ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2567

Jul 8, 2024
138 views
0 share

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 6,324.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.25 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,851.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 11.24

        เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,408.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.22 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 826.08 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.02 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://shorturl.asia/ej2bgเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2567

Jul 8, 2024
138 views
0 share

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 6,324.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.25 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,851.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 11.24

        เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,408.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.22 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 826.08 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.02 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://shorturl.asia/ej2bgเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site