ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2566

Nov 6, 2023
1165 views
0 share

    มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2566 อยู่ที่ 11,128.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.22 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย  แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,643.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09

    เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนกันยายน 2566 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2565 มีมูลค่า 2,157.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 40.17 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,286.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29  สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์นี้ https://shorturl.asia/eBjnIเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2566

Nov 6, 2023
1165 views
0 share

    มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2566 อยู่ที่ 11,128.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.22 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย  แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,643.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09

    เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนกันยายน 2566 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2565 มีมูลค่า 2,157.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 40.17 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,286.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29  สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์นี้ https://shorturl.asia/eBjnIเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site