Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2550

GIT Trade Review Issue 3/2007 (ฉบับภาษาไทย)

ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนวจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทสำคัญที่สุดในเอเชียในฐานะตลาดที่มีอำนาจซื้อสูง

GIT Trade Review Issue 2/2007 (ฉบับภาษาไทย)

CEPA หรือความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับฮ่องกง (Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement) เป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีรูปแบบหนึ่งระหว่างจีนและฮ่องกง

GIT Trade Review Issue 1/2007 (ฉบับภาษาไทย)

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2549 มีมูลค่ารวมถึง 293,969.43 ล้านบาท (7,601.41 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มจาก 292,852.97 ล้านบาท (7,309.30 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.38

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970