ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2566

Feb 9, 2024
764 views
0 share

        การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2566 มีมูลค่า 13,567.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 18.90% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไทยนำเข้าสินค้าหลักอย่างทองคำ ในสัดส่วน 58.38% และสินค้ารองลงมาอย่างเพชร ลดลง 29.43% และ 24.07%  ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องประดับแท้ และพลอยสี ด้วยมูลค่าเติบโต 33.05% และ 50.19% ตามลำดับ

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี 2566 ลดลง 2.83% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 15,063.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 14,636.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วน 5.14% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 8,658.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.40%  อ่านบทวิเคราะห์เจาะลึกได้ที่  https://bit.ly/3I6gJNIเอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2566

Feb 9, 2024
764 views
0 share

        การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2566 มีมูลค่า 13,567.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 18.90% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไทยนำเข้าสินค้าหลักอย่างทองคำ ในสัดส่วน 58.38% และสินค้ารองลงมาอย่างเพชร ลดลง 29.43% และ 24.07%  ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องประดับแท้ และพลอยสี ด้วยมูลค่าเติบโต 33.05% และ 50.19% ตามลำดับ

        มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี 2566 ลดลง 2.83% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 15,063.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 14,636.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วน 5.14% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 8,658.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.40%  อ่านบทวิเคราะห์เจาะลึกได้ที่  https://bit.ly/3I6gJNIเอกสารแนบ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970