บทความวิชาการอัญมณี

ส่องงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 10

งานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ตอกย้ำความเป็นนครแห่งอัญมณีได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับเมืองจันท์ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

โอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลกบนตลาดออนไลน์ eBay

eBay เป็นเว็บไซต์สําหรับประมูลและซื้อขายสินค้าต่างๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ในแต่ละปีมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกวาง จําหน่ายบน eBay เกือบ 6 ล้านชิ้น โดยไทยขายสินค้าผ่าน eBay สูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย

สินค้าหรูฉายแววเติบโตในตลาดอาเซียน

หลายประเทศในอาเซียนจะมีโอกาสทะยานขึ้นเป็นฐานที่มั่นในธุรกิจสินค้าหรูไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม หากแต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ยังมีค่อนข้างน้อยเนื่องจาก จํานวนผู้มีกําลังซื้อที่จํากัด การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพที่เติบโตในอนาคต

เรียนรู้วัฒนธรรม 5 ประเทศในอาเซียนก่อนเปิด AEC

ก่อนการเปิดเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2015 ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมด้วยการทําความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสร้างความประทับใจแก่คู่ค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่การเจรจาธุรกิจอย่างราบรื่น

โอกาสการค้าเครื่องประดับเงินในรัสเซีย

เครื่องประดับเงินเป็นสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ ถือเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมากและต่อเนื่อง เครื่องประดับเงินเป็นที่นิยมอย่างสูงในรัสเซีย โดยหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคไม่ต้องการเลือกซื้อเครื่องประดับราคาแพง ดังนั้น เครื่องประดับเงินจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด

เหมืองเซโปนกับทองคำที่หมดลง

เหมืองที่ใหญjที่สุดในลาว คือ เหมืองเซโปน ซึ่งเป็นเหมืองผลิตทองคําและทองแดงที่ใหญ่ที่สุด โดยเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2545 กระทั่งปริมาณการผลิตทองคําลดลงเรื่อยๆ และบริษัทได้ยุติการขุดค้นและผลิตทองคําตั้งแต่ธันวาคม 2556

ท่อง CLMV ตะลุยแหล่งอัญมณีใกล้บ้าน

กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือกลุ่มประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีแหล่งวัตถุดิบอัญมณีจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนทางด้านเหมืองแร่กับประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี และหาพันธมิตรร่วมลงทุนในกลุ่ม CLMV จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย

“บรูไน” ตลาดใหม่กำลังซื้อสูง...โอกาสสำหรับเครื่องประดับไทย

บรูไน ประเทศเล็กๆ ในอาเซียนที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูง ร่ำรวยไปด้วยแหล่งน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีรัฐสวัสดิการที่ดีเลิศ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูง จึงเป็นช่องทางให้เครื่องประดับหรูที่มีคุณภาพสูงเข้าทำตลาดในประเทศนี้ได้อย่างน่าสนใจ

เทรนด์แฟชั่นการแต่งกายชาวอินโดนีเซีย

ปัจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นมุสลิม ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยตั้งเป้าหมายจะเป็นเมืองหลวงแฟชั่นชาวมุสลิมของโลก ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นคนรุ่นใหม่ จึงมีแนวโน้มการแตงกายแบบสมัยใหม่มากขึ้น

เครื่องประดับสุนัข : แฟชั่นใหม่เอาใจคนรักตูบ

ปัจจุบันคนรักสุนัข มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน สินค้าเกี่ยวกับสุนัขไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของเล่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ต่างได้รับความนิยมจากเจ้าของที่ประเคนให้แก่สัตว์เลี้ยงของตน แฟชั่นเครื่องประดับสุนัขจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

อัญมณีในเมียนมาร์

เมียนมาร์ประเทศที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะวัตถุดิบอัญมณีอย่าง ทับทิม ไพลิน หยก ที่ได้รับการยอมรับในตลาดค้าพลอยว่ามีคุณภาพดีที่สุดและเป็นที่นิยมสูง การค้าวัตถุดิบอัญมณีใน เมียนมาร์ปัจจุบันคึกคักและมีสีสันมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจากการเปิดประเทศ

ทิศทางตลาดอัญมณีและเครื่องประดับปี 2557

ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายสําหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอีกปีหนึ่ง ไม่เพียงต้องประคับประคองตลาดหลักเดิมเพื่อรอวันฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง การนําเสนอนวัตกรรมผ่านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ อย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างความหลากหลาย เพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุน และรักษาคุณภาพของสินค้า

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970