Infographic

ข้อมูลด้านการตลาด

ปี 2562

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยครึ่งแรก ปี 2562

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับได้สูงขึ้นร้อยละ 15.21 หรือมีมูลค่า 7,244.46 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 6,288.18 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย รองจากรถยนต์ และคอมพิวเตอร์ โดยการส่งออกครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวสูง เนื่องจากไทยส่งออกทองคำฯ ได้เพิ่มขึ้นมาก เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงและทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 18 เดือนในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ไทยส่งออกทองคำฯ ในเดือนดังกล่าวเพิ่มกว่า 3.17 เท่า อีกทั้งไทยยังส่งออกพลอยสีทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนได้เพิ่มขึ้นด้วย

10 อันดับประเทศผู้นำเข้าเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินรายใหญ่ของโลก ปี 2018

ในปี 2018 สวิตเซอร์แลนด์ นำเข้าเครื่องประดับทองเป็นที่ 1 ของโลก ตามมาด้วยฮ่องกง ทั้ง 2 ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการนำเข้ารวม ส่วนสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำเข้าในอันดับ 3 มีสัดส่วนราว 12% ส่วนผู้นำเข้าเครื่องประดับเงินรายใหญ่ของโลกยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ด้วยสัดส่วนนำเข้าเกือบ 25% รองลงมาคือ เยอรมนี และฮ่องกง นำเข้าในสัดส่วน 11% และ 10% ตามลำดับ

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีมูลค่า 4,605.80 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลง 9.98% แต่หากไม่รวมทองคำฯ การส่งออกอัญมณึและเครื่องประดับที่แท้จริงจะมีมูลค่า 3,043.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.84% จากผลกระทบสงครามการค้าที่ทำให้เศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ท่ามกลางอุปสรรคดังกล่าวก็ยังพอมีโอกาสสำหรับผู้ปรับตัวได้ รู้ทันความต้องการผู้บริโภค และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นกระแสที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญมากขึ้น

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม - เมษายน 2562

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2562 มีมูลค่าหดตัวลงร้อยละ 8.30 หรือมีมูลค่า 3,792.59 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 4,136.04 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อหักทองคำฯ ออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงจะมีมูลค่า 2,376.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.21 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก อันเป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามการค้า และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

การนำเข้าพลอยสีเจียระไนในตลาดจีนไตรมาสแรกปี 2019

จีนเป็นอีกหนึ่งตลาดนำเข้าพลอยสีสำคัญของโลก แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนจะเผชิญกับการชะลอตัวทางภาวะเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าฯ แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 จีนก็ยังมีการนำเข้าพลอยเนื้อแข็งเจียระไนเพิ่มสูงขึ้นถึง 43.13% หรือมีมูลค่า 23.86 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากไทยสูงที่สุด ด้วยสัดส่วนเกือบ 70% รองลงมาเป็นศรีลังกา และแอฟริกาใต้ ตามลำดับ ในขณะที่มีการนำเข้าพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนลดลงเล็กน้อย 2.21% หรือมีมูลค่า 35.82 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากบราซิล แอฟริกาใต้ และไทย ตามลำดับ

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไตรมาสแรกปี 2562

ารส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรก ปี 62 ลดลง 1.18% หรือมีมูลค่า 3,166.98 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,958.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง 6.02% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปัจจัยสำคัญมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอตัว และค่าเงินบาทแข็ง

ส่งออกอัญมณีไทยและเครื่องประดับไทย 2 เดือนแรกปี 2562

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 เติบโตได้ร้อยละ 1.41 หรือมีมูลค่า 2,182.39 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 2,152.05 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.38 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ เมื่อหักทองคำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,372.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.87

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) เดือนแรกปี 2562

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเดือนมกราคม 2562 หดตัวลดลงร้อยละ 16.56 หรือมีมูลค่า 807.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนแรกของปี 2561 ที่มีมูลค่า 967.72 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 4 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.25 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย เมื่อหักทองคำออกพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 504.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนแรกของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.50

ปี 2561

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำในปี 2561 ทำรายได้ 7,604.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 6.96% โดยสินค้าส่งออกสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทอง เพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน รวมถึงเครื่องประดับเทียม โดยตลาดหลักเดิมของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ยังคงมีมูลค่าเติบโตได้เป็นอย่างดี ส่วนตลาดสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งไทยส่งออกสินค้าหลักอย่างเครื่องประดับทองไปยังกลุ่มประเทศนี้ได้มากขึ้น ส่วนอินเดีย ไทยส่งออกเพชรเจียระไน ซึ่งเป็นสินค้าหลักได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดจีน เติบโตได้ดีจากการส่งออกเครื่องประดับเงิน สำหรับอาเซียน สิงคโปร์ยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยในภูมิภาคนี้ โดยเครื่องประดับเทียมจากไทยขยายตัวได้สูงในตลาดนี้ ส่วนรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช ที่แม้จะมีมูลค่าลดลงจากการส่งออกไปยังยูเครนและอาร์เมเนียได้น้อยลง แต่การส่งออกไปยังรัสเซีย ตลาดหลักของไทยในภูมิภาคนี้ยังคงขยายตัวได้ โดยสินค้าส่งออกหลักไปยังตลาดนี้เป็นเครื่องประดับเงินที่เติบโตสดใส

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) 11 เดือนแรก ปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 7.72 หรือมีมูลค่า 11,101.54 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 12,030.82 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.77 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,133.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าเติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.29

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970