บทความวิชาการอัญมณี

คาซัคสถานเป็นประเทศมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นจุดยุทธศาสตร์ใจกลางเอเชียกลาง ทำให้คาซัคสถานทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงที่สำคัญทั้งในเอเชียกลาง ยุโรปและเอเชีย ทั้งยังเปิดรับวัฒนธรรมและนำเข้าสินค้าหลายประเภท รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับจากต่างชาติ จึงเป็นตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพและความน่าสนใจสำหรับไทย ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Soft Power เป็นกระแสที่ผู้คนและแวดวงการตลาดพูดถึงกันอย่างมาก จนรัฐบาลหยิบยกมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ โดยพลัง Soft Power ที่ทำให้สินค้าของไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ เช่น อาหาร แหล่งท่องเที่ยวไทย ผ้าไทย มวยไทย และนวดแผนไทย ส่วน Soft Power จะช่วยเผยแพร่ความนิยมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตอัญมณีมายาวนานกว่า 7,000 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงอุดมไปด้วยพลอยสีหลากหลายชนิดทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน ซึ่งอัญมณีหลายชนิดที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตและการค้าอัญมณีของอัฟกานิสถานในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

ความตกลง CEPA อินเดีย-ยูเออีในปีที่ผ่านมา ทำให้อินเดียมีแต้มต่อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในยูเออีเพิ่มมากขึ้น และยังขยายสินค้าไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้อีก ในขณะที่ไทยอาจเสียเปรียบอินเดียในเรื่องของต้นทุนสินค้าที่สูงกว่าจากภาษีนำเข้าในอัตราปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่อินเดียมีศักยภาพอย่างเครื่องประดับทอง แต่สินค้าศักยภาพของไทยอย่างพลอยสีจะไม่ได้รับผลกระทบ และไทยน่าจะส่งออกพลอยสีไปยังอินเดียและยูเออีได้เพิ่มขึ้น อ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมในบทความนี้

แบรนด์สินค้าหรูจำนวนมากได้เจาะตลาดเมืองระดับ 1 และระดับ 2 ของจีนไปแล้ว ผู้ขายเครื่องประดับจึงหันมาให้ความสนใจพื้นที่กำลังเติบโตไม่แพ้กันอย่างเมืองรองระดับ 3 และ 4 ซึ่งมีผู้บริโภครุ่นใหม่จำนวนมากที่มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการจะรุกเจาะตลาดเมืองรองดังกล่าวได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

ในแง่ของการทำธุรกิจนั้น การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะคงไม่มีธุรกิจใดที่ต้องการให้เกิดความตื่นเต้นหรือลุ้นระทึกระหว่างทางเป็นแน่ เชื่อเถอะว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแผนระหว่างทางเกิดขึ้น ก็ยังดีกว่าเดินทางไปแบบไม่มีการวางแผนและจุดหมายอย่างแน่นอน ติดตามข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดเครื่องประดับได้ในบทความนี้

ทองคำมีบทบาทความสำคัญในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมาแต่โบราณ กระทั่งปัจจุบันทองคำได้มีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนด้วย โดยทั่วโลกนั้นมีหลายประเทศที่พัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทองคำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมายาวนาน โอกาสที่ไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำแห่งใหม่ของโลกมีมากน้อยเพียงใด สามารถอ่านได้ในบทความ

Digital Transformation ส่งผลกระทบกับทุกองค์กรทั้งในภาคเทคนิคหรือภาคธุรกิจ เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น รวมไปถึงรักษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง มาท่องโลกของ AI ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเวลาแห่ง Digital Transformation ไปด้วยกันดูว่าจะเป็นอย่างไรในบทความนี้

เพชรสีแฟนซีพบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับเพชรสีขาวใส โดยการขุดพบเพชรสีขาวใสในทุกๆ 10,000 กะรัตจะพบเพชรสีเพียง 1 กะรัตเท่านั้น อีกทั้งยังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละเม็ด จึงเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเหล่านักสะสมและนักลงทุน ส่งผลให้เพชรสีแฟนซีมีราคาสูงมากและมูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้ที่

ตุรกีหรือตุรเคียในปัจจุบัน เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่มากับการสืบทอดงานฝีมือทั้งด้านทักษะฝีมือการผลิต การออกแบบดีไซน์ และตลาดค้าขายเครื่องประดับที่เฟื่องฟูในคาบสมุทรอนาโตเลียนี้ โดยเฉพาะเครื่องประดับทองเป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้ตุรเคียเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคเครื่องประดับทองคำที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังมีความเปิดกว้างด้านการแต่งกายและสวมใส่เครื่องประดับที่รับเอากระแสแฟชั่นจากทั้งจากยุโรปและเอเชียเข้ามาประยุกต์

ในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ยังเกิดความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่กลายเป็นปัญหากระทบต่อการดำรงชีวิต ผลักดันให้การบริโภคของผู้คนทั่วโลกคำนึงถึงสินค้าและบริการที่มีการทำธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อโลกและรักษ์สิ่งแวดล้อม กลายเป็นกระแสหลักที่ผลักดันให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ในบทความ

การ Disrupts ไม่ได้เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเต็มที่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งเปลี่ยนเล็ก เปลี่ยนใหญ่ เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้า เปลี่ยนเงียบ เปลี่ยนดัง กาลังจะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนสักทีปะปนกันไป ลองมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site