ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีเพชรแท้ & เพชรสังเคราะห์ กับคุณค่าที่ต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

Jan 28, 2022
2714 views
9 shares

            ในปี 2020 การค้าอัญมณีเพชรในตลาดโลกมีมูลค่าราว 149,265.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้เป็นการค้าอัญมณีเพชรแท้ (เพชรธรรมชาติ) อยู่ที่ 130,965.17 ล้านเหรียญสหรัฐ1  และอัญมณีเพชรสังเคราะห์ (Lab Grown Diamond) ราว 18,300 ล้านเหรียญสหรัฐ2  หรือคิดเป็น 12.26% ของมูลค่าตลาดโลกโดยรวม ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Technavio ได้คาดการณ์ว่าตลาดอัญมณีเพชรแท้ในปี 2020 – 2024 จะขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปี3  ขณะที่มูลค่าตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ในปี 2021 – 2026 จะเติบโตเฉลี่ยราว 7% ต่อปี อย่างไรก็ดี นับวันอัญมณีเพชรแท้ก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนเป็นอย่างมาก ในขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราะห์ก็มีความสวยงามไม่ต่างจากอัญมณีเพชรแท้ แต่ราคาถูกกว่ากันมาก การบริโภคอัญมณีเพชรแท้หรืออัญมณีเพชรสังเคราะห์ ตลาดไหนจะเติบโต ล้วนขึ้นอยู่กับคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

อัญมณีเพชรแท้ VS อัญมณีเพชรสังเคราะห์

เพชรแท้ เป็นอัญมณีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความแข็งสูงที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งหมด คือ อยู่ที่ระดับ 10 ตามโมห์สเกล มีองค์ประกอบหลักคือธาตุคาร์บอนและมีธาตุมลทินอื่นปนน้อยมาก อัญมณีเพชรมีหลายสี ตั้งแต่ใสไม่มีสี เหลือง น้ำตาล เขียว ชมพู ส้ม แดง ฟ้า จนถึงสีดำ แต่อัญมณีเพชรที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ไร้สีคือขาวบริสุทธิ์ สีติดเหลืองอ่อนไปจนถึงเหลืองแกมน้ำตาล ซึ่งอัญมณีเพชรมีราคาสูงมาจากปัจจัยด้านความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก แหล่งผลิตอัญมณีเพชรที่สำคัญของโลก ได้แก่ รัสเซีย บอตสวานา แคนาดา คองโก แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยเหมืองอัญมณีเพชรของรัสเซีย คองโก และบอตสวานา มีปริมาณอัญมณีเพชรสำรองรวมกันราว 80% ของโลก

อัญมณีเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์

            อัญมณีเพชรสังเคราะห์ (Lab Grown Diamond หรือ LGD) เป็นอัญมณีเพชรที่มนุษย์ผลิตขึ้นในห้องทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนกับอัญมณีเพชรที่มาจากธรรมชาติทุกประการ ต่างกันเพียงเรื่องแหล่งกำเนิดเท่านั้น โดยผู้ผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์สำคัญของโลก ได้แก่ จีน ซึ่งครองสัดส่วนสูงที่สุด 90% รองลงมาเป็นอินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

            ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์เติบโตขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2020 การผลิตอัญมณีเพชรธรรมชาติมีปริมาณเพียง 111 ล้านกะรัต จากเดิมที่เคยมีปริมาณการผลิตสูงที่สุดในปี 2017 อยู่ที่ 152 ล้านกะรัต ในขณะที่ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6-7 ล้านกะรัต

ราคาอัญมณีเพชรแท้ VS ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์

            เพชรแท้ เป็นสัญลักษณ์อัญมณีแห่งคำมั่นสัญญาของคู่รักและความมั่งคั่งของผู้ครอบครอง อัญมณีเพชรมีความสวยงาม แวววาว ระยิบระยับ มีสีสันที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีใส หรือสีต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถหาจากอัญมณีชนิดอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ อัญมณีเพชรแท้ยังหาได้ยากขึ้นเพราะมีแนวโน้มผลิตได้ลดลง  ขณะที่มูลค่าของอัญมณีเพชรก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุน4  ส่งผลให้อัญมณีเพชรแท้เป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาจึงปรับสูงขึ้นตาม โดยในช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ราคาอัญมณีเพชรแท้เติบโตเฉลี่ยราวปีละ 4%

อัญมณีเพชรแท้

            จากข้อมูลของ PriceScope.com ที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาอัญมณีเพชรตามกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ราคาอัญมณีเพชรขนาดใหญ่กว่า 1 กะรัตขึ้นไปอยู่ในช่วงขาขึ้น แม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างในบางช่วงเวลา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอัญมณีเพชรที่มีขนาดต่ำกว่า 1 กะรัต จะมีความผันผวนมากกว่าขนาดใหญ่ โดยในปี 2019 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2020 ราคาอัญมณีเพชรเฉลี่ยลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2021 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า อัญมณีเพชรขนาด 1- 2 กะรัตขึ้นไปมีราคาเพิ่มขึ้น 3%  ขนาด 2 – 3 กะรัต ราคาอัญมณีเพชรเพิ่มขึ้น  2%  ขนาด 3 – 4 กะรัต ราคาเพิ่มขึ้น 1% และ 4 กะรัตขึ้นไป มีราคาสูงขึ้น 2%

           อัญมณีเพชรสังเคราะห์ จากข้อมูลของ Zack Guzman5  พบว่า เมื่อปี 2008 อัญมณีเพชรสังเคราะห์ 1 กะรัตมีราคาประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐ แต่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ผลิตได้ง่ายขึ้น ต้นทุนถูกลงมาก จนปัจจุบันสามารถหาซื้ออัญมณีเพชรสังเคราะห์ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงกะรัตละ 300-500 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัญมณีเพชรสังเคราะห์ราคาถูกกว่าอัญมณีเพชรธรรมชาติมาก ตัวอย่างเช่น อัญมณีเพชรธรรมชาติ ทรงกลม ขนาด 1 กะรัต ความใสสะอาดระดับ VS2 สี G ราคาอยู่ที่ 5,559 เหรียญสหรัฐ ขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราห์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกันมีราคา 1,992 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของราคาอัญมณีเพชรแท้เท่านั้น

อัญมณีเพชรแท้

https://www.withclarity.com

            ทั้งนี้ Paul Zimnisky นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีเพชร ได้ให้ความเห็นว่า ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์จะถูกลง โดยคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์จะถูกกว่าอัญมณีเพชรแท้ถึง 90% 

คุณค่าที่แตกต่างของอัญมณีเพชรแท้และอัญมณีเพชรสังเคราะห์

            หากพิจารณาในแง่อุปสงค์และอุปทานจะพบว่า อัญมณีเพชรธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหาได้ยาก เพราะไม่พบแหล่งอัญมณีเพชรธรรมชาติแห่งใหม่หลายปีแล้ว ในขณะที่แหล่งผลิตอัญมณีเพชรเดิมก็ผลิตได้ปริมาณลดลง รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอัญมณีเพชรแท้ต่างพยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคถึงคุณค่าแห่งความหายากของอัญมณีเพชรธรรมชาติและมูลค่าที่จะไม่ลดลงในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึงกระบวนการทำเหมืองอัญมณีเพชรในปัจจุบันที่มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน จึงทำให้อัญมณีเพชรแท้ยังคงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนและนักสะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ อัญมณีเพชรแท้ยังนับว่ามีมูลค่าในตัวเอง โดยทั่วไปอัญมณีเพชรแท้สามารถขายคืนร้านค้าและทำกำไรได้ดี ในขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราะห์ไม่สามารถนำไปขายต่อได้ เพราะร้านค้าไม่รับซื้อคืน 

อัญมณีเพชรสังเคราะห์

ภาพ: https://www.londonjewelers.com

            เนื่องจากตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก De Beers ผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีเพชรแท้จากธรรมชาติรายใหญ่ของโลกได้เห็นโอกาสทำกำไรจากอัญมณีเพชรสังเคราะห์ จึงเข้าสู่ตลาดนี้ในปี 2018 โดยจำหน่ายอัญมณีเพชรสังเคราะห์ยี่ห้อ “Lightbox Jewelry” ซึ่งการเข้ามาแข่งขันในตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ของ De Beers ทำให้ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์ลดต่ำลงมาก และกลุ่มลูกค้าอัญมณีเพชรแท้ไม่ได้ให้คุณค่ากับอัญมณีเพชรสังเคราะห์เทียบเท่ากับอัญมณีเพชรแท้ จึงไม่สามารถดึงกลุ่มลูกค้าอัญมณีเพชรแท้เดิมของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าของอัญมณีเพชรได้ ในขณะเดียวกัน De Beers ก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ชื่นชอบอัญมณีเพชรสังเคราะห์คุณภาพดี ราคาเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

            และจากการที่ผู้ผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์ ทำตลาดมุ่งเน้นสร้างคุณค่าในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่อัญมณีเพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamond) ทำให้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กลุ่ม "Millennials" และ "Gen-Z” ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และจริยธรรมทางการค้ามากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ และการที่สามารถตรวจสอบประเด็นความยั่งยืนของอัญมณีเพชรที่เพาะในห้องปฏิบัติการได้ง่ายกว่าเหมืองอัญมณีเพชรธรรมชาติ ทำให้ Pandora ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอัญมณีเครื่องประดับเงินรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ประกาศว่าบริษัทจะผลิตเครื่องอัญมณีและประดับที่ใช้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป หลังจากเคยประกาศจะหยุดใช้ทองคำและเงินที่ขุดขึ้นใหม่ภายในปี 2025 โดยจะใช้วัตถุดิบจากแหล่งรีไซเคิลเท่านั้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญประเด็นความยั่งยืนทาง “สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม” มากขึ้น 

            จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าผู้ผลิตอัญมณีเพชรแท้และและอัญมณีเพชรสังเคราะห์ในปัจจุบันต่างคำนึงถึงการค้าอย่างมีจริยธรรมและความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกอัญมณีซื้อเพชรแท้หรืออัญมณีเพชรสังเคราะห์นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ หากผู้บริโภคชื่นชอบความสวยงามของอัญมณีเพชรที่ซื้อได้ในราคาต่ำ และไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในอนาคต เพราะมองว่าอัญมณีเพชรเป็นเพียงอัญมณีเครื่องประดับแฟชั่นเท่านั้น อัญมณีเพชรสังเคราะห์ก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่หากผู้บริโภคคิดถึงมูลค่าในอนาคตและต้องการสะสมเพื่อเก็งกำไรจากการลงทุนแล้วล่ะก็ อัญมณีเพชรแท้โดยเฉพาะอัญมณีเพชรสีใสมลทินน้อยและอัญมณีเพชรแฟนซีหลากสีจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 


ข้อมูลอ้างอิง


1. Global Trade Atlas, August 30, 2021
2. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/synthetic-diamond-market
3. Global Diamond Mining Market 2020-2024 | 5% CAGR Projection Through 2024 | Technavio; https://www.businesswire. com/news/home/20200120005121/en/Global-Diamond-Mining-Market-2020-2024-5-CAGR-Projection-Through-2024-Technavio
4. การลงทุนในเพชรควรเลือกเพชรที่มีขนาด 1 กะรัตขึ้นไป และมีระยะเวลาในการลงทุนแบบระยะกลาง 1-3 ปี ถึงระยะยาว 3 - 5 ปี ขึ้นไป เพราะเป็นระยะเวลาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคาเพชรอย่างชัดเจน
5. https://finance.yahoo.com/news/lab-grown-diamonds-will-survive-debeers-attempt-to-kill-them-clean-origin-says-132836664.html
-----------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง
1) Diamond industry - statistics & facts. [Online]. Available at https://www.statista.com/topics/1704/diamond-industry/#dossierKeyfigures. (Retrieved November 3, 2021).
2) Global Lab Grown Diamonds Market. [Online]. Available at https://www.blueweaveconsulting.com/report/ global-lab-grown-diamonds-market. (Retrieved November 5, 2021).
3) Rough Diamond Production to Grow in 2021. [Online]. Available at https://en.israelidiamond.co.il/diamond-articles/world/rough-diamond-production-2021/. (Retrieved November 8, 2021).
4) While Mined Diamond Sales Decline, The Future Of Lab Grown Diamonds Is Much More Than Jewelry. [Online]. Available at https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2019/12/15/mined-diamond-sales-decline-as-the-future-is-in-laboratory-grown-diamonds/?sh=4a3324de78d7. (Retrieved November 10, 2021).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีเพชรแท้ & เพชรสังเคราะห์ กับคุณค่าที่ต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

Jan 28, 2022
2714 views
9 shares

            ในปี 2020 การค้าอัญมณีเพชรในตลาดโลกมีมูลค่าราว 149,265.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้เป็นการค้าอัญมณีเพชรแท้ (เพชรธรรมชาติ) อยู่ที่ 130,965.17 ล้านเหรียญสหรัฐ1  และอัญมณีเพชรสังเคราะห์ (Lab Grown Diamond) ราว 18,300 ล้านเหรียญสหรัฐ2  หรือคิดเป็น 12.26% ของมูลค่าตลาดโลกโดยรวม ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Technavio ได้คาดการณ์ว่าตลาดอัญมณีเพชรแท้ในปี 2020 – 2024 จะขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปี3  ขณะที่มูลค่าตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ในปี 2021 – 2026 จะเติบโตเฉลี่ยราว 7% ต่อปี อย่างไรก็ดี นับวันอัญมณีเพชรแท้ก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนเป็นอย่างมาก ในขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราะห์ก็มีความสวยงามไม่ต่างจากอัญมณีเพชรแท้ แต่ราคาถูกกว่ากันมาก การบริโภคอัญมณีเพชรแท้หรืออัญมณีเพชรสังเคราะห์ ตลาดไหนจะเติบโต ล้วนขึ้นอยู่กับคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

อัญมณีเพชรแท้ VS อัญมณีเพชรสังเคราะห์

เพชรแท้ เป็นอัญมณีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความแข็งสูงที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งหมด คือ อยู่ที่ระดับ 10 ตามโมห์สเกล มีองค์ประกอบหลักคือธาตุคาร์บอนและมีธาตุมลทินอื่นปนน้อยมาก อัญมณีเพชรมีหลายสี ตั้งแต่ใสไม่มีสี เหลือง น้ำตาล เขียว ชมพู ส้ม แดง ฟ้า จนถึงสีดำ แต่อัญมณีเพชรที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ไร้สีคือขาวบริสุทธิ์ สีติดเหลืองอ่อนไปจนถึงเหลืองแกมน้ำตาล ซึ่งอัญมณีเพชรมีราคาสูงมาจากปัจจัยด้านความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก แหล่งผลิตอัญมณีเพชรที่สำคัญของโลก ได้แก่ รัสเซีย บอตสวานา แคนาดา คองโก แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยเหมืองอัญมณีเพชรของรัสเซีย คองโก และบอตสวานา มีปริมาณอัญมณีเพชรสำรองรวมกันราว 80% ของโลก

อัญมณีเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์

            อัญมณีเพชรสังเคราะห์ (Lab Grown Diamond หรือ LGD) เป็นอัญมณีเพชรที่มนุษย์ผลิตขึ้นในห้องทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนกับอัญมณีเพชรที่มาจากธรรมชาติทุกประการ ต่างกันเพียงเรื่องแหล่งกำเนิดเท่านั้น โดยผู้ผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์สำคัญของโลก ได้แก่ จีน ซึ่งครองสัดส่วนสูงที่สุด 90% รองลงมาเป็นอินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

            ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์เติบโตขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2020 การผลิตอัญมณีเพชรธรรมชาติมีปริมาณเพียง 111 ล้านกะรัต จากเดิมที่เคยมีปริมาณการผลิตสูงที่สุดในปี 2017 อยู่ที่ 152 ล้านกะรัต ในขณะที่ปริมาณการผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6-7 ล้านกะรัต

ราคาอัญมณีเพชรแท้ VS ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์

            เพชรแท้ เป็นสัญลักษณ์อัญมณีแห่งคำมั่นสัญญาของคู่รักและความมั่งคั่งของผู้ครอบครอง อัญมณีเพชรมีความสวยงาม แวววาว ระยิบระยับ มีสีสันที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีใส หรือสีต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถหาจากอัญมณีชนิดอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ อัญมณีเพชรแท้ยังหาได้ยากขึ้นเพราะมีแนวโน้มผลิตได้ลดลง  ขณะที่มูลค่าของอัญมณีเพชรก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุน4  ส่งผลให้อัญมณีเพชรแท้เป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาจึงปรับสูงขึ้นตาม โดยในช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ราคาอัญมณีเพชรแท้เติบโตเฉลี่ยราวปีละ 4%

อัญมณีเพชรแท้

            จากข้อมูลของ PriceScope.com ที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาอัญมณีเพชรตามกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ราคาอัญมณีเพชรขนาดใหญ่กว่า 1 กะรัตขึ้นไปอยู่ในช่วงขาขึ้น แม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างในบางช่วงเวลา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอัญมณีเพชรที่มีขนาดต่ำกว่า 1 กะรัต จะมีความผันผวนมากกว่าขนาดใหญ่ โดยในปี 2019 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2020 ราคาอัญมณีเพชรเฉลี่ยลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2021 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า อัญมณีเพชรขนาด 1- 2 กะรัตขึ้นไปมีราคาเพิ่มขึ้น 3%  ขนาด 2 – 3 กะรัต ราคาอัญมณีเพชรเพิ่มขึ้น  2%  ขนาด 3 – 4 กะรัต ราคาเพิ่มขึ้น 1% และ 4 กะรัตขึ้นไป มีราคาสูงขึ้น 2%

           อัญมณีเพชรสังเคราะห์ จากข้อมูลของ Zack Guzman5  พบว่า เมื่อปี 2008 อัญมณีเพชรสังเคราะห์ 1 กะรัตมีราคาประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐ แต่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ผลิตได้ง่ายขึ้น ต้นทุนถูกลงมาก จนปัจจุบันสามารถหาซื้ออัญมณีเพชรสังเคราะห์ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงกะรัตละ 300-500 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัญมณีเพชรสังเคราะห์ราคาถูกกว่าอัญมณีเพชรธรรมชาติมาก ตัวอย่างเช่น อัญมณีเพชรธรรมชาติ ทรงกลม ขนาด 1 กะรัต ความใสสะอาดระดับ VS2 สี G ราคาอยู่ที่ 5,559 เหรียญสหรัฐ ขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราห์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกันมีราคา 1,992 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของราคาอัญมณีเพชรแท้เท่านั้น

อัญมณีเพชรแท้

https://www.withclarity.com

            ทั้งนี้ Paul Zimnisky นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีเพชร ได้ให้ความเห็นว่า ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์จะถูกลง โดยคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์จะถูกกว่าอัญมณีเพชรแท้ถึง 90% 

คุณค่าที่แตกต่างของอัญมณีเพชรแท้และอัญมณีเพชรสังเคราะห์

            หากพิจารณาในแง่อุปสงค์และอุปทานจะพบว่า อัญมณีเพชรธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหาได้ยาก เพราะไม่พบแหล่งอัญมณีเพชรธรรมชาติแห่งใหม่หลายปีแล้ว ในขณะที่แหล่งผลิตอัญมณีเพชรเดิมก็ผลิตได้ปริมาณลดลง รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอัญมณีเพชรแท้ต่างพยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคถึงคุณค่าแห่งความหายากของอัญมณีเพชรธรรมชาติและมูลค่าที่จะไม่ลดลงในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึงกระบวนการทำเหมืองอัญมณีเพชรในปัจจุบันที่มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน จึงทำให้อัญมณีเพชรแท้ยังคงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนและนักสะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ อัญมณีเพชรแท้ยังนับว่ามีมูลค่าในตัวเอง โดยทั่วไปอัญมณีเพชรแท้สามารถขายคืนร้านค้าและทำกำไรได้ดี ในขณะที่อัญมณีเพชรสังเคราะห์ไม่สามารถนำไปขายต่อได้ เพราะร้านค้าไม่รับซื้อคืน 

อัญมณีเพชรสังเคราะห์

ภาพ: https://www.londonjewelers.com

            เนื่องจากตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก De Beers ผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีเพชรแท้จากธรรมชาติรายใหญ่ของโลกได้เห็นโอกาสทำกำไรจากอัญมณีเพชรสังเคราะห์ จึงเข้าสู่ตลาดนี้ในปี 2018 โดยจำหน่ายอัญมณีเพชรสังเคราะห์ยี่ห้อ “Lightbox Jewelry” ซึ่งการเข้ามาแข่งขันในตลาดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ของ De Beers ทำให้ราคาอัญมณีเพชรสังเคราะห์ลดต่ำลงมาก และกลุ่มลูกค้าอัญมณีเพชรแท้ไม่ได้ให้คุณค่ากับอัญมณีเพชรสังเคราะห์เทียบเท่ากับอัญมณีเพชรแท้ จึงไม่สามารถดึงกลุ่มลูกค้าอัญมณีเพชรแท้เดิมของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าของอัญมณีเพชรได้ ในขณะเดียวกัน De Beers ก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ชื่นชอบอัญมณีเพชรสังเคราะห์คุณภาพดี ราคาเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

            และจากการที่ผู้ผลิตอัญมณีเพชรสังเคราะห์ ทำตลาดมุ่งเน้นสร้างคุณค่าในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่อัญมณีเพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamond) ทำให้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กลุ่ม "Millennials" และ "Gen-Z” ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และจริยธรรมทางการค้ามากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ และการที่สามารถตรวจสอบประเด็นความยั่งยืนของอัญมณีเพชรที่เพาะในห้องปฏิบัติการได้ง่ายกว่าเหมืองอัญมณีเพชรธรรมชาติ ทำให้ Pandora ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอัญมณีเครื่องประดับเงินรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ประกาศว่าบริษัทจะผลิตเครื่องอัญมณีและประดับที่ใช้อัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป หลังจากเคยประกาศจะหยุดใช้ทองคำและเงินที่ขุดขึ้นใหม่ภายในปี 2025 โดยจะใช้วัตถุดิบจากแหล่งรีไซเคิลเท่านั้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญประเด็นความยั่งยืนทาง “สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม” มากขึ้น 

            จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าผู้ผลิตอัญมณีเพชรแท้และและอัญมณีเพชรสังเคราะห์ในปัจจุบันต่างคำนึงถึงการค้าอย่างมีจริยธรรมและความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกอัญมณีซื้อเพชรแท้หรืออัญมณีเพชรสังเคราะห์นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ หากผู้บริโภคชื่นชอบความสวยงามของอัญมณีเพชรที่ซื้อได้ในราคาต่ำ และไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในอนาคต เพราะมองว่าอัญมณีเพชรเป็นเพียงอัญมณีเครื่องประดับแฟชั่นเท่านั้น อัญมณีเพชรสังเคราะห์ก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่หากผู้บริโภคคิดถึงมูลค่าในอนาคตและต้องการสะสมเพื่อเก็งกำไรจากการลงทุนแล้วล่ะก็ อัญมณีเพชรแท้โดยเฉพาะอัญมณีเพชรสีใสมลทินน้อยและอัญมณีเพชรแฟนซีหลากสีจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 


ข้อมูลอ้างอิง


1. Global Trade Atlas, August 30, 2021
2. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/synthetic-diamond-market
3. Global Diamond Mining Market 2020-2024 | 5% CAGR Projection Through 2024 | Technavio; https://www.businesswire. com/news/home/20200120005121/en/Global-Diamond-Mining-Market-2020-2024-5-CAGR-Projection-Through-2024-Technavio
4. การลงทุนในเพชรควรเลือกเพชรที่มีขนาด 1 กะรัตขึ้นไป และมีระยะเวลาในการลงทุนแบบระยะกลาง 1-3 ปี ถึงระยะยาว 3 - 5 ปี ขึ้นไป เพราะเป็นระยะเวลาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคาเพชรอย่างชัดเจน
5. https://finance.yahoo.com/news/lab-grown-diamonds-will-survive-debeers-attempt-to-kill-them-clean-origin-says-132836664.html
-----------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง
1) Diamond industry - statistics & facts. [Online]. Available at https://www.statista.com/topics/1704/diamond-industry/#dossierKeyfigures. (Retrieved November 3, 2021).
2) Global Lab Grown Diamonds Market. [Online]. Available at https://www.blueweaveconsulting.com/report/ global-lab-grown-diamonds-market. (Retrieved November 5, 2021).
3) Rough Diamond Production to Grow in 2021. [Online]. Available at https://en.israelidiamond.co.il/diamond-articles/world/rough-diamond-production-2021/. (Retrieved November 8, 2021).
4) While Mined Diamond Sales Decline, The Future Of Lab Grown Diamonds Is Much More Than Jewelry. [Online]. Available at https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2019/12/15/mined-diamond-sales-decline-as-the-future-is-in-laboratory-grown-diamonds/?sh=4a3324de78d7. (Retrieved November 10, 2021).

เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม <br> แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970