บทความวิชาการอัญมณี

รุกตลาดออสเตรเลีย ขยายโอกาสส่งออกเครื่องประดับไทย

ขณะที่ตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาเศรษฐกิจ การมองหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจอย่างออสเตรเลีย ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้งข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันยังเป็นแต้มต่อที่น่าสนใจในการเจาะตลาดแห่งนี้

จากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ความต่างบนความเหมือน และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ตอนแรก)

กระแสความใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสที่ตื่นตัวไปทั่วโลก เนื่องด้วยภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในสังคมและหาทางแก้ไข เกิดเป็นกระแสความนิยมเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามลำดับ

จากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ความต่างบนความเหมือน และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ตอนจบ)

สินค้ารักษ์โลกเป็นที่พูดถึงมากขึ้น การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสินค้าต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น รวมทั้งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นและส่งเสริมให้มีการติดฉลาก เพราะนอกจากจะมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อโลกแล้ว สินค้าที่มีฉลากดังกล่าวมีแนวโน้มได้รับความสนใจมากขึ้นด้วย

ขยายโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอาเซียน

AFTA หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนที่บรรลุความตลกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกในอาเซียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้า เนื่องด้วยขนาดตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก แม้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในหลายประเทสจะมีความแตกต่างกัน แต่ AFTA ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา

ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งตะวันออกของไทย ถือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนาน โดยทั้ง 3 ประเทศ ต่างมีแหล่งผลิตและตลาดการค้าอัญมณีที่น่าสนใจ การลงทุนหรือต่อยอดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจจะไขว่คว้าไว้

บทบาททองคำในการออมและการลงทุน

ทองคำนอกจากจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมแล้ว ในระดับสากลถือว่าเป็นโลหะมีค่าที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนและเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจออมเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970