ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

...
ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายปปง.


Mar 31, 2023
505

ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของ FTC ที่บังคับใช้ในตลาดสหรัฐ

สหรัฐเป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นตลาดส่งออกอัญมณีหลักของสินค้าไทย หากผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปยังสหรัฐจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำหนดไว้ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรอ่านได้ในบทความนี้


Dec 27, 2021
2313

การนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น มีขั้นตอน เอกสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งดูยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมขั้นตอน วิธีการต่างๆ ตลอดจนแบบฟอร์มที่ต้องใช้ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหนทางในการทำความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้ธุรกิจราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ


Aug 19, 2020
4130

การจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในไทย

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเฉลี่ยเกือบล้านล้านบาท มีการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานกว่าล้านคน และด้วยศักยภาพความพร้อมของไทยจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบหลากหลายไหลเวียนมาจากประเทศผู้ผลิตอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีช่างฝีมือเจียระไนพลอยสี เพชร และผลิตเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีชื่อเสียงติดตลาดโลกมาอย่างยาวนาน จึงดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย


Jun 16, 2020
101

นโยบายการจัดหาเลือกซื้อเครื่องประดับและอัญมณีอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) ของ CIBJO

จากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าไม่เว้นแม้กระทั่งอัญมณีและเครื่องประดับ นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) จึงเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใช้ในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบให้ได้มากที่สุด นโยบายนี้มีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร สามารถอ่านได้ในบทความนี้


Jun 1, 2020
2276

มาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

แม้ว่า COVID Disruption จะส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องรับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เงิน 5,000 พัน แก่บุคคลธรรมดา และการลดภาระหรือพักหนี้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีละเครื่องประดับ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้และต่อยอดกับมาตรการอื่นๆ ในการสร้างรากฐานและก้าวต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งจะมีมาตรการใดบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้


Apr 28, 2020
68

แนวทางการใช้คำศัพท์อัญมณีเกี่ยวกับเพชร

9 องค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมอัญมณีเพชรจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพชรขึ้น เพื่อให้ผู้ค้า และหน่วยงาน และองค์กรในอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด คำนิยามของเพชร เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบนั้นมีนิยามอย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้


Jan 15, 2020
1845

การค้าที่คำนึงถึงความถูกต้องในธุรกิจอัญมณี เพชร พลอยสี ไข่มุก และปะการัง...ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ขายเพชร พลอยสี ปะการัง ไข่มุก และ/หรือสินค้าประดิษฐ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงภาระความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า ตลอดจนแนวทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดหาสินค้า


Dec 31, 2019
2269

ตารางชื่อเรียกอัญมณีภาษาไทย-อังกฤษ-จีน

ชื่อเรียกอัญมณีในภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้อย่างถูกต้อง


May 8, 2019
50

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site