหวังว่าปีนี้จะเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติได้บ้าง ไม่ว่าภาวะปกตินั้นจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ผู้ขายเครื่องประดับและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมยังคงประเมินหาวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในโลกยุคโควิด

        แม้ว่าวัคซีนจะช่วยให้ความหวังต่อการหยุดแพร่ระบาดได้อย่างมาก แต่งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นงานสำคัญระดับสากลหลายงานก็ต้องถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจวบจนในปีนี้

        นอกจากการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ผู้ขายเครื่องประดับยังจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินธุรกิจของตนเองในหลายๆ ด้านจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2020 โดยศึกษาทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อเสริมสร้างข้อดีและปรับปรุงข้อเสียไปพร้อมๆ กัน

        แนวทางในการเพิ่มยอดขายที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการขาย และช่วยให้ผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะไม่เพียงอยู่รอดได้ในปี 2021 แต่ยังประสบความสำเร็จอีกด้วยมีดังนี้

ที่มา: https://www.bluleadz.com/blog/10-compelling-examples-of-upselling-online


ใช้ความไม่พอใจของลูกค้าให้เป็นประโยชน์

        ผู้ขายทุกคนล้วนต้องเคยเจอลูกค้าที่กราดเกรี้ยวอารมณ์เสียมาแล้วทั้งนั้น ลูกค้าคาดหวังให้การติดต่อกับทางร้านนั้นทำได้ง่าย รวมทั้งคาดหวังว่าพนักงานร้านอัญมณีและเครื่องประดับจะมีความเป็นกันเองและมีเหตุมีผล

        Jeannie Walters กล่าวว่า เรามักจะอยากทำตัวเพิกเฉยกับลูกค้าที่กราดเกรี้ยว เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มักจะทำให้เจ้าของ ผู้จัดการ ตลอดจนพนักงานร้านรู้สึกอึดอัด ต้องปกป้องตัวเอง หรือถูกคุกคาม อย่างไรก็ดี เราเชื่อมั่นว่าผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากลูกค้าผู้กราดเกรี้ยวและควรมองว่าข้อคิดเห็นจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นของขวัญที่จะช่วยปรับปรุงธุรกิจของคุณ

ระวังกับดักของการลดราคา: เหตุผลที่การลดราคาส่งผลเสียต่อร้านเครื่องประดับ

        วิธีง่ายๆ ที่ผู้ขายเครื่องประดับจะเพิ่มยอดขายได้คือการลดราคา ทว่ากลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดนั้นจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดจริงหรือ Bryan Pearson ไม่คิดอย่างนั้น

        เขากล่าวว่าที่จริงแล้วการลดราคาอาจทำให้ผู้ขายสูญเสียยอดขายได้เป็นล้านๆ เหรียญสหรัฐ เพราะบ่อยครั้งผู้ขายคำนวณอัตราการลดราคาผิด โดยไม่ได้คิดรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องลงไปในสูตรด้วย เช่น จังหวะเวลา ประเภทสินค้า และความนิยม คำแนะนำเหล่านี้น่าจะช่วยให้สามารถรักษายอดขายได้มหาศาล ถึงอย่างนั้นก่อนคิดจะลดราคา ผู้ขายควรคิดเสียก่อนว่าจะกำหนดราคาที่เหมาะสมได้อย่างไร

วิธีการกำหนดราคาและผลกำไรที่เหมาะสม

        การตั้งราคาขายนั้นถือเป็นศาสตร์มากกว่าศิลป์ และการรู้ว่าจะตั้งราคาเครื่องประดับให้ถูกต้องได้อย่างไรจะส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประกอบการของร้านค้าเครื่องประดับ 

        Thomas Young กล่าวว่า โดยรวมแล้วราคาขายปลีกควรเท่ากับมูลค่าที่ธุรกิจของคุณได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่านทางสินค้าและบริการ

บริการลูกค้ายังคงมีจุดมุ่งหมายเดิม

        ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่หมุนตามการระบาดของโควิด-19 กิจการทุกแห่งจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องการบริการลูกค้า แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอบริการลูกค้า แต่สิ่งหนึ่งที่ควรตั้งคำถามคือ การบริการลูกค้านั้นแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

        ตามความเห็นจาก Shep Hyken การบริการลูกค้าเป็นเพียงบริการที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายก็คือการทำให้ลูกค้ามีความสุขแค่นั้นเอง

การสร้างแบรนด์และลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกปัจจุบัน

        การสร้างแบรนด์ของร้านเครื่องประดับจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคหันไปหาการขายทางออนไลน์มากขึ้นในช่วงโควิด แบรนด์คือบุคลิกของธุรกิจ แบรนด์มีทั้งลักษณะ รูปลักษณ์ น้ำเสียง พฤติกรรม และการส่งมอบประสบการณ์ ทั้งหมดนี้จะช่วยดึงลูกค้าให้กลับมาที่ร้านเครื่องประดับอีกหลายๆ ครั้ง

        Elizabeth Boyd ระบุว่าหากเราลดอัตราการเลิกใช้บริการของลูกค้าได้ร้อยละ 5 ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ร้อยละ 25 ถึง 125 ขณะที่การรักษาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 นั้นให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการลดต้นทุนลงร้อยละ 10 จึงเห็นได้ชัดว่าปี 2021 นับเป็นปีที่ผู้ขายเครื่องประดับควรทบทวนแบรนด์ของตนเอง

ที่มา: https://optinmonster.com/upselling-tips-and-examples/

วิธีการประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายเครื่องประดับ

        และสุดท้าย ถึงผู้ขายเครื่องประดับจะมีการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุด รวมถึงกำหนดราคาและส่วนลดอย่างเหมาะสม แต่ถ้าคุณไม่มีพนักงานขายที่ดีที่สุด ทุกอย่างจะพังทลายลงมาเพราะอุปสรรคข้อสุดท้ายนี้

        Doug Dvorak ระบุว่าวงการขายเต็มไปด้วยคนที่ไม่เคยใช้ศักยภาพที่แท้จริงให้เต็มที่ เพราะต่างก็ไม่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปหาจุดหมายใหม่ๆ เขาเสนอเคล็ดลับห้าข้อว่าด้วยการประสบความสำเร็จในการขายโดยนำเสนอว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจะพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกขั้นได้อย่างไร

        หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลสั่นสะเทือนโลกใบนี้ แต่ในหลายๆ แง่ ศิลปะและหลักการพื้นฐานของการดำเนินกิจการร้านเครื่องประดับให้ประสบความสำเร็จก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป 


ข้อมูลอ้างอิง


“Best of Tips on Selling: how jewellery retailers can sell more in 2021.” Retrieved March 2, 2020 from https://www.jewellermagazine.com/Article/9335/Best-of-Tips-on-Selling-how-jewellery-retailers-can-sell-more-in-2021.

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

เคล็ดลับเพิ่มยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับ

Mar 29, 2021
1735 views
2 shares

        หลังจากผ่านปีที่แตกต่างจากปีอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง คนทั่วโลกจึงต่างคาดหวังว่าปีนี้จะเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติได้บ้าง ไม่ว่าภาวะปกตินั้นจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ผู้ขายเครื่องประดับและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมยังคงประเมินหาวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในโลกยุคโควิด

        แม้ว่าวัคซีนจะช่วยให้ความหวังต่อการหยุดแพร่ระบาดได้อย่างมาก แต่งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นงานสำคัญระดับสากลหลายงานก็ต้องถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจวบจนในปีนี้

        นอกจากการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ผู้ขายเครื่องประดับยังจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินธุรกิจของตนเองในหลายๆ ด้านจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2020 โดยศึกษาทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อเสริมสร้างข้อดีและปรับปรุงข้อเสียไปพร้อมๆ กัน

        แนวทางในการเพิ่มยอดขายที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการขาย และช่วยให้ผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะไม่เพียงอยู่รอดได้ในปี 2021 แต่ยังประสบความสำเร็จอีกด้วยมีดังนี้

ที่มา: https://www.bluleadz.com/blog/10-compelling-examples-of-upselling-online


ใช้ความไม่พอใจของลูกค้าให้เป็นประโยชน์

        ผู้ขายทุกคนล้วนต้องเคยเจอลูกค้าที่กราดเกรี้ยวอารมณ์เสียมาแล้วทั้งนั้น ลูกค้าคาดหวังให้การติดต่อกับทางร้านนั้นทำได้ง่าย รวมทั้งคาดหวังว่าพนักงานร้านอัญมณีและเครื่องประดับจะมีความเป็นกันเองและมีเหตุมีผล

        Jeannie Walters กล่าวว่า เรามักจะอยากทำตัวเพิกเฉยกับลูกค้าที่กราดเกรี้ยว เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มักจะทำให้เจ้าของ ผู้จัดการ ตลอดจนพนักงานร้านรู้สึกอึดอัด ต้องปกป้องตัวเอง หรือถูกคุกคาม อย่างไรก็ดี เราเชื่อมั่นว่าผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากลูกค้าผู้กราดเกรี้ยวและควรมองว่าข้อคิดเห็นจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นของขวัญที่จะช่วยปรับปรุงธุรกิจของคุณ

ระวังกับดักของการลดราคา: เหตุผลที่การลดราคาส่งผลเสียต่อร้านเครื่องประดับ

        วิธีง่ายๆ ที่ผู้ขายเครื่องประดับจะเพิ่มยอดขายได้คือการลดราคา ทว่ากลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดนั้นจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดจริงหรือ Bryan Pearson ไม่คิดอย่างนั้น

        เขากล่าวว่าที่จริงแล้วการลดราคาอาจทำให้ผู้ขายสูญเสียยอดขายได้เป็นล้านๆ เหรียญสหรัฐ เพราะบ่อยครั้งผู้ขายคำนวณอัตราการลดราคาผิด โดยไม่ได้คิดรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องลงไปในสูตรด้วย เช่น จังหวะเวลา ประเภทสินค้า และความนิยม คำแนะนำเหล่านี้น่าจะช่วยให้สามารถรักษายอดขายได้มหาศาล ถึงอย่างนั้นก่อนคิดจะลดราคา ผู้ขายควรคิดเสียก่อนว่าจะกำหนดราคาที่เหมาะสมได้อย่างไร

วิธีการกำหนดราคาและผลกำไรที่เหมาะสม

        การตั้งราคาขายนั้นถือเป็นศาสตร์มากกว่าศิลป์ และการรู้ว่าจะตั้งราคาเครื่องประดับให้ถูกต้องได้อย่างไรจะส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประกอบการของร้านค้าเครื่องประดับ 

        Thomas Young กล่าวว่า โดยรวมแล้วราคาขายปลีกควรเท่ากับมูลค่าที่ธุรกิจของคุณได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่านทางสินค้าและบริการ

บริการลูกค้ายังคงมีจุดมุ่งหมายเดิม

        ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่หมุนตามการระบาดของโควิด-19 กิจการทุกแห่งจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องการบริการลูกค้า แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอบริการลูกค้า แต่สิ่งหนึ่งที่ควรตั้งคำถามคือ การบริการลูกค้านั้นแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

        ตามความเห็นจาก Shep Hyken การบริการลูกค้าเป็นเพียงบริการที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายก็คือการทำให้ลูกค้ามีความสุขแค่นั้นเอง

การสร้างแบรนด์และลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกปัจจุบัน

        การสร้างแบรนด์ของร้านเครื่องประดับจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคหันไปหาการขายทางออนไลน์มากขึ้นในช่วงโควิด แบรนด์คือบุคลิกของธุรกิจ แบรนด์มีทั้งลักษณะ รูปลักษณ์ น้ำเสียง พฤติกรรม และการส่งมอบประสบการณ์ ทั้งหมดนี้จะช่วยดึงลูกค้าให้กลับมาที่ร้านเครื่องประดับอีกหลายๆ ครั้ง

        Elizabeth Boyd ระบุว่าหากเราลดอัตราการเลิกใช้บริการของลูกค้าได้ร้อยละ 5 ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ร้อยละ 25 ถึง 125 ขณะที่การรักษาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 นั้นให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการลดต้นทุนลงร้อยละ 10 จึงเห็นได้ชัดว่าปี 2021 นับเป็นปีที่ผู้ขายเครื่องประดับควรทบทวนแบรนด์ของตนเอง

ที่มา: https://optinmonster.com/upselling-tips-and-examples/

วิธีการประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายเครื่องประดับ

        และสุดท้าย ถึงผู้ขายเครื่องประดับจะมีการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุด รวมถึงกำหนดราคาและส่วนลดอย่างเหมาะสม แต่ถ้าคุณไม่มีพนักงานขายที่ดีที่สุด ทุกอย่างจะพังทลายลงมาเพราะอุปสรรคข้อสุดท้ายนี้

        Doug Dvorak ระบุว่าวงการขายเต็มไปด้วยคนที่ไม่เคยใช้ศักยภาพที่แท้จริงให้เต็มที่ เพราะต่างก็ไม่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปหาจุดหมายใหม่ๆ เขาเสนอเคล็ดลับห้าข้อว่าด้วยการประสบความสำเร็จในการขายโดยนำเสนอว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจะพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกขั้นได้อย่างไร

        หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลสั่นสะเทือนโลกใบนี้ แต่ในหลายๆ แง่ ศิลปะและหลักการพื้นฐานของการดำเนินกิจการร้านเครื่องประดับให้ประสบความสำเร็จก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป