Infographic

ข้อมูลด้านการตลาด

ปี 2565

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2565

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 มีมูลค่า 5,486.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 203.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยได้รับแรงหนุนจากการเก็งกำไรทองคำที่มีเข้ามามากขึ้น ด้วยความวิตกจากภาวะเงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในไตรมาสแรกของปี 2565 มีมูลค่า 1,898.03 ล้านดอลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 39.96 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศทั่วโลก เป็นตัวแปรให้เกิดการเร่งการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ติดตามอ่านเนื้อหาได้ในบทความ

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในอินเดีย

อินเดียไม่เพียงแต่เป็นประเทศผู้ผลิตและบริโภคทองคำที่สำคัญของโลก แต่ยังเป็นตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับเงินรายใหญ่ของโลกด้วย นอกจากนี้ อินเดียยังมีประชากรวัยมิลเลนเนียลและเจน Z มากกว่า 800 ล้านคน ซึ่งคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้มีความชื่นชอบเครื่องประดับเงินมากเป็นพิเศษ ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาชาวอินเดียมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มกำลังซื้อหลักของประเทศมีอัตราการเติบโตสูง การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอินเดีย จึงเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพแห่งนี้ พิจารณาได้ดังภาพ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2565

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2565 มีมูลค่า 2,077.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งการขยายตัวที่เกิดขึ้นยังได้รับผลเชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากนานาประเทศ สะท้อนจากดัชนี Global Manufacturing PMI อยู่ที่ระดับ 53.6 นั่นหมายถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เข้ามากดดันเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ต้นปี 2565

ในช่วงต้นปี 2565 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมธุรกิจภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆย่อส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด โดยฉพาะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของภาคต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างมาก ปัจจัยต่างๆส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องพบกับความเสี่ยง ปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้าง สามารถติดตามอ่านต่อได้ที่

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2565

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใน เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.89 คิดเป็นมูลค่า 767.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไม่รวมการส่งออกทองคำ พบว่า มีมูลค่า 580.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.16 โดยการส่งออกของไทยในเดือนแรกของปี 2565 ยังคงมีทิศทางเติบโตต่อจากปีก่อน ด้วยแรงหนุนจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2564

ในปี 2564 มีแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งสิ้น 664,325 โดย 4 ใน 5 ของแรงงานในอุตสาหกรรมฯ อยู่ในอุตสาหกรรมปลายน้ำ มีจำนวน 531,056 คน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ สงขลา และนนทบุรี รองลงมาคือ อุตสาหกรรมกลางน้ำ มีจำนวน 115,571 คน ส่วนมากอยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ำ มีจำนวน 17,698 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จันทบุรี และฉะเชิงเทรา ตามลำดับ

ทิศทางตลาดแหวนหมั้น 2022

เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักนั้น ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ทั่วโลกนิยมซื้อหาของขวัญที่มีคุณค่า มีความหมาย เพื่อเป็นเครื่องสื่อแทนความรัก ความห่วงใย ที่มีต่อคนสำคัญของใจ โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์ ที่ถือเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรัก ซึ่งนอกจากการมอบสิ่งของให้แก่กันแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่คู่บ่าวสาวนิยมหมั้นหมายและแต่งงานกันอีกด้วย ในปี 2022 นี้ จะมีเทรนด์แหวนหมั้นแบบใดที่กำลังเป็นที่นิยม การเจียระไนแบบไหนที่สวยโดนใจ หรือโอกาสเติบโตเป็นไปในทิศทางใด หาคำตอบได้จากภาพอินโฟกราฟิกนี้

จำนวนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2564

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 ทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายรายต้องปิดกิจการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการที่เห็นโอกาสฟื้นตัว จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 0.34% รวมมีผู้ประกอบทั้งสิ้น 12,589 ราย โดยกว่า 91% เป็นกิจการของชาวไทย และผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ชลบุรี และจันทบุรี ตามลำดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2564

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในรอบปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกของไทยสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ติดต่อกัน 10 เดือน เนื่องจากตลาดหลักส่วนใหญ่มีการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินการได้เป็นปกติติดต่อกันหลายเดือน จึงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออก มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้

อัญมณีสีแดง เสริมดวงแรงรับตรุษจีน

ตรุษจีน (春节) หรือที่ชาวจีนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ" ซึ่งเป็นวันที่ครอบครัวชาวจีนมารวมญาติเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ในข่วงเทศกาลนี้มักจะแต่งตัวกันด้วยสีมงคลที่เป็นเอกลักษณ์ คือ สีแดง ที่สื่อถึงความโชคดี ความสุข ความมั่งคั่ง และชีวิตยืนยาว การเลือกอัญมณีและเครื่องประดับใส่ในเทศกาลนี้ก็ย่อมมีความสำคัญเช่นกัน ผู้สวมใส่อาจเลือกอัญมณีสีแดงที่เข้ากับเทศกาล แล้วอัญมณีแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในภาพ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970