บทความวิชาการอัญมณี

ผู้คนต่างเชื่อกันว่าอัญมณีมักมีพลังเร้นลับซ่อนอยู่ ดังเช่นอัญมณีในกลุ่ม Big 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเพชร ทับทิม ไพลิน และมรกต ซึ่งมีประวัติยาวนานมาหลายพันปี ที่ต่างเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจช่วยปกป้องคุ้มครอง เสริมความสำเร็จสมหวังทั้งงาน เงิน และความรัก หรือนำพาแต่สิ่งดีๆ มาให้แก่ผู้ครอบครอง รวมถึงความเชื่อในคุณค่าและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัญมณี Big 4 เป็นที่ต้องการในตลาดอยู่เสมอ ส่วนความเชื่ออัญมณีในแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้ที่

ในช่วงหลายปีมานี้ บริษัทต่างชาติต่างแห่เข้าไปลงทุนจัดตั้งบริษัทและโรงงานในเวียดนามจำนวนมาก ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามแซงหน้าไทยไปมาก การที่บริษัทต่างชาติจากหลากหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับตบเท้าเข้าไปลงทุนในเวียดนามนั้น จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยหรือไม่อย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

ศรีลังกาเป็นแหล่งอัญมณีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของอัญมณีมากมายที่ถูกค้นพบ ณ เกาะแห่งรัตนทวีปนี้ โดยมีแซปไฟร์เป็นอัญมณีที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในตลาดทั่วโลกต่างให้คุณค่าและราคาสูง แต่ทว่าตั้งแต่ปี 2022 ศรีลังกาได้ประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจึงมีความพยายามที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นกลับคืนมา จะมีรายละเอียดอย่างไร ตามอ่านได้ในบทความ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกำลังบั่นทอนเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของผู้คนทั่วโลกที่กังวลว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะถดถอย ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์การบริโภคเครื่องประดับมีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันเทรนด์การออกแบบสินค้าจึงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น ตลาดจึงหันมาให้ความสนใจแนวคิดใหม่ๆ และตัวเลือกสินค้าที่ไม่ตามขนบธรรมเนียมเดิมๆ เครื่องประดับที่ใช้โลหะมีค่าประเภทอื่นนอกเหนือจากทองคำจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลหะทางเลือกซึ่งเป็นที่นิยมคืออะไรบ้าง

ตะวันออกกลาง GCC ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน เป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วยังต้องการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยอย่าง อัญมณีและเครื่องประดับอีกด้วย ตลาดนี้จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงศักยภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของ 3 ประเทศในกลุ่ม GCC ได้แก่ ยูเออี บาห์เรน และคูเวต ไปแล้ว ในตอนจบนี้จะกล่าวถึงการเจาะตลาดอีก 3 ประเทศที่เหลือ ได้แก่ โอมาน กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเช่นกัน ติดตามรายละเอียดได้บทความนี้

การ Disrupts ไม่ได้เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเต็มที่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งเปลี่ยนเล็ก เปลี่ยนใหญ่ เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้า เปลี่ยนเงียบ เปลี่ยนดัง กาลังจะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนสักทีปะปนกันไป ลองมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ยังเกิดความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่กลายเป็นปัญหากระทบต่อการดำรงชีวิต ผลักดันให้การบริโภคของผู้คนทั่วโลกคำนึงถึงสินค้าและบริการที่มีการทำธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อโลกและรักษ์สิ่งแวดล้อม กลายเป็นกระแสหลักที่ผลักดันให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ในบทความ

ตุรกีหรือตุรเคียในปัจจุบัน เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่มากับการสืบทอดงานฝีมือทั้งด้านทักษะฝีมือการผลิต การออกแบบดีไซน์ และตลาดค้าขายเครื่องประดับที่เฟื่องฟูในคาบสมุทรอนาโตเลียนี้ โดยเฉพาะเครื่องประดับทองเป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้ตุรเคียเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคเครื่องประดับทองคำที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังมีความเปิดกว้างด้านการแต่งกายและสวมใส่เครื่องประดับที่รับเอากระแสแฟชั่นจากทั้งจากยุโรปและเอเชียเข้ามาประยุกต์

เพชรสีแฟนซีพบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับเพชรสีขาวใส โดยการขุดพบเพชรสีขาวใสในทุกๆ 10,000 กะรัตจะพบเพชรสีเพียง 1 กะรัตเท่านั้น อีกทั้งยังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละเม็ด จึงเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเหล่านักสะสมและนักลงทุน ส่งผลให้เพชรสีแฟนซีมีราคาสูงมากและมูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้ที่

Digital Transformation ส่งผลกระทบกับทุกองค์กรทั้งในภาคเทคนิคหรือภาคธุรกิจ เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น รวมไปถึงรักษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง มาท่องโลกของ AI ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเวลาแห่ง Digital Transformation ไปด้วยกันดูว่าจะเป็นอย่างไรในบทความนี้

ทองคำมีบทบาทความสำคัญในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมาแต่โบราณ กระทั่งปัจจุบันทองคำได้มีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนด้วย โดยทั่วโลกนั้นมีหลายประเทศที่พัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทองคำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมายาวนาน โอกาสที่ไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำแห่งใหม่ของโลกมีมากน้อยเพียงใด สามารถอ่านได้ในบทความ

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970