บทความวิชาการ

มาเลเซีย ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใหม่ใกล้บ้าน

การรวมเข้าเป็นตลาดเดียวกันของอาเซียนในปี 2553 กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ที่มีโอกาสให้เราได้แสวงหาในตลาดของประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ ดังเช่นมาเลเซียที่มีความนิยมในการบริโภคเครื่องประดับสไตล์ตะวันตกมากขึ้น ทั้งยังมีการแข่งขันยังไม่สูงนักจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจ

เพิ่มโอกาสการค้าในจีนด้วยมาตรฐานพลอยสี

จีนเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเครื่องประดับเพชรและเครื่องประดับตกแต่งด้วยเพชรเป็นที่นิยมสูง ขณะที่พลอยสีมีปัญหาในการกำหนดราคาและมาตรฐานที่ชัดเจน แต่โอกาสในการเติบโตยังมีสูงโดยเฉพาะตลาดระดับบน

ขยายตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

จากความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน พัฒนามาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้ไทยสามารถขยายแหล่งวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น แม้การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนยังมีไม่มากนัก แต่เป็นก้าวสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970