จับประเด็นข่าวเด่น

พิษค่าเงินรูเบิลรัสเซียร่วง กระทบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

รัสเซียเป็นตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต ประชาชนมีกำลังซื้อสูง ปัจจุบันชาวรัสเซียมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 14,612 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี รัสเซียยังเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีค่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้บริโภคชาวรัสเซียส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าคุณภาพดีจึงมีความต้องการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากต่างประเทศ รวมถึงการนำเข้าจากประเทศไทยด้วย โดยนิยมบริโภคเครื่องประดับเงิน

สายสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอนาคตสำหรับไทย

อินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียนมาโดยตลอดจนเกิดข้อตกลง FTA อาเซียน-อินเดีย ผู้ประกอบการไทยจึงควรใช้โอกาสจากความตกลงนี้ในการเจาะตลาดอินเดีย

ศรีลังกาเปิดตัวศูนย์การค้าเครื่องประดับ Colombo Gold Centre

โคลัมโบเป็นเมืองหลวงของศรีลังกา และเป็นเมืองการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีเมืองรัตนปุระที่มีชื่อเสียงด้านอัญมณีแล้วกล่าวได้ว่าโคลัมโบเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกระจุกตัวสูง

โอกาส SMEs อัญมณีและเครื่องประดับไทยบุกตลาดจีนผ่านอาลีบาบา

จีนเป็นผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก ซึ่งช่องทางการค้าออนไลน์ในจีนเติบโตสูงมาก เพราะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จำนวนมาก โดยมีช่องทางเลือกซื้อที่สะดวกสบาย อย่าง อาลีบาบา เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนที่มีร้านค้าพันธมิตรจำนวนมาก ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ช่องทางนี้ในการขยายตลาดไปยังจีน

วันคนโสดกับโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดจีน

วันคนโสดหรือ Singles Day ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน (11/11) ได้รับการกล่าวขานถึงอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในปี 2556 จากยอดขายสินค้าออนไลน์ผ่านอาลีบาบา (Alibaba) บริษัทจีนด้านธุรกิจการค้าออนไลน์ที่ทำสถิติยอดขายในวันดังกล่าวเพียงวันเดียวสูงถึง 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ กระแสวันคนโสดในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนรุ่นใหม่รวมถึงชาวจีนฮ่องกงและไต้หวัน ถือเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญในการเจาะกลุ่มนี้ด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงดีไซน์ทันสมัย

ตลาดเครื่องประดับทองในสหรัฐอเมริกา

เครื่องประดับทองเป็นเสินค้าที่ชาวอเมริกันนิยมมากที่สุดในกลุ่มเครื่่องประดับแท้ โดยฝั่งอเมริกาตะวันออกและตะวันตก นิยทมเครื่องประดับทองออกแนวแฟชั่นทันสมัยมีสีเหลืองทอง ปัจจัยขับเคลื่อนเครื่องประดับทองในตลาดนี้คือกลุ่มคู่หมั้นและคู่แต่งงาน หลังจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวในปี 2556 ทำให้ผู้บริโภคต้องการเครื่องประดับทองมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายธุรกิจไปยังสหรัฐฯ

ธนาคารทองคำ และบัญชีทองคำ นวัตกรรมด้านการลงทุนของอินเดีย

เครื่องประดับทอง และทองคำเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดีย เนื่องจากเป็นของขวัญที่นิยมโดยเฉพาะงานแต่งงาน แต่ผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเมืองจากการเปิดเสรีการค้าและการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับคนในประเทศ ส่งผลให้ชาวอินเดียมีความสามารถในการตอบสนองสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น

มาเลเซียประกาศปรับลดอัตราภาษีสินค้าและบริการต่ำที่สุดในอาเซียน

ปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสินค้าและบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนมากจะอยู่ที่ 10% โดยอัตราภาษีที่ต่ำสุด ณ ปัจจุบันคือ 7% ครอบคลุม 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และสิงคโป (ไม่นับรวมประเทศบรูไน) แต่ในปี 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ ได้มี การประกาศใช้อัตราภาษีสินค้าและบริการ 6% ในประเทศมาเลเซีย ที่ถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

สถานการณ์ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง...กระทบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ด้วยฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของโลกจากการเป็นประเทศปลอดภาษี สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ฮ่องกงนำเข้าส่วนมากจึงถูกส่งออกต่อไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกนอกเหนือจากการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ฮ่องกงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้าสินค้านี้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปี 2555

เมียนมาร์เร่งเครื่องปฏิรูประบบภาษีและแรงงาน

ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่เมียนมามีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายประการที่ส่งผลต่อการทําธุรกิจในประเทศทั้งกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและการค้า โดยภาษีการค้าล่าสุดได้จ้ดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราภาษี 8-100% อีกทั้งเตรียมประกาศกฎหมายค่าแรงงานขั้นต่่ำเป็น 120-150 บาทต่อวัน

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับระวัง วิกฤติปี 2558

อัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นสินค้าอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้ซบเซาตามไปด้วย ซึ่งในปี 2558 เศรษฐกิจโลกมีปัจจัยลบจาก ภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นโลก หรือภาคธนาคารเงินของจีนที่ปล่อยกู้โดยไม่มีการตรวจสอบ รวมถึงสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ เป็นต้น อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยในปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559

ฐานภาษีใหม่เมียนมาร์ หนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับคึกคัก

ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 รัฐบาลเมียนมาได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายรักษฎากรแห่งสหภาพเมียนมา และร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภาษีการค้า พรบ. อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับลดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้ผู้บริโภคมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งก็น่าจะทำให้ผู้มีเงินเหลือเหล่านี้หันมาซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site