Highlight Articles

บทความเด่นด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2564

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบ 7 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 54.02 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปออก พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,261.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.58 โดยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายแห่งขยายตัวได้ต่อเนื่อง มีรายละเอียดอย่างไร สามารถอ่านเนื้อหาได้จากบทวิเคราะห์ดังนี้

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมเพชร

RAPAPORT คาดการณ์ว่า ความต้องการเพชรและเครื่องประดับเพชรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2021 และอาจต่อเนื่องไปถึงปี 2022 จากอุปสงค์เพชรเจียระไนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดบวกกับปริมาณอุปทานที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ราคาเพชรเจียระไนพุ่งสูงขึ้น และหากภาคการผลิตของอินเดียกลับเข้าสู่สภาวะปกติจะทำให้กำลังการผลิตฟื้นตัวกลับมา ขณะที่สหรัฐและจีนเป็นตลาดผู้บริโภคเพชรที่สำคัญสองอันดับแรกซึ่งมีการฟื้นตัวและมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเพชรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรติดตามได้จากบทความนี้


การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในทุกวันและทุกเวลา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่ง และย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง ดังเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเครื่องประดับและอัญมณีไปด้วย สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีแล้วมีการเปลี่ยนใดบ้างที่น่าสนใจ ติดตามอ่านได้จากบทความนี้

ปัจจุบันเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเพชรสังเคราะห์ทั้ง “laboratory-grown diamond”, “laboratory-created diamond” และ “synthetic diamond” ล้วนมีความหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเพชรสังเคราะห์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สำหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของเพชรสังเคราะห์ตามแนวทางของ CIBJO มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ในช่วงที่ผ่านมาการแพร่กระจายของโควิด-19 ทำให้บรรดานักลงทุนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตที่เกิดขึ้น การลงทุนในรูปแบบเดิมนอกจากไม่ตอบโจทย์ในแง่ผลตอบแทนแล้วยังมีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย การเฟ้นหาสินทรัพย์ปลอดภัยเช่น อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อกระจายความเสี่ยงในห้วงเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ จะมีสินทรัพย์ใดบ้างตามอ่านได้ในบทความนี้

การระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อธุรกิจเครื่องประดับจีนในช่วงแรก แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายตลาดเครื่องประดับจีนจึงกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากอุปสงค์ของผู้บริโภคในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ขายเครื่องประดับจึงอาศัยประโยชน์จากตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น โอกาสทางอีคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งแนวทางการปรับตัวของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้ารูปแบบไหนติดตามได้จากบทความนี้

ข้อมูลของ Diamond Registry แสดงยอดขายเพชรแท้จากธรรมชาติในปี 2021 มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ กระแสรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ เพชรสังเคราะห์ (Laboratory Grown Diamonds) จึงนับเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยราคาที่จับต้องได้ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมรับมือกับเทรนด์การบริโภคเพชรสังเคราะห์ที่จะมาตามการขยายตัวของกลุ่มคน Gen Y และ Gen Z ยิ่งในปัจจุบันการโฆษณาแบบปากต่อปากจัดเป็นการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากเทรนด์ของเพชรสังเคราะห์มาจริง ก็คงหยุดยั้งความนิยมของเพชรสังเคราะห์ได้ยาก ซึ่งเพชรสังเคราะห์ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็น “New Normal” ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต แนวโน้มตลาดเพชรสังเคราะห์เป็นอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ชิลีประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีศักยภาพน่าสนใจในการค้าและการลงทุน มีบรรยากาศการค้าที่ดีต่อกันมายาวนาน อีกทั้งยังมีความตกลงการค้าเสรีกับไทย โดยล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุข้อตกลงการนำระบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาใช้ร่วมกัน แล้วประเทศชิลีมีความน่าสนใจอย่างไร สินค้าหมวดไหนที่ควรทำตลาด มาทำความรู้จักได้ในบทความนี้

ด้วยชื่อเสียงทางความเชื่อ ทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอันตราย โชคลาภ จนไปถึงเมตตามหานิยม ความเชื่อในอดีตเหล่านี้ได้นำพา “หัวนะโม” เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ของชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่โบราณ ให้ได้รับความนิยมมาจนกระทั่งปัจจุบันได้อย่างไร สามารถติดตามได้จากบทความนี้

การรัฐประหารในเมียนมาตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นมา นานาชาตินำโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้คว่ำบาตรเมียนมา โดยได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทอัญมณีที่เป็นของกองทัพ อย่างไรก็ดี กองทัพเมียนมายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือออกมาตรการจำกัดการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างไทย-เมียนมา จึงทำให้ยังค้าขายพลอยสีระหว่างกันเป็นปกติ และแม้ว่าไทยจะไม่สามารถส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่พ่อค้าจากตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมทับทิมจากเมียนมาก็พร้อมที่จะรับซื้อพลอยสำเร็จเหล่านี้เข้าประเทศ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในสามอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศอินเดียอย่างมหาศาล ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ในอับดับที่ 6 ของโลก เป็นผู้ส่งออกเพชรและเครื่องประดับเงินเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ส่งออกเครื่องประดับทองเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 5 ของโลก แต่กว่าอินเดียจะประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้อินเดียได้ทำอย่างไรบ้าง

อุตสาหกรรมเพชรต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับ “เพชรสังเคราะห์” (synthetic diamond หรือ lab-grown diamond) ที่มีการผลิตและจำหน่ายออกมาในรูปแบบอัญมณีเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรที่เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดการปลอมปนของเพชรสังเคราะห์ในเพชรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อความเชื่อมั่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพชรสังเคราะห์คืออะไร และจะทราบได้อย่างไรว่าเพชรที่จะซื้อนั้นเป็นเพชรธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าเครื่องประดับถึงมือผู้บริโภค วงจรการผลิตที่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินท์ที่สูงส่วนใหญ่เกิดจากการทำเหมืองแร่อัญมณีและโลหะมีค่า ตลอดจนกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ จนกลายเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันหลายบริษัท/องค์กรในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับกระบวนการผลิตและหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

จากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าไม่เว้นแม้กระทั่งอัญมณีและเครื่องประดับ นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) จึงเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใช้ในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบให้ได้มากที่สุด นโยบายนี้มีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร สามารถอ่านได้ในบทความนี้

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970