ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไตรมาสแรกปี 2564

May 3, 2021
2779 views
0 share

        การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีมูลค่า 5,096.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยนำเข้าสินค้าหลักอย่างทองคำฯ ในสัดส่วนราวร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นกว่า 1.35 เท่า รวมทั้งยังนำเข้าเพชร และโลหะเงินเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 18.38 และร้อยละ 40.13 ตามลำดับ  ขณะที่มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ลดลงร้อยละ 66.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 5,437.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 1,805.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.81 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,355.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 13.24  อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์  https://bit.ly/3xOSsVP  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไตรมาสแรกปี 2564

May 3, 2021
2779 views
0 share

        การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีมูลค่า 5,096.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยนำเข้าสินค้าหลักอย่างทองคำฯ ในสัดส่วนราวร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นกว่า 1.35 เท่า รวมทั้งยังนำเข้าเพชร และโลหะเงินเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 18.38 และร้อยละ 40.13 ตามลำดับ  ขณะที่มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ลดลงร้อยละ 66.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 5,437.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 1,805.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.81 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,355.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 13.24  อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์  https://bit.ly/3xOSsVP  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site