บทความวิชาการ

มาเลเซีย ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใหม่ใกล้บ้าน

การรวมเข้าเป็นตลาดเดียวกันของอาเซียนในปี 2553 กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ที่มีโอกาสให้เราได้แสวงหาในตลาดของประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ ดังเช่นมาเลเซียที่มีความนิยมในการบริโภคเครื่องประดับสไตล์ตะวันตกมากขึ้น ทั้งยังมีการแข่งขันยังไม่สูงนักจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจ

เพิ่มโอกาสการค้าในจีนด้วยมาตรฐานพลอยสี

จีนเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเครื่องประดับเพชรและเครื่องประดับตกแต่งด้วยเพชรเป็นที่นิยมสูง ขณะที่พลอยสีมีปัญหาในการกำหนดราคาและมาตรฐานที่ชัดเจน แต่โอกาสในการเติบโตยังมีสูงโดยเฉพาะตลาดระดับบน

ขยายตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

จากความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน พัฒนามาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้ไทยสามารถขยายแหล่งวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น แม้การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนยังมีไม่มากนัก แต่เป็นก้าวสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

แนะนำเกร็ดความรู้ เปิดประตูตะวันออกกลาง

ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ผู้บริโภคมีกำลังซื้อ เนื่องจากมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญเข้าประเทศ จึงเป็นตลาดสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ขนมธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคนี้จึงมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจระหว่างกัน

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับญี่ปุ่นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ มีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กว่าครึ่งหนึ่งเป็นการนำเข้าแพลทินัมและเครื่องประดับแท้ อีกทั้งคนญี่ปุ่นยังมีกำลังซื้อสูง นิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่มีคุณภาพสูงมีสไตล์ที่เรียบง่าย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดค้าาปลีกอัญมณีและเครื่องประดับ

ตุรกี คู่แข่งหรือคู่ค้า

สาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับทองรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และจีน นอกจากมีศักยภาพด้านการผลิตแล้ว โอกาสในการเจาะตลาดตรุกีของไทยสามารถทำได้ผ่านการจำหน่ายผ่านตัวแทนค้าในประเทศ หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการค้า โดยเฉพาะในด้านพลอยสี

การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าการนำเข้าปีละกว่า 45 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20 ของการนำเข้าทั่วโลก เมื่อพิจารณาโอกาสของไทยในตลาดสหรัฐฯ พบว่า พลอยเนื้อแข็งเจียระไน พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน เครื่องประดับเงิน เป็นสินค้าหลักที่มีศักยภาพในการทำตลาด

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกกลาง

ซาอุดิอาระเบีย เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ทั้งยังเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าน้ำมันดิบเป็นรายได้หลัก ทำให้ประชากรมีรายได้สูง โดยชาวซาอุมีความชื่นชอบเครื่องประดับเพชรมากที่สุด ตามมาด้วเครื่องประดับทอง โดยผู้ประกอบการอาจใช้ช่องทางในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในซาอุดิอาระเบียหรือประเทศข้างเคียง

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 6 เดือนชะลอตัวร้อยละ 17.05 เครื่องประดับเงินโตสวนกระแส

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.79 แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของการส่งออกทองคำ หากไม่รวมการส่งออกทองคำ มูลค่าการส่งออกที่แท้จริง ชะลอตัวลงร้อยละ 17.05 โดยมีเครื่องประดับเงินเป็นสินค้าที่เติบโตได้สวนกระแส

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970