Infographic

ข้อมูลด้านการตลาด

ปี 2564

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2564 มีมูลค่า 4,931.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.87 เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยมีปัจจัยบวกจากการบริโภคของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำซึ่งเป็นคู่ค้ากับไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกและปัจจัยเฝ้าระวังอย่างไรบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 55.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 มาอยู่ที่ 7,198.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 4,281.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27.42 โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศสามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอะไรบ้าง อ่านได้ในบทวิเคราะห์

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2564

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกไปยังหลายตลาดสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนอย่างอัตราการกระจายวัคซีนสู่ประชาชนสูงและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ทำให้การบริโภคในแต่ละประเทศและอัตราการค้าระหว่างประเทศเติบโตมากขึ้น

อุปสงค์เครื่องประดับทองทั่วโลกเติบโตสูง คาดแตะระดับ 1,600-1,800 ตัน ในปี 2021

อุปสงค์เครื่องประดับทองทั่วโลกครึ่งปีแรกนี้เติบโตสูงถึง 57% World Gold Council คาดแตะระดับ 1,600-1,800 ตัน ในปี 2021 จากความต้องการของผู้บริโภคในตลาดหลักทั้งจีน อินเดีย สหรัฐฯ รัสเซีย และตุรกี ขณะที่อุปทานทองคำในครึ่งปีแรกนี้ขยายตัวกว่า 4% หรือมีปริมาณรวม 2,307 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของเหมืองทองคำที่กลับมาดำเนินการทำเหมืองมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง ดังรายละเอียดในภาพ Infographic นี้

แนวโน้มการเติบโตของเครื่องประดับเงินโลก

ทองคำและโลหะเงินยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยในปีนี้ LBMA ให้ความน่าสนใจในโลหะเงินมากกว่าทองคำ มีการคาดการณ์ว่า ราคาโลหะเงินจะเพิ่มขึ้น 32.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการประเมินจาก The Silver Institute ว่า การบริโภคในแต่ละประเภทรวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องประดับต่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบ 7 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 54.02 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปออก พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,261.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.58 โดยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายแห่งขยายตัวได้ต่อเนื่อง มีรายละเอียดอย่างไร สามารถอ่านเนื้อหาได้จากบทวิเคราะห์ดังนี้

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบครึ่งปีนี้ ลดลงร้อยละ 55.37 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปออก พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 2,755.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 23.86 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายแห่งขยายตัวได้ดี จะมีประเทศใดบ้าง สามารถอ่านเนื้อหาได้จากบทวิเคราะห์ดังนี้

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบ 5 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 62.95 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปออก พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 2,239.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 12.89 โดยสามารถส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากภาพนี้

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2564

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2564 นั้น ปรับตัวลดลงมาร้อยละ 69.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่เมื่อหักออกด้วยมูลค่าการส่งออกทองคำฯ แล้ว พบว่า เติบโตสูงขึ้นร้อยละ 1.05 จะมีสินค้าใดเป็นดาวเด่นและตลาดไหนที่โตสวนกระแส ดูได้จากภาพนี้

ภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2563

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 12,500 แห่ง ยังไม่รวมกิจการในครัวเรือนอีกจำนวนมาก สร้างงานสร้างรายได้ให้แรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานจำนวนไม่น้อย โดยในปี 2563 มีแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งสิ้น 741,712 คน เปรียบเทียบกับจำนวนแรงงานไทยที่ทำงานก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 37.93 ล้านคน หรือประมาณ 1.96% ของแรงงานไทยที่ทำงานก่อให้เกิดรายได้ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ประมาณ 3 ใน 4 ของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมปลายน้ำ (อายุแรงงานเฉลี่ย 40 ปี) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมกลางน้ำ (อายุแรงงานเฉลี่ย 40 ปี) และอุตสาหกรรมต้นน้ำ (อายุแรงงานเฉลี่ย 40 ปี) ตามลำดับ ดังแสดงในภาพนี้

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970