Infographic

ข้อมูลด้านการตลาด

ปี 2566

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2566

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2566 มีมูลค่า 1,926.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.28 หากพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไม่รวมการส่งออกทองคำ พบว่า มีมูลค่า 1,586.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.86 โดยมีปัจจัยส่งเสริมตลาดอาทิเช่น ฮ่องกง และกาตาร์ ที่มีการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและจัดแคมเปญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ภาวะแรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับปี 2565

ในปี 2565 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 791,147 คน เพิ่มขึ้น 19.09% จากปี 2564 เนื่องจากการฟื้นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังผ่านวิกฤติการระบาดของโรคโควิด ซึ่งอายุแรงงานเฉลี่ยต้นน้ำถึงปลายน้ำอยู่ระหว่าง 39-41 ปี โดยภาพรวมแรงงานส่วนใหญ่ราว 30% อยู่ในกรุงเทพฯ รองลงมาคือ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสงขลา ตามลำดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม ปี 2566

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในเดือนมกราคม ปี 2566 มีมูลค่า 732.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.51 หากพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไม่รวมการส่งออกทองคำ พบว่า หดตัวลงร้อยละ 1.19 โดยชะลอตัวต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ก่อตัวขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อสูง กดดันให้อุปสงค์การบริโภคของโลกเริ่มลดลง จึงกระทบต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2565

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมปี 2565 มีมูลค่า 15,057.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.82 เมื่อเทียบกับปี 2564 ขณะที่การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ไม่รวมทองคำ พบว่า เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.54 ซึ่งโดยรวมได้รับแรงหนุนจาก 9 เดือนแรก ซึ่งภาคการการผลิตของโลกและกำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ก่อตัวขึ้นทั่วโลก ทำให้อุปสงค์การบริโภคของโลกเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปี

จำนวนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2565

ในปี 2565 มีจำนวนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับรวม 12,892 ราย เพิ่มขึ้น 2.41% จากปีที่แล้ว เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับมา ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น คาดว่าทั้งปีสร้างรายได้จากการส่งออกมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกว่า 91% เป็น SMEs และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ รองลงมาคือ ชลบุรี และจันทบุรี ตามลำดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2565

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 มีมูลค่า 14,489.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ไม่รวมทองคำ พบว่า เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.02 ซึ่งโดยรวมได้รับแรงหนุนจากช่วง 3 ไตรมาสแรกที่มีแรงซื้อเข้ามามาก จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทยอยฟื้นตัวกลับมา จึงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยรุมเร้าซึ่งยังไม่คลี่คลายไป

ปี 2565

โอกาสในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีอุปสงค์ในการบริโภค อีกทั้งการขยายตัวของการค้าออนไลน์ได้รับความนิยมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ขณะที่จำนวนผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงขึ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าประเทศในกลุ่ม OECD และผู้ชายวัยมิลเลนเนียลและเจน Z ยังหันมาสวมใส่เครื่องประดับตามกระแสแฟชั่นกันมากขึ้น จึงทำให้ตลาดแห่งแดนอาทิตย์อุทัยนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นตามลำดับ

Viva Magenta สีแห่งปี 2023 สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง

Pantone กำหนดให้ Viva Magenta เป็นสีแห่งปี 2023 แสดงถึงความแข็งแกร่งกล้าหาญ สะท้อนความกระฉับกระเฉง ความมีชีวิตชีวา และการมองโลกในแง่ดี แล้วอัญมณีในโทนสีแดงอมม่วง หรือเฉดสีแดงนั้นมีอะไรบ้างดูรายละเอียดได้จากภาพนี้

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2565

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ภาพรวมการส่งออกของไทยเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศสำคัญๆ เริ่มชะลอตัวลง ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง 10 เดือนของปีนี้ กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.50 หากพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เมื่อไม่รวมการส่งออกทองคำ พบว่า เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.38 นับเป็นสินค้าส่งออกหมวดหนึ่งที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ด้วยปัจจัยหนุนส่งหลายประการ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2565

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงเดือนมกราคม-กันยายนของปี 2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 72.48 โดยมีมูลค่า 12,413.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศผู้ซื้อยังขยายตัวได้ดี รวมทั้งค่าเงินบาทยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของไทย ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 55.7 ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970