ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564

Apr 7, 2021
2847 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 72.39 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 3,741.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (112,419.07 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 1,032.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (30,758.12 ล้านบาท) โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 10 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 816.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,317.46 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27.43 อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3cUZsrW  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564

Apr 7, 2021
2847 views
0 share

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 72.39 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 3,741.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (112,419.07 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 1,032.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (30,758.12 ล้านบาท) โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 10 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 816.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,317.46 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27.43 อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้จากลิงค์ https://bit.ly/3cUZsrW  หรืออ่านได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


เอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site