เรื่องเล่าอัญมณีและเครื่องประดับ

ความโชคดี เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความโชคดีในเรื่องของการงาน การเงิน สุขภาพ หรือความรัก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาพร้อมกับความโชคดี ดังนั้นการแสวงหาและพกพาเครื่องราง สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จึงเชื่อกันว่าจะช่วยนำพาความโชคดีมาสู่ตน และหากให้นึกถึงสัญลักษณ์แห่งความโชคดี “ต้นโคลเวอร์ 4 แฉก” ก็สื่อถึงความโชคดีซึ่งนิยมนำมาดีไซน์เป็นเครื่องประดับเสริมโชครูปแบบต่างๆ มากมาย

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970