Highlight Articles

บทความเด่นด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
อุปสงค์เครื่องประดับทองในจีน อินเดีย และตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น

ความต้องการเครื่องประดับทองทั่วโลกยังคงเจิดจรัสในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 33% จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุปสงค์การบริโภคเครื่องประดับทองในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง โดยได้รับแรงผลักดันจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค สถานการณ์ในแต่ละตลาดเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
เจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่ม YOLD…โอกาสเครื่องประดับผู้สูงอายุ

การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเรียกกันว่า “เศรษฐกิจสูงวัย” (Silver Economy) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนกลุ่ม YOLD ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอันดับต้นๆ ในตลาดโลก และถือเป็นตลาดใหม่ที่จะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียมมากขึ้น ตลอดจนสินค้าหรูหราอย่างอัญมณีและเครื่องประดับด้วย พฤติกรรมของคนกลุ่ม YOLD เป็นอย่างไร สินค้าเครื่องประดับแบบไหนที่ตอบสนองคนกลุ่มนี้ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้


ความต้องการเพชรในจีนเพิ่มสูงตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและยอดขายเครื่องประดับก็เติบโตขึ้นเช่นกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในยุควิถีใหม่ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจีนจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่ตลาดปรับตัวตามความนิยมของผู้บริโภคช่วงหลังล็อคดาวน์ ตลาดจีนมีแนวโน้มขยายตัวจากการปรับธุรกิจอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 55.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 มาอยู่ที่ 7,198.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 4,281.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27.42 โดยมีปัจจัยหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอะไรบ้าง อ่านได้ในบทวิเคราะห์

เดิมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการตอบสนองการบริโภคนั้น ก่อให้เกิดปัญหาของเสียและมลพิษต่อโลกใบนี้ติดตามมา จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ซึ่งนอกจากสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วยังก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น จะมีการนำมาใช้อย่างไร ตามอ่านได้ที่

ไข่มุกถือเป็นอัญมณีมีค่าที่ได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมา แต่มุกที่ค้นพบจากทั่วโลกยังมีอีกมากมายหลายชนิด มีทั้งที่มีราคาสูง หายาก หรือเป็นที่นิยมของตลาดโลก จึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการจำแนกมุก แต่ด้วยการศึกษาข้อมูลจาก แนวทางในการจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยงของ CIBJO นี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้บริโภคใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี สามารถอ่านเนื้อหาได้จาก

หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มอุตสาหกรรมฟุ่มเฟือยจะเปลี่ยนโฉม คนทุกวัยจะหันมาให้ความสำคัญกับการครอบครองสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันระยะยาวมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากทองคำและโลหะเงินที่นักลงทุนเข้าเก็งกำไรมากขึ้นแล้ว เพชรและพลอยสีก็ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่นักลงทุนและนักสะสมทั่วโลกให้ความสนใจในการลงทุนด้วยคุณสมบัติที่เป็นสินทรัพย์คงทน มูลค่าคงอยู่ไม่ลดลงไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังสามารถนำมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ หากสนใจลงทุนติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับฮ่องกงหลังการระบาดของ Covid-19 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ แนวโน้มของผู้บริโภค และความนิยมในผลิตภัณฑ์ ผู้ค้าเครื่องประดับฮ่องกงจึงต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและรักษาระดับการเติบโตของยอดขายสินค้า พร้อมทั้งเร่งเจาะตลาดผู้บริโภคชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูงด้วยแนวทางอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

RAPAPORT คาดการณ์ว่า ความต้องการเพชรและเครื่องประดับเพชรอัญมณีจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2021 และอาจต่อเนื่องไปถึงปี 2022 จากอุปสงค์เพชรเจียระไนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดบวกกับปริมาณอุปทานที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ราคาเพชรเจียระไนพุ่งสูงขึ้น และหากภาคการผลิตของอินเดียกลับเข้าสู่สภาวะปกติจะทำให้กำลังการผลิตฟื้นตัวกลับมา ขณะที่สหรัฐและจีนเป็นตลาดผู้บริโภคเพชรที่สำคัญสองอันดับแรกซึ่งมีการฟื้นตัวและมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเพชรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในทุกวันและทุกเวลา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่ง และย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง ดังเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเครื่องประดับและอัญมณีไปด้วย สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีแล้วมีการเปลี่ยนใดบ้างที่น่าสนใจ ติดตามอ่านได้จากบทความนี้

ปัจจุบันอัญมณีเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยอัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั้ง “laboratory-grown diamond”, “laboratory-created diamond” และ “synthetic diamond” ล้วนมีความหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอัญมณีเพชรสังเคราะห์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สำหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของอัญมณีเพชรสังเคราะห์ตามแนวทางของ CIBJO มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

การระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีจีนในช่วงแรก แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายตลาดเครื่องประดับจีนจึงกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากอุปสงค์ของผู้บริโภคในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ขายเครื่องประดับจึงอาศัยประโยชน์จากตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น โอกาสทางอีคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งแนวทางการปรับตัวของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้ารูปแบบไหนติดตามได้จากบทความนี้

ชิลีประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีศักยภาพน่าสนใจในการค้าและการลงทุนเครื่องประดับอัญมณี มีบรรยากาศการค้าที่ดีต่อกันมายาวนาน อีกทั้งยังมีความตกลงการค้าเสรีกับไทย โดยล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุข้อตกลงการนำระบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาใช้ร่วมกัน แล้วประเทศชิลีมีความน่าสนใจอย่างไร สินค้าหมวดไหนที่ควรทำตลาด มาทำความรู้จักได้ในบทความนี้

ด้วยชื่อเสียงทางความเชื่อ ทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอันตราย โชคลาภ จนไปถึงเมตตามหานิยม ความเชื่อในอดีตเหล่านี้ได้นำพา “หัวนะโม” เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ของชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่โบราณ ให้ได้รับความนิยมมาจนกระทั่งปัจจุบันได้อย่างไร สามารถติดตามได้จากบทความนี้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในสามอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศอินเดียอย่างมหาศาล ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ในอับดับที่ 6 ของโลก เป็นผู้ส่งออกเพชรและเครื่องประดับเงินเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ส่งออกเครื่องประดับทองเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 5 ของโลก แต่กว่าอินเดียจะประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้อินเดียได้ทำอย่างไรบ้าง

อุตสาหกรรมเพชรต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับอัญมณี “เพชรสังเคราะห์” (synthetic diamond หรือ lab-grown diamond) ที่มีการผลิตและจำหน่ายออกมาในรูปแบบอัญมณีเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรที่เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดการปลอมปนของเพชรสังเคราะห์ในเพชรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อความเชื่อมั่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพชรสังเคราะห์คืออะไร และจะทราบได้อย่างไรว่าเพชรที่จะซื้อนั้นเป็นเพชรธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าเครื่องประดับถึงมือผู้บริโภค วงจรการผลิตที่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินท์ที่สูงส่วนใหญ่เกิดจากการทำเหมืองแร่อัญมณีและโลหะมีค่า ตลอดจนกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ จนกลายเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันหลายบริษัท/องค์กรในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับกระบวนการผลิตและหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

จากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าไม่เว้นแม้กระทั่งอัญมณีและเครื่องประดับ นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) จึงเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใช้ในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบให้ได้มากที่สุด นโยบายนี้มีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร สามารถอ่านได้ในบทความนี้

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970