บทวิเคราะห์การนำเข้าส่งออกอัญมณีไทย

บทวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2553

ในปี 2553 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับสูงขึ้น 19.37% (11,652.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่หากไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 26% (5,158.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการส่งออกไปยังทุกตลาดสำคัญในแต่ละภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552

ในปี 2552 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 18.03% (9,761.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีนี้ไทยได้ดุลถึง 3,762.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าฟื้นตัวและไทยได้ต่อสิทธิ GSP

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551

ในปี 2551 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 53.69% (8,270.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นำเข้าเป็นมูลค่า 9,359.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 121.61%โดยไทยส่งออกสินค้าสำคัญอย่างเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เพชรเจียระไน และพลอยสีได้เพิ่มขึ้นในหลายตลาดสำคัญ

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2550

ในปี 2550 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 9,605.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 49.25% จาการส่งออกสินค้าสำคัญเกือบทุกรายการได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 4,223.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.71%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2549

ในปี 2549 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 7,601.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 % จากการส่งออกสินค้าสำคัญทุกรายการได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 3,995.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.09%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2548

ในปี 2548 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 7,308.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.06% จากการส่งออกสินค้าสำคัญทุกรายการได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 4,080.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38.52%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2547

ในปี 2547 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 2,631.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.65% ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 2,945.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.08%

บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2546

ในปี 2546 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 2,514.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.05% ในขณะที่ไทยนำเข้าด้วยมูลค่า 2,180.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.81%

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site